Sorege - Español

z = ver zeda
zabila = zabire  (áloe)
zabordar = ver embarrancar
zacate = ver pasto
zafarse = ver escaparse
zafia/o = jafe  (grosera/o, inculta/o (1), patán, soez)
zafiamente = jafe-mode
zafiedad = jafe-dade
zafiro = safire
zafra = socene-sakare
zafrán = ver azafrán
zaga = ver detrás, dorso, revés (1)
zagal/a = ver chica/o, joven, moza/o
zaguán = satane  (porche, portal, soportal, recibidor, vestíbulo)
zaguera/o = ver posterior, trasera/o, última/o
zaherir = ver afrentar
zahones = sabuse-zubone
zahurda = ver tugurio
zaina/o = ver traidor/a
zalagarda = ver emboscada
zalamería = ver adulación
zalea = ver vellón
zalema = ver caricia
zamarra = ver chamarra
zamba/o = baguse  (befa/o, estevada/o, patiabierta/o, patiestevada/o, patituerta/o, patizamba, patoja, perniabierta/o, pernituerta/o,
valga/o, zámbiga/o)
zambedad = baguse-dade  (befedad, befez)
zámbiga/o = ver zamba/o
zambra = ver jaleo
zambullida = tufare  (chapuzón)
zambullimiento = tufarun
zambullir = tufarer  (chapuzar, sumergir)
zampar = ver embuchar, tragar
zanca = ver muslo, pierna
zancada = pasuse-cade  (tranco)
zancadilla = supatare
zancadillear = ver suplantar
zanco = takeme
zángana/o = ver perezosa/o
zanja = kanabe  (acequia, surco, trinchera)
zanjamiento = kanabun
zanjar = kanaber  (zanjear)
zapa = zapefe
zanjear = ver zanjar
zapapico = ver pico (3)
zapata (1) (cimiento de pilar) = supote-difike
zapata (2) (taco para frenar) = takote-cidone
zapatazo = lute-ze
zapateado = lutun  (zapateo)
zapatear = luter
zapateo = ver zapateado
zapatería = lute-de
zapatera/o (1) (pertenencia) = lute-be  (sutoria/o)
zapatera/o (2) (oficial/a (2) = lute-ne/a/o
zapatilla = lutefe  (babucha, chancla, chancleta, chapín, chinela, pantufla)
zapato = lute  (calzado, escarpín, mocasín)
zar/zarina = zare/a/o
zaranda = ver tamiz
zarandeo = ver tirón
zarcillo = zikele  (arete, cercillo, chocallo, chucallo, pendiente (1)
zarpa = ver garra
zarrapastrosa/o = ver andrajosa/o
zarzuela = zazule  (melodrama, opereta)
zascandil = mogate  (cascabancos, chiquilicuatro, mequetrefe, tarambana)
zeda = za  (z - letra nº 16 del vocabulario sorege) (ceda, ceta, zeta)
zepelin = zepeline
zeta = ver zeda
zigoto = zigote  (cigoto)  
zigurat = zigurate
zigzag = zigazage
zigzaguear = zigazager
zigzagueo = zigazagun
zinc = ver cinc
zíngara/o = ver gitana/o
zipizape = zipizape  (chipichape)
zoca/o = ver zurda/o
zócalo = zokale  (pedestal, rodapié)
zocata/o = ver zurda/o
zodiacal = zodake-be
zodiaco = zodake
zoco = ver mercado
zona = zone  (área (1), banda (1), campo (2), lista (2), distrito, sitio (2)
zonación = zonun  (circunscripción, comarca, región, territorio, zonificación)
zonada/o = zonir
zonador/a = zonor
zonal = zone-be
zonar = zoner  (franjar, parcelar, zonificar)
zonificación = ver zonación
zonificar = ver zonar
zoo = ver animal
zoobiología = zome-bitelogun
zoófaga/o = zome-fage
zoogénesis = zome-genere  (zoogenia)
zoogenia = ver zoogénesis
zoogeografía = zome-gegafun
zoografía = zome-gafun
zoolatría = zome-rite
zoóloga/o = zome-loge/a/o
zoología = zome-logun
zoológica/o = zomeloge-be
zoológico (parque animales) = zome-bisite
zootomía = zome-natome
zopenca/o = ver boba/o
zoqueta/e = ver boba/o, necia/o
zorra = ver puta
zorra/o = talabe/a/o  (raposa/o, vulpeja/o)
zorreamiento = talabun  (raposeo)
zorrear = talaber  (raposear)
zorrera = talabe-kase  (raposera)
zorrera/o = talabur
zorrería = talabe-habize  (raposería)
zorruna/o = talabe-be  (raposina/o, vulpina/o)
zozobra = ver alarma
zozobrar = ver naufragar 
zueco = sabuse-kalace
zulake = zulate
zulaquear = zulater
zum = zume
zumba = ver broma
zumba/o = jujate
zumbada/o = jujatir
zumbador/a = jujator
zumbar (1) (sonar) = jujater
zumbar (2) (bromear) = ver bromear
zumbido = jujatun  (ruido)
zumo = zomose  (caldo, extracto, jugo, mosto, néctar)
zuncho = ver abrazadera
zurcido = ver costura, remiendo
zurcidor/a = ver costurera/o
zurcir = ver coser, remendar
zurda/o = zubade  (izquierda/o, zoca/o, zocata/o)
zurita = ver paloma
zurra = ver azotaina, tunda (2)
zurrar = ver apalear, azotar 
zurriago = ver fusta, látigo
zurrón = zurone  (buchaca, burjaca, catafusa, escarcela, esquero, morral)