Sorege - Español

p = ver pe
pabellón (1) (bandera) = ver bandera
pabellón (2) (anexo, accesos) = pabilone  (ala (4), colgadura)
pabilo = papile
pabulación = pabulun
pabular = pabuler
pábulo = pabule
paca = ver bala (2), paquete
pacata/o = ver ñona/o
pacción = ver pacto
paccionar = ver pactar
pacedera/o = botanur
pacedura = botanun
pacer = botaner  (pastar, pastear, pasturar)
pachanga = ver fiesta
pachiquil = ver rodete
pachol = ver maraña
pachorra = pacore  (cachaza, flema, indolencia, parsimonia)
pachorrear = pacorer
pachorreo = pacorun
pachorruda/o = pacorur
pachotada = ver necedad
pachotear = ver necear
paciencia = pazize  (docilidad, pasividad, resignación, tolerancia)
pacienciador/a = pazizor  (tolerante)
pacienciar = pazizer  (aguantar, condescender, soportar, transigir)
pacienciatura = pazizun
paciente (1) (con paciencia) = ver pacienzuda/o
paciente (2) (en tratamiento) = padeze  (convaleciente, doliente, enferma/o)
pacientemente = pazize-mode
pacienzuda/o = pazizur  (paciente (1)
pacífica/o = pazifike  (dócil, mansa/o, plácida/o, sosegada/o, tranquila/o)
pacificación = pazifikun
pacificador/a = pazifikor
pacíficamente = pazifike-mode  (reposadamente)
pacificar = pazifiker  (apaciguar, aquietar, calmar, reconciliar, tranquilizar)
pacifismo = paze-fun
pacifista = paze-for
pacotilla = ver trivial
pactar = kejaker  (concertar, paccionar, parlamentar)
pactismo = kejakun  (avenencia, negociación, pacción)
pacto = kejake  (acuerdo, alianza, compromiso, convenio, tratado)
padecer = padezer  (aguantar, resignarse, resistir, sobrellevar, sufrir)
padecimiento = padezun  (angustia, daño, dolencia, pena (2), sufrimiento)
padrastro = papo-hokegene
padre = papo  (papá, progenitor)
padreamiento = papun
padrear = paper  (padrotear)
padrinazgo = padino-dige
padrino = padino  (compadre)
padrón = ver empadronamiento
padrote = ver semental
padrotear = ver padrear
paga = page  (haberes, honorarios, jornal, salario, sueldo)
pagable = page-bile  (remunerable)
pagada/o = pagir
pagadera/o = pagur
pagador/a = pagor  (amortizador/a, gratificador/a, saldador/a (2)
pagaduría = page-bure
pagamiento = ver pago
pagana/o = pagane  (fetichista, idólatra, supersticiosa/o)
paganismo = pagane-suge
paganización = paganun
paganizar = paganer
pagar = pager  (abonar (2), desembolsar, liquidar, saldar (2), sufragar (1)
pagaré = page-dokumete
página = pagine  (hoja, plana)
paginación = paginun
paginar = paginer
pago (2) (de aldea, burgo) = ver burgo
pago (1) (de pagar) = pagun  (abono (2), pagamiento, recudimiento, retribución)
pagoda = ver templo
paidología = pede-logun  (pedología)
paipay = ver abanico
país = zeme (comarca, estado (2), nación, provincia, pueblo (1), región)
paisaje = gafide  (cuadro pictórico, panorama, vista)
paisajista = ver pintor/a
paisana/o (1) (del mismo lugar) = ver compatriota
paisana/o (2) (campesina/o) = ver agricultor/a, pastor/a
paisana/o (3) (no militar) = ni-militare  (civil)
paja = salome  (bálago, brizna, broza, forraje, hierba, popote, rastrojo)
pajar = salome-mazane  (granero)
pájara/o = tarune  (ave)
pajarera = tarune-cage
pajarera/o (1) (pertenencia) = tarune-be
pajarera/o (2) ( de oficio) = tarune-ne/a/o
pajarería = tarune-de
pajarita = tarune-papire
paje = pajeme  (escudero)
pajiza/o = salome-kole
pajosa/o = salomur
pala = pale
palabra = parole  (expresión, léxico, locución, términmo (2), vocablo, voz)
palabrada = ver palabrota
palabrear = ver charlar
palabrera/o = ver locuaz
palabrota = parole-bujoke  (blasfemia, grosería, palabrada, reniego, taco (3)
palacete = palazefe
palaciega/o = palaze-be  (palacial)
palacio = palaze  (caserón, castillo, mansión)
palada = palun
paladar = palate
paladear = ver gustar, saborear
paladial = ver palatal
paladín = palatine  (adalid, campeón/a, defensor/a, guerrera/o, héroe/ina)
paladina/o = palatinur
paladinar = palatiner
paladinesca/o = palatine-be
paladio = pake-cojufo
palafito = palafite
palanca = hebele  (alzaprima, barra, patacabra)
palangana = ver jofaina
palangre = palage
palanquear = ver apalancar
palanquín = palakine  (andas, angarillas, litera)
palastro = cape-to
palatal = palate-be  (paladial, palatina/o)
palatina/o = ver palatal
palazo = pale-ze
palco = loje  (compartimento, localidad, reservado)
palear = paler
palenque = ver estacada
paleo = ver antigua/o
paleoantropología = betule-humanelogun
paleobiología = betule-bitelogun
paleobotánica = betule-botanikun
paleoetnología = betule-paribelogun
paleografía = betule-garafun
paleolítica/o = betule-lite
paleontografía = betule-gafun
paleozoología = betule-zomelogun
palestra = togije  (arena, campo, combate, coso, duelo, lidia, liza, lucha)
paleta = palefe  (abéndula, álabe, voladera)
paleta/o = ver palurda/o, pueblerina/o
paletada = palefun  (paleteo)
paletazo = palefe-ze
paletear = palefer
paleteo = ver paletada
paliación = palitun  (amortiguación)
paliador/a = palitor  (calmante, sedante
paliar = paliter  (aliviar, aminorar, dulcificar, mitigar, moderar, suavizar)
paliativa/o = palitur  (paliatoria/o)
paliatoria/o = ver paliativa/o
pálida/o = palide  (descolorida/o, desvaída/o, incolora/o, lívida/o, macilenta/o)
palidecer = palider  (empalidecer)
palidez = palide-dade  (palor)
paliducha/o = palidur  (amarillenta/o, blanquecina/o)
palillero = palufe-fore
palillo = palufe  (limpiadientes)
palillosa/o = palufur
palio = palite  (dosel)
palique = ver charlatanería
paliza = ver apaleamiento, azotaina, tunda (2)
palizada = ver estacada
palma (1) (el árbol) = ver palmera
palma (2) (hoja de la palma) = paleme-fole
palma (3) (de la mano) = bolamane
palmada = bolamane-ze
palmar (1) (de palma (1) = ver palmeral
palmar (3) (de la mano) = bolamane-be  (volar (2)
palmaria/o = ver dilúcida/o, evidente, manifiesta/o, obvia/o, patente (1)
palmarote = ver palurda/o
palmatoria = ver candelabro
palmear = ver aplaudir
palmeo = ver aplauso
palmera = paleme  (palma (1)
palmeral = paleme-fitun  (palmar (1)
palmípeda/o = pamipede
palmo = palamuse
palmotear = ver aplaudir
palmoteo = ver apluso
palo = paluse  (ástil, estaca, garrote, leño, madero, porra, tranca, vara)
paloma/o = golube/a/o  (torcaz, tórtola, zurita)
palomar = golube-kase  (palomera)
palomera = ver palomar
palomina/o = ver pichón/a
palor = ver palidez
palpable = papare-bile  (notoria/o, perceptible, real, sensible, tangible)
palpablemente = papare-mode
palpación = paparun  (palpadura, palpamiento)
palpadura = ver palpación
palpamiento = ver palpación
palpar = paparer (acariciar, manosear, sobar, tactar, tentar (1), tocar (3)
palpatoria/o = papare-be
palpiforme = papare-fome
palpitación = papitarun  (contracción, dilatación, latido, pulsación)
palpitante = papitaror
palpitar = papitarer  (latir)
pálpito = papitare  (presentimiento)
palpo = papare
palúdica/o = paludime-be
paludícola = palude-cole
paludismo = paludime
palurda/o = nakamone  (cateta/o, gañán/a, paleta/o, pataca/o, patán/a)
palustre (1) (de pantano) = ver pantanosa/o
palustre (2) (útil de albañil) = palefe-makone
pamela = ver sombrero
pampa = pamape  (llanura, llano, páramo, pradera, sabana)
pampeana/o = ver pampera/o
pampera/o = pamape-be  (pampeana/o)
pan- (prefijo griego = todo) = ver todo
pan = pane  (barra, bollo, chusco, hogaza)
pana = belutine   
panacea = panace
panadear = ver panificar
panadeo = ver panificación
panadera/o = pane-ne/a/o
panadería = pane-de
panal = sote
panamá = ver sombrero
pancarta = ver cartel
pancarta (1) (de autovía) = cirase
pancarta (2) (cartel manual) = posute
páncreas = susize
pancreatalgia = susize-dole
pancreatectomía = susize-tomun
pancreática/o = susize-be
pancreatitis = susize-tisun
pancromática/o = toti-kole
pandeada/o = ver convexa/o, curva/o, torcida/o
pandear = ver abarquillar
pandemia = toti-deme  (epidemia)
pandeo = ver abarquillamiento
pandero = ver tambor
pandilla = ver banda (4), cáfila, tropel, turba (2)
panecillo = pane-mini
panegírica/o = ver elogio, homenaje
panegirizar = ver elogiar
panel = panele
panera/o = pane-fore
pánfila/o = toti-bone
panfilismo = toti-bonedade
panfleto = ver folleto, impreso
pánica/o = panike  (horror, espanto, miedo, terror)
panificable = pane-bile
panificación = panun  (panadeo)
panificadora = pane-fabike  (tahona)
panificar = paner  (panadear)
paniaguada/o = pane-hide
panocha = ver panoja
panoja = panuse  (panocha)
panoplia = panope
panorama = panorame  (paisaje, vista)
panorámica/o = panorame-be
pantalla = pataje  (biombo, cortina, lámina, mampara)
pantalón = zubone  (calzón)
pantanal = palude-ge
pantano (1) (ciénaga) = palude  (ciénaga, fangal, lodazal, marisma, marjal, tremedal)
pantano (2) (lago artificial) = ver embalse, lago
pantanosa/o = palude-be  (cenagosa/o, palustre (1)
panteismo = dibe-side
panteón = panatone  (cripta, mausoleo, sepulcro, sepultura, tumba, túmulo)
pantera = panatere  (onza)
panti = ver calceta
pantomima = patomime  (expresión, imitación, mímica, remedo, representación)
pantorrilla = perane-mede
pantufla = ver babucha, zapatilla
panza = ver abdomen, barriga
panzuda/o = ver barriguda/o
pañal = fukujefe
pañería = fukuje-de  (pañolería)
paño = fukuje  (género, lienzo, tejido, tela)
pañolería = ver pañería
pañoleta = fukuje-colume  (chal, corbata)
pañuelo (nariz) = fukuje-rine
papá = ver padre
papa = ver patata
papada = nijuge
papagaya/o = ver lora/o
papalina = ver bicoquete
papal = ver patatal
papalote = ver mariposa
papanatas = ver boba/o
papel = papire  (cuartilla, folio, hoja (2), octavilla, pliego)
papelera = papire-besure
papelería = papire-fabike
papeleta = papirefe  (cédula, comprobante, recibo, resguardo, voto)
papilla = fage-nene  (masa (2), pulpa, puré)
papiroflexia = papire-jibe
papo = ver buche
paquebote = pakebote
paquete = pakete  (bala (2), bulto, envoltorio, fardo, paca, saco)
paquidermo = pakideme
par = parise  (dos, igual, pareja, yunta)
para = radi
pará = pari
parabién = felizite  (bienvenida/o congratulación, felicitación, pláceme)
parable = pare-bile
parábola (1) (de Geometría) = parabole
parábola (2) (fábula) = ver ejemplo, fábula
parabólica/o = parabole-be
parabolicidad = parabole-dade
parabrisas = radibetile  (brisera, guardabrisas)
paracaidas = radikade
paracaidismo (1) (deportivo) = radikade-jokun
paracaidismo (2) (militar) = radikade-militarun
paracaidista (1) (deportivo) = radikade-joke/a/o
paracaidista (2) (militar) = radikade-militare/a/o
parachoques = radicoke  (paragolpes, defensa, tope)
parada = parun  (descanso, detención, estación, interrupción, paradero)
parada/o = parir  (detenida/o, inactiva/o, inmóvil, quieta/o)
paradero = ver localización, parada, situación
paradigma = ver ejemplo
paradisíaca/o = paradise-be  (edénica/o)
paradoja = paridoce  (absurdo, contradicción, contrasentido, rareza)
paradójica/o = paridoce-be
parador = ver hospedería, mesón, venta (2)
parador/a = paror
paraestatal = pari-tatuse
parafraseador/a = parifarasor
parafrasear = parifaraser
paráfrasis = parifarasun
parafraste = parifarase
paragolpes = ver parachoques
parágrafo = ver párrafo
paraguas = radihide  (quitaguas)
paraguazo = radihide-ze
paragüera/o = radihide-ne/a/o
paragüería = radihide-de
paraíso = paradise  (edén, empírea/o)
paraje = parage  (comarca, espacio, lugar, región, sitio (2), territorio)
paralaje = paralace
paralela = paralele-jokun
paralela/o = paralele  (equidistante)
paralelación = paralelun
paralelamente = paralele-mode
paralelar = paraleler
paralelepípedo = paralele-palane
paralelismo = paralele-dade
paralelogramo = paralele-line
parálisis = paralizun
parálisis agitante = ver parkinsonismo
paralítica/o = paralize  (impedida/o, lisiada/o, tullida/o)
paralítica/o = paralize-be
paraliticarse = paralizer
paralización = paralisun
paralizante = paralisor
paralizar = paraliser  (detener, inmovilizar, obstaculizar, parar, suspender)
paralizarse = ver entumecerse
paramédica/o = pari-medike
paramentación = parametun
paramentar = parameter
paramento = paramete  (muralla)
parámetro = parimetun
paramilitar = pari-militare
páramo = parame  (altiplano, erial, estepa, landa, pampa, puna, sabana)
parangonación = paragonun
parangón = paragone
parangonar = paragoner  (comparar)
paranieves = radinibe
paraninfo = parikobita
paranormal = pari-nomale
parapetamiento = parapetun  (amurallamiento, protección, resguardo)
parapetar/se = parapeter  (atrincherar/se, barrerar, defender/se, fortificar)
parapeto = parapete  (antepecho, balaustrada, baluarte baranda, barricada)
parapléctica/o = ver parapléjica/o
paraplejia = bomebume-paralizun  (paraplexia)
parapléjica/o = bomebume-paralize  (parapléctica/o)
paraplexia = ver paraplejia
parapsicóloga/o = ver parasicologa/o
parapsicología = ver parasicología
parar = parer  (cesar, concluir, demorar, detener, frenar, paralizar, terminar)
pararrayos = radifulume
paraselene = parilune
parasicóloga/o = pari-sikologe/a/o  (parapsicóloga/o)
parasicología = pari-sikologun  (parapsicología)
parásita/o = parasite
parasitar = parasiter
parasitaria/o = parasite-be
parasitemia = parasite-he
parasiticida = parasite-zide
parasítica/o = parasitur
parasitismo = parasitun
parasitóloga/o = parasite-loge/a/o
parasitología = parasite-logun
parasitosis = parasite-patun
parasol = radisole  (quitasol, sombrilla)
parca = ver muerte
parca/o = ver frugal, moderada/o, sobria/o
parcela = pazele  (lote, porción, propiedad, solar (5), terreno, tierra, zona)
parcelable = pazele-bile
parcelación = pazelun
parcelar = pazeler
parcelaria/o = pazele-be
parchar = ver parchear, remendar
parche = parace  (bizma, emplasto, pegatina, pegote, remiendo)
parcheo = paracun
parchear = paracer  (emparchar, parchar, remendar)
parchís = pacise
parcial (1) (fragmentada/o) = ver incompleta/o
parcial (2) (no justa/o) = paratale  (arbitraria/o, injusta/o, partidaria/o)
parcialidad = paratale-dade  (favoritismo, partidismo)
parcialmente = paratale-mode
parda/o = ver cenicienta/o, gris (2)
pardilla/o = ver cándida/o, incauta/o
pare = pare  (alto, stop)
pareada/o = parisir
pareamiento = parisun  (pareo)
parear = pariser
parecencia = ver parecido
parecer (1) (opinión) = parere  (concepto, consejo, dictamen, juicio, opinión, sugerencia)
parecer/se (2) (semejanza) = homoser  (equiparar/se, igualar/se, parangonar/se, semejar/se)
parecida/o = homosir  (afín, comparable, semejante, similar)
parecido = homosun  (parecencia, semejanza, similitud)
pared = parite  (medianera, muralla, muro, paredón, tabique, tapia)
paredón = ver muro, pared
paregoria = ver alivio
paregórica/o = ver calmante
pareja (1) (compañera/o) = ver cónyuge
pareja (2) (dúo, par) = ver dúo (1)
pareja/o = ver lisa/o, plana/o, tersa/o, uniforme
paremia = ver proverbio
paremióloga/o = pareme-koletone/a/o
paremiología = pareme-koletonun
parénesis = ver amonestación
parental = parete-be
parentela = parete-suge  (allegados, deudos, familia, parientes)
parentesco = paretur  (apellido, consanguinidad, familiaridad, linaje, vínculo)
paréntesis = paretese
parentética/o = paretese-be
pareo = ver pareamiento
parhelio = parisole
paria = parajate
parición = ver parto
paridad = ver igualdad
parida/o = lokir
paridera/o = lokur
pariente = parete  (allegado, ascendiente, descendiente, deudo, familiar)
parientes = ver familia, parentela
parietal = parite-be
parigual = ver igual
parihuela = ver camilla
parir = loker  (partear, procrear)
parisiense = Paris-te  (parisién, parisina/o)
paritaria/o = parisur
parkinsonismo = paralize-jadador  (parálisis agitante)
parla = ver labia, locuacidad
parlador/a = ver hablador/a
parlamentar = kapitoler  (conferenciar, debatir, dialogar, negociar, pactar)
parlamentaria/o = ver diputada/o
parlamentaria/o = kapitole-cuge  (congresista, diputada/o, edil/a, senador/a)
parlamentariamente = kapitole-mode
parlamentarismo = kapitole-siteme
parlamento = kapitole  (asamblea, ayuntamiento, cabildo, congreso, senado)
parlanchín/a = ver charlatán, locuaz
parlante = ver hablador/a
parlar = ver hablar
parlera/o = ver locuaz
parlotear = ver charlatanear
parloteo = ver charlatanería
paro = ver desempleo, huelga, interrupción, parada
parodia = parode  (caricatura, imitación, remedo)
parodiador/a = parodor
parodiamiento = parodun
parodiar = paroder  (caricaturizar, imitar, remedar)
paródica/o = parode-be
paropsia = male-bisone
paroxismo = parosime
paroxítona/o = ver llana/o (2)
parpadear = mabuter
parpadeo = mabutun
párpado = mabute
parpamiento = jeje-bozun
parpar = jeje-bozer
parpo = jeje-boze
parque = pakume  (coto, dehesa, fronda, jardín, vedado, vergel)
parquedad = ver sobriedad
parquímetro = pakume-mete
parrafada = ver parrafeo
parrafear = paragafer
parrafeo = paragafun  (parrafada)
párrafo = paragafe  (apartado, frase, oración, parágrafo)
parranda = zabanije-musike  (jaleo, jarana, jolgorio, juerga)
parrandear = zabanije-musiker
parrandeo = zabanije-musikun
parrandera/o = zabanije-musikur
parrandista = ver parrandera/o
parricida = papo-zide  (patricida)
parricidio = papo-zidun  (patricidio)
parrilla = jakime  (horno)
parrillada = jakime-fage
parroquia = paroce-suge  (clientela)
parroquial = paroce-be
parroquiamiento = parocun
parroquiana/o = paroce  (cliente)
parroquiar = parocer
parsimonia = pasimone  (flema, impavidez, imperturbabilidad, pachorra)
parsimoniosa/o = ver cachazuda/o, lenta/o
parte (1) (sección, trozo) = merose  (cacho, lote, parcela, porción, ración, sección, trozo)
parte (2) (notificación) = ver comunicado, informe, noticia, telegrama
partear = ver parir
parteluz = merose-fote
partenogénesis = bigene-generun  (partenogenia)
partenogenética/o = bigenegenere-be
partenogenia = ver partenogénesis
partera/o = loke-tenike/a/o  (comadrón/a, matrona)
partería = loke-tenikun
partible = merose-bile
partición = ver repartición
particionera/o = ver partícipe
participación = patizipun
participante = patizipor  (colaborador/a, cómplice, cooperador/a)
participar = patiziper  (aportar, competir, concurrir, contribuir, intervenir)
partícipe = patizipur  (cómplice, particionera/o)
participial = patizipe-be
participio = patizipe
partícula = lice  (añico, átomo, corpúsculo, gota, migaja, molécula, pizca, triza)
particular = patikulare  (original, peculiar, propia/o, singular, típica/o, única/o)
particularidad = patikulare-dade  (calidad (1),detalle, especialidad)
particularización = patikularun  (especialización, privatización)
particularizar = patikularer  (caracterizar, individualizar, personalizar)
particularmente = patikulare-mode  (distintamente)
partida (2 ) (inicio de marcha) = ver arrancada, salida (1)
partida (3) ( de soldados) = ver batida, descubierta, patrulla 
partida (4) (turba de bribones) = ver cáfila, banda (4)
partida (5) (mano de juego) = ver baza
partida (6) (de boda, etc.) = ver certificado, registro
partida/o = merosir  (quebrada/o, rota/o)
partidaria/o = ver adicta/o, leal, parcial (2), proselita/o, secuaz, simpatizante
partidismo = ver parcialidad
partido político = politike-gupun
partidor/a = merosor
partidura = merosun
partimiento = ver ida (1)
partir = ver cascar
partir (1) (de romper) = meroser  (cortar, dividir, fracturar, fragmentar, quebrar, trincar (1)
partir (2) (de marchar) = ver ir/se, marcharse, salir
partir (3) (de repartir) = ver repartir 
partisana/o = ver guerrillera/o
partitiva/o = merosur
partitura = tetuse-musike
parto = lokun  (nacimiento, parición, parturición)
parturición = ver parto
parturienta = loke
parva = ver nial
parva/o = ver pequeña/o
parvedad = ver pequeñez
parvificar = ver disminuir
párvula/o = ver nene/a, niña/o
parvulario = katece-nene  (guardería (2)
pasa = bude-seke
pasable = pase-bile  (accesible)
pasada/o (1) = pasir
pasada/o (3) = ver antigua/o, pretérita/o
pasadera/o = pasur  (pasadiza/o)
pasaderamente = pase-mode
pasadiza/o = ver pasadera/o
pasadizo = ver callejón
pasador = ver broche, pestillo
pasador/a (1) = pasor  (pasante)
pasaje (1) (acción de pasar) = pasun  (pasada)
pasaje (2) (billete para viajar) = boleme-bojaje  (billete)
pasaje (3) (pago por pasar) = ver peaje
pasaje (4) (total pasajeros) = sabare-suge
pasaje (5) (calle estrecha) = ver callejón
pasaje (6) (paso subterráneo) = ver galería, túnel
pasajera/o (1) (de viaje) = sabare  (transeúnte, viajera/o)
pasajera/o (2) (de fugaz) = pasagere  (fugaz, provisional, temporal (2)
pasajeramente = pasagere-mode
pasamanar = pase-maner
pasamanera/o = pasemane-ne/a/o
pasamanería (1) (tienda) = pasemane-de
pasamanería (2) (fábrica) = pasemane-fabike
pasamano/s = pase-mane  (balaustrada, baranda, barandal, barandilla, asidero)
pasamontañas = pase-cebele
pasamuros = pase-mure
pasante (1) = ver pasador/a
pasaporte = pase-pote  (pase (6), salvoconducto, visado)
pasapuré = pase-zibare
pasar (1) (transitar) = paser  (acceder (1), desfilar, entrar (1), recorrer, salir, transitar)
pasar (2) (ocurrir) = ver acontecer, ocurrir
pasar (3) (el tiempo) = ver transcurrir
pasar (4) (el balón en juegos) = ver lanzar (2)
pasarela = paserele  (puente)
pasar/se (5) (exceder/se) = ver sobrepasar/se (2)
pasatiempo = pase-time  (juego (1), solaz)
pasavante = ver salvoconducto
pase (4) (de balón en juegos) = ver chute
pase (6) (pasaporte) = ver pasaporte, salvoconducto, volante (5)
pase (7) (entrada gratuita) = boleme-gatise
paseadera/o = pasusur
paseante = pasusor  (peatón/a, transeúnte)
pasear = pasuser  (andar, callejear, caminar, deambular, errar, rondar)
paseo = pasusun  (callejeo, caminata, garbeo, excursión)
pasibilidad = padeze-dade
pasible = padeze-bile
pasil = ver vereda
pasillo = ver corredor, galería
pasión = pasone  (amor, emoción, entusiasmo, frenesí)
pasional = pasone-be
pasiva/o = pasibe  (inactiva/o, indiferente, inmóvil)
pasivamente = pasibe-mode
pasividad = pasibe-dade  (inercia, paciencia)
pasmada/o = pamerir
pasmar = pamerer  (admirar, asombrar, embelesar, sorprender)
pasmo = pamere  (asombro, embeleso, estupefacción, sensación)
pasmosa/o = pamerur  (tremenda/o, prodigiosa/o)
pasmosamente = pamere-mode
paso (1) (acceso) = pase  (acceso, comunicación, entrada, salida (1)
paso (2) (mover los pies) = pasuse  (andada, pisada, tranco, zancada)
pasodoble = pasuse-boheke
pasquín = pakine
pasquinada = pakinur
pasquinamiento = pakinun
pasquinar = pakiner
pasta = pasate  (crema, masa (2), mezcla, pulpa, puré)
pastar = ver pacer
pastear = ver pacer
pastel = kuhene  (dulce, empanada, golosina, tarta)
pastelera/o = kuhene-ne/a/o  (repostera/o)
pastelería = kuhene-de  (repostería)
pasterización = paterizun
pasterizada/o = paterizir
pasterizador = paterize
pasterizador/a = paterizor
pasterizar = paterizer
pastilla = patile  (caramelo, comprimido, gragea, onza, píldora, tableta (1)
pastizal = botane-rurale  (dehesa, prado)
pasto = botane  (forraje, heno, herbaje, hierba, pación, pastura, pienso)
pastor/a = tanore/a/o  (cabrera/o, cabreriza/o, ovejera/o, paisana/o (2)
pastoral = tanore-be  (pastoricia/o, pastoriega/o)
pastoralmente = tanore-mode  (pastorilmente)
pastorear = tanorer
pastoreo = tanorun
pastoricia/o = ver pastoral
pastoriega/o = ver pastoral
pastoril = tanorur
pastorilmente = ver pastoralmente
pastosidad = pasate-dade
pastosa/o = pasatur  (blanda/o, cremosa/o, espesa/o, grumosa/o, viscosa/o)
pastrana/o = ver mentira
pastraña = ver mentira
pastrija = ver mentira
pastura = ver pasto
pasturación = ver pacedura
pasturaje = ver pacedura
pasturar = ver pacer
pata (1) (de animal) = patade  (cuartos)
pata (2) (de mueble, etc.) = patale  (apoyo, soporte)
pata/o = jeje/a/o  (ánade, ansar)
patacabra = ver palanca
pataca/o = ver palurda/o
patada (1) de persona = pode-ze  (puntapié)
patada (2) (de animal) = patade-ze
patada (3) (con el talón) = ver coz
patalear = patader
pataleo = patadun
patán/a = ver palurda/o, zafia/o
patata (fruto) = patate  (papa)
patata (planta) = patate-fite
patatal = patate-fitun  (papal, patatar)
patatar = ver patatal
patatera/o = patate-be
paté = pasate-hepate
pateadura = pode-zun  (pateamiento, pateo, pisoteo)
pateamiento = ver pateadura
patear = pode-zer  (golpear, pisotear)
patela = ver rótula
patelar = ver rotular (2)
patena = patene  (bandeja)
patencia = patere-dade
patentable = patete-bile
patentar = pateter
patente (1) (evidente) = patere  (evidente, manifiesta/o, notoria/o, palmaria/o, visible)
patente (2) (registro, título) = patete  (cédula, certificado, concesión, licencia, registro, título (6)
patentemente = patere-mode
patentizar = paterer
pateo = ver pateadura
paterna/o = ver paternal
paternal = papo-be  (afectuosa/o, paterna/o, indulgente, solícita/o)
paternalmente = papo-mode
paternidad = papo-dade
patética/o = patetike  (conmovedor/a, dramática/o, enternecedor/a)
patéticamente = patetike-mode
patetismo = patetike-dade
patiabierta/o = ver zamba/o
patibularia/o = patibule-be
patíbulo = patibule  (cadalso (2)
patidifusa/o = ver estupefacta/o
patiestevada/o = ver zamba/o
patilla = basete
patín = podege
pátina = ver herrumbre
patinadero = podege-site
patinador/a = podegor
patinaje = podegun
patinar = podeger  (deslizarse, escurrirse, resbalar)
patinazo = podege-ze  (resbalón)
patinete = podege-nene
patio = sahate  (claustro, impluvio)
patituerta/o = ver zamba/o
patizamba/o = ver zamba/o
patochada = ver necedad
patochear = ver necear
patofilia = pate-filun
patofobia = pate-fobun  (nosofobia)
patógena = pate-genere  (nosógena)
patogenia = pate-generun
patografia = pate-gafun  (nosografia)
patoja/o = ver zamba/o
patóloga/o = pate-loge/a/o
patología = pate-logun  (nosología)
patológica/o = pateloge-be
patomanía = pate-manidun  (nosomanía)
patosa/o = ver desgarbada/o, torpe
patraña = ver engaño, mentira
patrañera/o = ver mentirosa/o
patria = zuge  (cuna, nación, país, pueblo (1)
patria/o = zuge-be  (nacional)
patriarca = famile-gubeno
patriarcado = familegubeno-dige
patriarcal = familegubeno-be  (venerable)
patricida = ver parricida
patricidio = ver parricidio
patrimonial = patimone-be
patrimonio = patimone  (bienes, capital (2), dote, fortuna, hacienda, herencia)
patrio = ver nacional
patriota = zuge-file  (nacionalista, tradicionalista)
patriótica/o = zugefile-be
patriotismo = zuge-filun
patrocinador/a = patozinor  (mecenas)
patrocinar = patoziner  (amparar, auspiciar, defender, proteger, respaldar)
patrocinio = patozinun
patrón/a (1) (patrocinador/a) = patozine
patrón/a (2) (empresaria/o) = patone  (empresaria/o, patrona/o)
patrón (3) (modelo, muestra) = gafe  (modelo, muestra, norma, prototipo)
patronal = patone-be
patronato = patone-komite  (institución, patronazgo)
patronazgo = ver patronato
patronímica/o = patonimike  (apellido, nombre)
patrulla = dazore  (avanzada, destacamento, partida (3), pelotón, piquete)
patrullaje = darorun
patrullar = dazorer
patrullera/o = dazorur
paulatina/o = pulatime  (acompasada/o, gradual, lenta/o, progresiva/o)
paulatinamente = pulatime-mode
pauperismo = pikodemasime-dade
paupérrima/o = pikode-masime
pausa = papuse  (detención, interrupción, intervalo, tregua)
pausada/o = papusir  (lenta/o)
pausadamente = papuse-mode
pausar = papuser
pauta = mohane  (canon, criterio, norma)
pautada/o = mohanir
pautador/a = mohanor
pautamiento = mohanun
pautar = mohaner
pava/o = pabe/a/o
pavear = pabe-bozer
pavés = pabese  (escudo)
pavesa = huce-fire
pavido = pabe-boze
pavimentación = pabimetun
pavimentar = pabimeter
pavimento = pabimete  (adoquinado, asfalto, empedrado, piso (1), suelo)
pavipollo = pabe-hune/a/o
pavón = pabone
pavonada/o = pabonir
pavonador/a = pabonor
pavonar = paboner  (empavonar)
pavonearse = ver ostentar (2), presumir
pavoneo = ver presunción
pavor = pabore  (espanto, miedo, terror)
pavorear = paborer  (despavorir, espantar)
pavorosa/o = paborur  (formidable, terrible, terrorífica/o)
payasa/o = pajase  (caricata/o, bufón/a, cómica/o (2)
payasada = pajasun
payasear = pajaser
paypay = ver abanico
payucana/o = ver palurda/o
paz = paze  (armonía (1), calma, orden (3), serenidad, tranquilidad)
pazguata/o = ver boba/o
pe = pa  (p - letra nº 12 del vocabulario sorege)
peaje = pase-page  (pasaje (3), pedaje, portazgo)
peana = ver base, pedestal, plataforma, tarima
peatón/a = podeme  (caminante, paseante, peón (1), transeúnte, viandante)
peatonal = podeme-be
pebete = ver perfume
pebetero = ver perfumador
peca = sobakase  (lunar)
pecable = pekare-bile
pecado = pekare  (culpa, falta, infracción, vicio)
pecador/a = pekaror
pecadoriza/o = pekarur
pecaminosa/o = pekare-be
pecar = pekarer  (caer, errar, faltar, infringir)
pecera = pize-cube
pechelingue = ver pirata
pecho = pece  (busto, tórax, torso)
pechuga = pece-foge
pecilgar = ver pellizcar
pecilgo = ver pellizco
pecina = ver cieno
pecio = pezime
peciolo = pezole
pécora = pekore  (ganado)
pectoral = pece-be
pecuaria/o = kacike-be  (ganadera/o)
peculiar = pekulare  (distintiva/o, especial, propia/o, singular, típica/o)
peculiaridad = pekulare-dade  (originalidad, particularidad, personalidad)
peculiarmente = pekulare-mode  (inconfundiblemente, inimitablemente)
peculio = pekulime
pecunia = pekune
pecunial = ver pecuniaria/o
pecuniariamente = pekune-mode
pecuniaria/o = pekune-be  (pecunial)
padagoga/o = pede-goge/a/o  (aya/o, educacionista, maestra/o, preceptor/a)
pedagogía = pede-gogun  (didáctica)
pedagógica/o = pedegoge-be
pedagógicamente = pedegoge-mode
pedaje = ver peaje
pedal = pedale
pedalada = pedale-ze
pedalear = pedaler
pedaleo = pedalun
pedante = pedate  (afectada/o, encopetada/o, enfática/o, fatua/o, repipí, vana/o)
pedantear = pedater
pedantería = pedatun  (énfasis, pedantismo)
pedantesca/o = pedatur
pedantescamente = pedate-mode
pedantismo = ver pedantería
pedazo = hahe  (cacho, esquirla, fracción, fragmento, parte, porción, trozo)
peder = ver peer
pederasta = pede-kotuse
pederastia = pede-kotusun
pedernal = ver piedra
pedestal = pedetale  (base, cimiento, peana, pie, plataforma, soporte, zócalo)
pedestre = podeme-joke
pedestrismo = podeme-jokun
pediatra = pede-medike/a/o
pediatría = pede-medizine
pediátrica/o = pedemedizine-be
pedicura = pode-belun
pedicura/o = pode-bele/a/o
pedicurar = pode-beler
pedida = petere
pedida/o = peterir
pedidor/a = peteror
pedidura = ver petición
pedigón/a = ver pedigüeña/o
pedigüeña/o = peterur  (gorrón/a, pedigón/a, mangante, vividor/a)
pedigüeñería = petere-dade
pediluvio = pode-baneme
pedimento = ver petición
pedir = peterer  (exigir, instar, mendigar, rogar, solicitar, sugerir, suplicar)
pedo = pedere
pedofilia = pede-filun
pedófila/o = pede-file
pedófoba/o = pede-fobe
pedofobia = pede-fobun
pedología = ver paidología
pedorrear = mogi-pederer
pedorreo = mogi-pederun
pedorrera = mogi-pedere
pedorrera/o = ver pedorra/o
pedorra/o = mogi-pederur  (pedorrera/o)
pedrada = kamene-ze
pedrea = ver apedreamiento
pedregal = kamene-gepotone  (pedregosa/o, pedrisca, pedriza/o, pedroche)
pedregosa/o = ver pedregal, rocosa/o
pedregullo = ver cascajo
pedrera = ver cantera
pedrería = geme-suge
pedriscal = ver pedregal
pedrisco = kamene-suge
pedriza/o = ver pedregal
pedroche = ver pedregal
pedrusco = kamene  (canto (2), china, guijarro, piedra)
pedúnculo = ver rabo
peer = pederer  (peder)
pega = ver pegamento
pegada/o = ver junta/o
pegadiza/o = ver pegajosa/o
pegadura = pegun  (encolamiento, engrudamiento)
pegajosa/o = pegur  (glutinosa/o, pegadiza/o, pegativa/o, viscosa/o)
pegajosidad = pege-dade  (adherencia, glutinosidad)
pegamento = pege  (adhesivo, cola, engrudo, gluten, goma, mucílago, pega)
pegar (1) (adherir) = peger  (aglomerar, aglutinar, conglomerar, conglutinar, soldar)
pegar (2) (golpear) = ver apalear, golpear, maltratar
pegatina = ver parche
pegativa/o = ver pegajosa/o
pegote = ver parche
peido = pederun
peinada = ver peinadura
peinador = kapile-burase  (cepillopeine, rulo (2)
peinadura (1) = cirunun  (peinada)
peinadura (2) = kapile-burasun  (peinada)
peinar (1) (con peine) = ciruner  (atusar)
peinar (2) (con cepillo) = kapile-buraser
peine = cirune  (escarpidor, escarpiador)
peineta = cirune-decore
pejiguera = ver problema
pelada/o = pilusir  (calva/o, lampiña/o, lironda/o, monda/o, pelón/a)
peladar = ver peladero
peladero = piluse-site  (peladar)
peladilla = badame-cofite
pelador/a = pilusor
peladura = pilusun  (esquileo)
pelagartar = ver padregal
pelágica/o = pelage-be
pelaje = ver ralea
pelambrera = ver cabellera, melena
pelar = piluser  (afeitar, cortar, esquilar, rapar, tonsurar, trasquilar)
pelaza = ver pelea
pelcigar = ver pellizcar
peldaño = sutepe  (escalón)
pelea = daje  (escaramuza, liza, pelotera, pendencia (1), refriega, trifulca)
peleador/a = dajor  (altercador/a, batallador/a, contendiente, reñidor/a (2)
pelear = dajer  (engrescar, escarapelar, lidiar, luchar, pugnar, reyertar)
pelecha = pelece
pelechar = pelecer
pelecho = pelecun
pelele = ver muñeca/o, títere
peleón/a = dajur  (camorrista, combativa/o, pendenciera/o, refertera/o)
peliblanca/o = piluse-ko  
peliblanda/o = piluse-fofe
pelícana/o (ave) = pelikane
película = pelikule  (lámina, placa)
pelidura/o = piluse-dure
peligrar = perikuler  (periclitar)
peligro = perikule  (amenaza, contingencia, inseguridad, riesgo, trance)
peligrosa/o = perikulur 
peligrosamente = perikule-mode
peligrosidad = perikule-dade
pelinegra/o = piluse-no
pelirroja/o = piluse-ro
pelirrubia/o = piluse-do
pella = pelote
pelleja/o = mehe  (badana, cuero, piel (2)
pellejera/o = meje-ne/a/o
pellejería = meje-de
pellejo = ver piel (1)
pelliza = pelize
pellizcador/a = pizikor
pellizcar = piziker  (pecilgar, pelcigar, pizcar)
pellizco = pizike  (pecilgo, pizco)
pelmaza/o = ver inaguantable
pelo = piluse  (bozo, cabello, cerda, crín, hebra, mechón, vello)
pelón/a = noni-piluse  (pelada/o)
pelota = pife  (balón. bola, esfera) 
pelotazo = pife-ze
pelotear = pifer
peloteo = pifun
pelotera = ver pelea
pelotera/o = pifur
pelotilla = ver adulación
pelotillera/o = ver adulador/a
pelotón = pelotone  (patrulla, piquete, ronda)
peluca = kapilese  (bisoñe, peluquín, postizo)
peluda/o = pilusur  (cabelluda/o, lanuda/o, pilosa/o, vellosa/o, velluda/o)
peluquera/o = piluse-ne/a/o
peluquería = piluse-de
peluquín = kapilefe  (bisoñé, peluca)
pelusa = peluse  (borrilla, bozo, vello)
pelvis = ver cadera
pena (1) (castigo) = ver castigo, condena, correctivo, sanción
pena (2) (tristeza) = desole  (aflicción, luto, padecimiento, tribulación, tristeza)
penable (1) = ver punible
penacapital = dike-tanate
penacho = zimere  (airón, cimera, copete, moño, plumero)
penada/o (1) = ver castigada/o, presidiaria/o, reclusa/
penada/o (2) = ver afligida/o
penadamente = ver afligidamente
penal (1) (pertenencia) = pune-be
penal (2) (cárcel) = cárcel, presidio
penalidad = ver punibilidad
penalización = ver castigo
penalizar = ver castigar
penalty = penale  (sanción (3)
péname = ver condolencias
penar (1) = ver castigar, sentenciar
penar (2) = ver afligir, desolar (1)
pendeja/o = ver boba/o
pendencia (1) (de pelea) = ver pelea
pendencia (2) (de pender) = penederun
pendenciera/o = ver belicosa/o, peleón/a
pender = penederer  (colgar, oscilar, pingar, pinjar, suspender (2)
pendiente (1) (colgante, joya) = penedere  (arete, arracada, colgante, perendengue, pinjante, zarcillo)
pendiente (2) (cuesta, declive) = penederor  (bajada, caida, cuesta, declive, desnivel, rampa, subida)
pendiente (3) (sin resolver) = ver aplazada/o, diferida/o, prorrogada/o
péndola = pedule-cone
pendón = ver bandera
pendrar = ver embargar, pignorar
pendular = pedule-be
péndulo = pedule  (perpendículo)
pene = pene  (falo, méntula, miembro, verga)
peneal = pene-be  (fálica/o, peniana/o)
penetrabilidad = penetate-dade
penetrable = penetate-bile  (infiltrable, perforable, allanable (2), pasable)
penetración = penetatun  (adentramiento, introducción, profundización
penetrancia = penetate
penetrante = penetator  (aguda/o, alta/o, ensordecedor/a, intensa/o)
penetrar = penetater  (empotrarse, entrar (1), ingresar, insertarse, meter)
penetrativa/o = penetatur
peniana/o = ver peneal
penicilina = peniziline
península = penisule  (peñíscola, quersoneso)
peninsular = penisule-be
penitencia = motifike  (arrepentimiento, disciplina, expiación, pesar)
penitencial = motifike-be  (penitente)
penitenciar = ver mortificar/se
penitenciaría = ver cárcel
penitenciaria/o = ver carcelaria/o
penitente = ver penitencial, puritana/o
penóloga/o = pune-loge/a/o
penología = pune-logun
penosa/o = ver aflictiva/o, dificultosa/o, lamentable
penosamente = ver afligidamente, gravemente
pensable = dumate-bile
pensada/o = dumatir  (intencional, premeditada/o)
pensador/a = dumator  (pensante)
pensamiento (1) (idea) = dumate  (idea, opinión, razonamiento)
pensamiento (2) (aye. verbal) = dumatun
pensar = dumater  (cavilar, especular, idear, imaginar, meditar, reflexionar)
pensativa/o = dumatur  (meditabunda/o)
pensativamente = dumate-mode
pensión (1) (subsidio) = penisone  (jubilación, subsidio, subvención, renta, retiro)
pensión (2) (hostal) = ver fonda, hospedería
pensionada/o = penisonir
pensionar = penisoner
pensionaria/o = penisone-page
pensionista = penisone-zimate  (jubilada/o)
penta = ver cinco
pentadáctila/o = po-datile
pentadecágono = pojumo-gone
pentaedro = po-fazise
pentágona/o = po-gone
pentagrama = po-line
pentanieta/o = fije-co  (bichozna/o)
pentarquía = po-gobene
pentasílaba/o = po-silabe
pentatlón = po-metade
penúltima/o = penutime
penumbra = penube  (sombra, crepúsculo)
penuria = ni-pobide  (carencia, escasez, falta, indigencia, miseria, pobreza)
peña (1) (asociación) = ver asociación, círculo, junta (1), tertulia
peña (2) (piedra) = ver piedra, roca
peñascal = ver roquedal
peñasco = ver risco, roca
peñíscola = ver península
peño = ver prenda
peñón = ver risco
peón/a (1) (que va a pie) = pedite  (peatón, soldada/o de infantería)
peón/a (2) (obrero simple) = batace  (bracera/o, estibador/a, jornalera/o)
peón/a (3) (de juguete) = ver peonza, trompo
peonada = batacur
peonaje (2) = batacun
peonar = batacer
peonza = sabote  (peón (3), perindola, perinola, pirla, trompo)
peor = huge  (baja/o, deficiente, desdeñable, inferior, ínfima/o)
peorar = ver empeorar
peoría = huge-dade
pepinillo = peponefe
pepino (1) (planta) = pepone-fite
pepino (2) (fruto) = pepone
pepita (1) (de oro, etc.) = pepite
pepita (2) (semilla blanda) = pepe  (semilla)
pequeña/o = je  (escasa/o, exigua/o, minúscula/o, menor, mini, petisa/o)
pequeñez = je-dade  (insignificancia, menudencia, miniatura, parvedad)
pera = pirume
peral = pirume-fite
peraleda = pirume-fitun
peraltada/o = peralatir
peraltar = peralater
peralte = peralate
peralto = peralatun
percance = sinane  (accidente, avería, contratiempo, daño, incidente, perjuicio)
percanzar = sinaner
percanzamiento = sinanun
percatación = ver percepción
percatar/se = ver conocer, percibir, sentir
percebimiento = ver apercibimiento
percepción = pezipun  (observación, percatación, reparamiento (2), tacto)
percepta = pezipe
perceptibilidad = ver perceptividad
perceptible = pezipe-bile  (palpable, tangible, visible)
perceptiblemente = pezipe-mode
perceptiva/o = pezipur  (comprensiva/o, intuitiva/o)
perceptividad = pezipe-dade  (perceptibilidad)
perceptor/a = pezipor  (entendedor/a, receptor/a)
percha = perece  (colgador, gancho, tendedero)
percibir = peziper  (entender, divisar, notar, oir, oler, percatar, sentir, ver)
percochar = ver ensuciar
percocho = ver suciedad
percudir = ver ensuciar
percusia/o = ver sucia/o
percusión = pekusonun
percutánea/o = pasi-deme
percutir = pekusoner  (chocar, golpear, sacudir, topetar)
percutor = pekusone  (gatillo)
perdedera/o = ver perdidosa/o
perdedor/a = terator
perder = terater  (dejar, descuidar, desperdiciar, extraviar, olvidar, omitir)
perdible = terate-bile  (descarriable, desorientable, desviable)
perdición = teratun  (desgracia, infortunio, perdimiento, ruina)
pérdida = terate  (escape, extravío)
perdida/o = teratir  (transpapelada/o)
perdidamente = terate-mode
perdidiza/o = ver perdidosa/o
perdidosa/o = teratur  (perdedera/o, perdidiza/o)
perdigada/o = cere-kokine  (emperdigada/o)
perdigón = paline  (proyectil)
perdigón/a = pedize-hune/a/o
perdigonada = paline-ze
perdimiento = ver perdición
perdiz = pedize/a/o
perdón = cemane  (amnistía, compasión, generosidad, gracia, perdonanza)
perdonable = cemane-bile
perdonador/a = cemanor  (clemente, indulgente)
perdonamiento = cemanun  (absolución)
perdonanza = ver perdón
perdonar = cemaner  (condonar, dispensar (2), eximir, indultar)
perdonavidas = ver fanfarrón/a
perdularia/o = ver libertina/o
perdurabilidad = ver perpetuidad
perdurable = ver perenne, perpetua/o
perdurablemente = ver perpetuamente
perdurar = ver durar, perpetuar, persistir
perecedero = perire  (mortal, putrescible)
perecer = perirer  (expirar, fallecer, fenecer, morir, sucumbir)
perecimiento = perirun
peregrina/o = peregine  (penitente, romera/o, turista)
peregrinación = pereginun  (peregrinaje, migración)
peregrinaje = ver peregrinación
peregrinar = pereginer  (viajar)
perendengue = ver pendiente (1)
perenne = perene  (incesante, perdurable, permanente, perpetua/o, persistente)
perennemente = perene-mode  (siempre)
perennidad = perene-dade  (eternidad)
perennifolia/o = perene-fole
perennigélida/o = perene-gele
perennización = perenun
perennizar = perener
perentoria/o = peretore  (ineludible, obligatoria/o, terminante, tajante, urgente)
perentoriamente = peretore-mode
perentoriedad = peretore-dade
pereza = monoguse  (galbana, gandulería, ignavia, pigricia, vagancia)
perezosa/o = monogusur  (haragán, holgazán, poltrón/a, remolón/a, zángana/o)
perezosamente = monoguse-mode  (dejadamente, lentamente, tardíamente)
perfección = pefetun  (perfeccionamiento, primor)
perfeccionada/o = pefetir  (ampliada/o, purificada/o, retocada/o)
perfeccionamiento = ver novedad, perfección
perfeccionar = pefeter  (beneficiar, completar, corregir, desarrollar, mejorar)
perfecta/o = pefete  (completa/o, ideal, impecable, insuperable, superior)
perfectamente = pefete-mode  (cabalmente, correctamente, sublimemente)
perfectibilidad = pefete-dade  (especiosidad, excelencia, exquisitez)
perfectible = pefete-bile
perfectiva/o = pefetur
perficiente = pefetor
pérfida/o = ver maligna/o, solapada/o, traidor/a
perfidia = ver maldad
perfil = pefile  (contorno, figura, silueta, rasgo, trazo)
perfilada/o = pefilir
perfilador/a = pefilor
perfiladura = pefilun
perfilar = pefiler  (delinear, dibujar, trazar)
perforación = peforatun
perforada/o = peforatir
perforadora = peforate
perforador/a = peforator
perforar = peforater  (agujerear, cavar, horadar, minar, penetrar, taladrar)
perfumación = pefumun
perfumadero = pefume-cuge  (pebetero)
perfumador/a = pefumor  (pomo)
perfumar = pefumer  (aromar,olorizar, perfumear, sahumar)
perfume = pefume  (aroma, bálsamo, esencia, fragancia, pebete)
perfumear = ver perfumar
perfumera/o = pefume-ne/a/o  (perfumista)
perfumería = pefume-de
perfumista = ver perfumera/o
pergamino = pegamine  (diftera, vitela)
pérgola = pegule  (cenador, galería, glorieta, emparrado)
peri = ver alrededor
pericardio = peri-kore
pericia = perite-dade  (aptitud, arte, destreza, habilidad, maestría, práctica)
pericial = perite-be
pericialmente = perite-mode
periclitar = ver peligrar
peridromo = peri-dorome
periferia = peri-fore  (afueras, aledaños, borde, contorno, exteriores, perimetral)
periférica/o = perifore-be
perifollo = ver joya
perifrasear = ver circunloquear
perífrasis = ver circunloquio, eufemismo
perigeo = zike-lune-ge
perihelio = zike-ge-sole
perilla = barabete  (barbilla)
perillán/a = ver bribón/a
perimetral = peri-metur  (periferia)
perimetrar = peri-meter
perimetría = peri-metun
perimétrica/o = perimete-be
perímetro = peri-mete  (borde, contorno, límite)
perindola = ver peonza
perinola = ver peonza, trompo
perioca = ver argumento
periódica/o = perodike  (cíclica/o, repetida/o)
periódicamente = perodike-mode
periodicidad = perodike-dade
periódico = notize-papire  (boletín, diario, gaceta)
periodismo = notize-nun
periodista = notize-ne/a/o  (corresponsal, cronista, redactor/a, reportera/o)
periodo = perode  (ciclo, época, era (1), etapa, fase, lapso, plazo, tiempo (1)
peripatética/o = peripate-be
peripato = peripate
peripecia = ver accidente, caso, drama, incidente, suceso
periplo = ver circunnavegación
peripuesta/o = ver pulcra/o
periquete = ver instante
periscopio = telemire-peri
peristilo = peri-kolune  (pórtico)
perita/o = perite  (diestra/o, experta/o, hábil, práctica/o, técnica/o (1)
peritación = peritun  (peritaje)
peritaje = ver peritación
peritar = periter  (evaluar, tasar, valorar)
peritoneal = peritone-be
peritoneo = peritone
peritonitis = peritone-tisun
perjudicación = pejudikun
perjudicada/o = pejudikir  (damnificada/o, maltrecha/o)
perjudicador/a = pejudikor
perjudicar = pejudiker  (arruinar, averiar, dañar, deteriorar, impedir, lastimar)
perjudicial = pejudikur  (mala/o, nefasta/o, nociva/o, peligrosa/o, perniciosa/o)
perjudicialmente = pejudike-mode  (maléficamente, negativamente)
perjuicio = pejudike  (daño, desventaja, percance, pernicie)
perjura/o = pejure  (testimoniera/o, testimoñera/o)
perjurador/a = pejuror
perjurar = pejurer
perjurio = pejurun
perla = perole
perlácea/o = ver perlera/o
perlada/o = ver irisada/o, perlina/o
perlera/o = perole-be  (perlácea/o)
perlería = perole-suge
perlífera/o = perole-fore
perlina/o = perole-kole  (perlada/o)
permanecer = pemanerer  (afirmarse, aguantar, conservar, establecer, quedarse)
permanecimiento = pemanerun  (continuación, duración, fijación)
permanencia = pemanere  (constancia, espera, estabilidad, perseverancia)
permanente = pemaneror  (estable, imborrable, persistente, resistente)
permanentemente = pemanere-mode  (invariablemenete, perennemente, perpetuamente)
permeabilidad = peme-dade  (porosidad)
permeable = peme-bile  (porosa/o)
permeación = pemun
permeancia = peme
permear = pemer
permisible = pemite-bile
permisión = pemitun  (sanción (2)
permisiva/o = pemitur
permisivamente = pemite-mode
permisividad = pemite-dade  (libertad)
permiso = pemite  (anuencia, aquiescencia, beneplácito, gracia, licencia, venia)
permisor/a = ver permitidor/a
permitida/o = pemitir  (concedida/o, conformada/o, legal, valida/o (1) ,
permitidor/a = pemitor  (permisor/a)
permitir = pemiter  (aprobar, autorizar, consentir (2), habilitar, otorgar
permuta = pemute  (canje, intercambio, reemplazo, trueque)
permutabilidad = pemute-dade
permutable = pemute-bile
permutación = pemutun
permutar = pemuter  (canjear, intercambiar, negociar, reemplazar, trocar)
pernada = perane-ze
perneador/a = peranor
perneamiento = peranun
pernear = peraner
pernera/o = peranur
perniabierta/o = ver zamba/o
pernicie = ver perjuicio
perniciosa/o = kotamine  (dañina/o, malsana/o, nociva/o, perjudicial)
perniciosamente = ver perjudicialmente
pernicorta/o = perane-dude
pernil = ver muslo, pierna
pernilarga/o = perane-cade
pernio = ver bisagra
pernituerta/o = ver zamba/o
perno = ver bisagra, bulón, tornillo
pernocta = desi-militarekase
pernoctar = ver dormir (fuera de casa)
pero = leki
perol = ver olla
peroné = perone
peroneal = ver peronea/o
peronea/o = perone-be  (peroneal)
peroración = peroratun
perorar = perorater  (disertar, predicar)
perorata = perorate  (discurso, sermón)
perpendicular = pepedikulare  (derecha/o, recta/o, vertical)
perpendicularidad = pepedikulare-dade
perpendicularmente = pepedikulare-mode
perpendículo = ver péndulo, plomada
perpetración = pepetatun
perpetrador/a = pepetator
perpetrar = pepetater  (cometer)
perpetua/o = pepeture  (continua/o, eterna/o, incesante, inmortal, perenne)
perpetuación = pepeturun
perpetuamente = pepeture-mode  (siempre)
perpetuar = pepeturer  (perdurar, permanecer, perseverar, proseguir)
perpetuidad = pepeture-dade (eternidad perdurabilidad)
perpleja/o = jojide  (confusa/o, desconcertada/o, dudosa/o, indecisa/o,)
perplejamente = jojide-mode  (desorientadamente)
perplejidad = jojide-dade  (extrañeza, ofuscación, vacilación)
perquirir = ver investigar
perquisición = ver investigación
perra/o = ver can
perrera = ver canera
perruna/o = ver canina/o
persecución = pesekutun  (batida, perseguimiento)
persecutor/a = pesekute
persecutoria/o = pesekutur
perseguible = pesekute-bile
perseguidor/a = pesekutor
perseguimiento = ver persecución
perseguir = pesekuter  (acosar, buscar, hostilizar, hostigar, seguir, rastrear)
perseveración = peseberatun
perseverancia = peseberate  (aplicación, asiduidad, constancia, tenacidad)
perseverante = peseberator  (asidua/o, consecuente, constante, tesonera/o)
perseverantemente = peseberate-mode  (permanentemente, prolongadamente)
perseverar = peseberater  (continuar, insistir, perpetuar, persistir, proseguir)
persiana = jaluze  (batiente, celosía)
persianista = jaluze-ne/a/o
persistencia = pesite  (continuación, insistencia)
persistente = pesitor  (constante, continua/o, contumaz, incesante)
persistir = pesiter  (perdurar, permanecer, perseverar, proseguir)
persona = pesone  (hombre, humana/o, individua/o, mujer, ser, sujeto, tipo (3)
personación = pesonun  (personamiento)
personaje = pesone-faze  (dignataria/o, notabilidad, personalidad, protagonista)
personal = pesone-be  (característica/o, individual, íntima/o, peculiar, propia/o)
personalidad = pesone-dade  (carácter, índole, sello, temperamento, temple)
personalismo = pesone-nime
personalización = pesone-nimun  (caracterización)
personalizar = pesone-nimer  (caracterizar)
personalmente = pesone-mode
personamiento = ver personación
personarse = pesoner
personificación = pesone-fazun  (símbolo)
personificar = pesone-fazer  (significar)
perspectiva = pepetibe  (apariencia, aspecto, faceta, fase, matiz, traza)
perspicacia = pepikaze-dade (intuición, perspicacidad, pesquis, talento)
perspicacidad = ver perspicacia
perspicaz = pepikaze  (aguda/o, inteligente, lúcida/o, penetrante, sagaz, sutil)
perspicua/o = ver clara/o
perspicuidad = ver claridad
perspiración = ver transpiración
perspirar = ver transpirar
persuadir = pesusoner  (atraer, disuadir, exhortar, incitar, seducir, sugerir)
persuasión = pesusonun  (exhortación, sugestión)
persuasiva = pesusone  (convincente, eficaz)
persuasiva/o = pesusonur  (persuasoria/o, suasoria/o)
persuasor/a = pesusonor
persuasoria/o = ver persuasiva/o
pertenecer = ber  (afectar, atañer, concernir, corresponder, referirse, supeditarse)
pertenecimiento = bun
pertenencia = be  (competencia, dependencia, incumbencia, propiedad)
pertenencias = ver ajuar , capital (2), dote, patrimonio
pértiga = ver ástil, mástil
pertinacia = petinaze-dade (obstinación)
pertinaz = petinaze  (contumaz, tenaz, terca/o, testaruda/o, tozuda/o)
pertinazmente = petinaze-mode (insistentemente)
pertinente = bor  (adecuada/o, apta/o, conforme, oportuna/o, propia/o)
pertinentemente = be-mode  (coherentemente)
pertrechador/a = rosokor
pertrechamiento = rosokun
pertrechar = rosoker  (abastecer, amueblar, armar, equipar)
pertrecho/s = rosoke  (accesorios, bagaje, munición,provisiones)
perturbable = petube-bile  (agitable, conmovible, trastornable, turbable)
perturbación = petubun  (delirio disturbio, interferencia obsesión)
perturbada/o = petubir  (demente, desequilibrada/o, maníaca/o, obsesa/o)
perturbador/a = petubor  (alborotador/a, amenazador/a)
perturbar = petuber  (alarmar, confundir, desconcertar, intranquilizar, turbar)
perulero = ver vasija
perversa/o = pebese  (aviesa/o, depravada/o, infame, maléfica/o, viciosa/o)
perversamente = pebese-mode  (degeneradamente, pervertidamente)
perversidad = pebese-dade  (maldad, nequecia, pravedad, protervidad)
perversión = pebesun  (corrupción, desenfreno, vicio)
pervertida/o = pebesir  (homosexual)
pervertidamente = ver perversamente
pervertidor/a = pebesor
pervertir = pebeser  (aberrar, depravar, viciar)
pervivencia = ver supervivencia
pervivir = ver supervivir
pesa = pese-pitaze
pesa/o (máquina de pesar) = pesele
pesabebés = pese-bebes
pesacartas = pese-cedes
pesada/o = pesir  (bruta/o, cargada/o, gravosa/o, maciza/o, onusta/o, plúmbea/o)
pesadez = pese-dade  (incomodidad, letargo, pesadumbre, pesadura)
pesadilla = somuse-tasake  (sueño (2)
pesador/a = pesor
pesadumbre = ver aflicción, melancolía, pesadez, remordimiento (1)
pesadura = ver pesadez
pesaje = pesun
pésame = ver condolencias, tríbulo
pesantez = ver peso
pesar (1) (de peso) = peser  (gravitar)
pesar (2) (de pena) = ver aflicción, pena (2)
pesarosa/o = ver aflictiva/o
pesca = pizun
pescadera/o = pize-ne/a/o
pescadería = pize-de
pescado = ver pez
pescador/a = pizor
pescante = ver saliente
pescar = pizer  (arponear, capturar, extraer)
pescuezo = ver cerviz, cuello
pesebre = kacike-fage
pésima/o = masime-male  (malísima/o)
pésimamente = masimemale-mode
pesimismo = masimemale-fun  (desánimo, desesperanza, desilusión)
pesimista = masimemale-for
peso = pese  (carga, gravitación, lastre, pesadez, pesantez, sobrecarga)
pespuntar = ver bastear
pespunte = ver basta (1), costura
pespuntear = ver bastear, coser
pesquera/o = pize-be  (haliéutica/o)
pesquis = ver perspicacia
pesquisa = ver indagación
pesquisar = ver averiguar, indagar
pesquisidor/a = ver indagador/a
pestaña = masuge
pestañear = masuger
pestañeo = masugun
pestañosa/o = masugur
peste (1) (de bichos) = ver infestación, plaga (1)
peste (2) (enfermedad) = ver infección, epidemia
peste (3) (mal olor) = fetidun  (catinga, hedor, inmundicia, mefitismo, pestilencia (3), tufo)
pesticida = ver plaguicida
pestífera/o (2) = ver epidémica/o
pestilencia (2) = ver epidemia
pestilencia (3) = ver peste (3)
pestilenciosa/o (3) = ver hedionda/o, nauseabunda/o
pestilente (2) = ver epidémica/o
pestilente (3) = fetide  (cochambrosa/o, fétida/o, hedentina/o, hedienta/o, maloliente)
pestillo = sacije  (cerrojo, pasador)
pesuña = ver pezuña
pesuño = datile-zome
peta = peta
petaca = petakale  (cigarrera, estuche, pitillera)
pétalo = petale
petardear = petader
petardera/o = petadur
petardeo = petadun
petardo = petade  (buscapiés, cohete, triquetraque, volador)
petate = petate  (camastro)
petera = ver pelea
petición = peterun  (demanda, encargo, pedidura, pedimento, ruego)
peticionar = ver pedir
peticionaria/o = petere-be  (petitoria/o)
petimetre = petimete  (acicalado, coqueto, esnob, lechugino, piltre, pisaverde)
petisa/o = ver pequeña/o
petitoria/o = ver peticionaria/o
peto = koraze-pece
pétrea/o = lite-be  (dura/o, granítica/o, lapídea/o, lítica/o, recia/o, roqueña/o)
petrífica/o = lite-faze  (lapidífica/o)
petrificación = lite-fazun  (lapidificación)
petrificar = lite-fazer  (lapidificar)
petroglifo = lite-garabe       
petrografía = roke-gafun
petrográfica/o = rokegafe-be
petroleado = petolun
petrolear = petoler
petróleo = petole  (carburante, lucilina)
petroleología = petole-logun
petrolera/o = petole-be
petrolífera/o = petole-fore
petrología = roke-tudun
petrosa/o = ver empedradera/o
petulancia = ver insolencia, presunción
petulante = ver inmodesta/o, presuntuosa/o
peyorar = ver empeorar
peyorativa/o = ver empeorador/a
pez (1) (pescado) = pize
pez (2) (brea) = ver betún, brea
pezón = mamelone  (brote)
pezuña = pode-zome  (pie, uña)
pía/o = ver piadosa/o
piada = hune-bozun
piador/a = hune-bozor  (piante)
piadosa/o = pitatur  (bondadosa/o, caritativa/o, devota/o, pía/o, religiosa/o)
piadosamente = pitate-mode  (compasivamente, piamente)
piamente = ver piadosamente
pianista = pilane-ne/a/o  (artista, concertista, intérprete, música/o)
piano = pilane
piante = ver piador/a
piar = hune-bozer  (pipiar, piolar)
piara = ver rebaño
pica = ver jabalina, lanza, puya
picacho = ver pico (6)
picada = ver picadura
picada/o (1) = pikir
picada/o (2) = zudir
picada/o (3) = pikonir
picadera/o (3) = pikonur
picador/a (1) = pikor  (picante (1)
picador (2) = zudor  (picante (2)
picador/a (3) = pikonor  (picante (3)
picadura (1) = ver picotazo (1)
picadura (2) = ver picazón (2)
picamiento (3) = pikonun
picana = ver aguijón
picanear = ver aguijonear
picantadura (4) = pikatun
picantar (4) (de sabor acre) = pikater
picante (1) = ver picador/a (1)
picante (2) = ver picador (2)
picante (3) = ver picador/a (3)
picante (4) = pikate  (acerba/o, ácida/o, acre, agria/o, áspera/o, vinagrada/o)
picante (5) (de erótica/o) = ver obscena/o
picantería (4)   = pikate-de
picantosa/o (4) = pikatur
picaña/o = ver bribón
picapedrera/o = ver cantera/o
picaporte = kakegane  (cerradura)
picar (1) (de pico de ave) = piker  (aguijonear, pinchar, picotear)
picar (2) (de escozor, picor) = zuder  (escocer)
picar (3) (de herramienta) = pikoner
picar (7) (de desmenuzar) = ver moler
pícara/o = ver bribón/a, sinvergüenza
pícaramente = ver bribonamente
picardear = ver bribar
picardía = ver bribonería, malicia
picaresca = ver briba, bribonesca/o
picarizar = ver bribar
picazón (2) = zudun  (cosquillas, hormigueo, picor)
pichelingue = ver pirata
pichón/a = golube-hune/a/o  (palomina/o)
pico (1) = pike  (boca, punta, rostro)
pico (3) = pikone  (piocha, piqueta, zapapico)    
pico (6) (montañoso) = pikace  (cresta, cúspide, picacho)
picor (2) = zude  (comezón, desazón, escozor, picazón, prurito, urticaria)
picosa/o (1) = pikur
picotada (1) = ver picotazo (1)
picotazo (1) = pikun  (picotada (1)
pictografía = malene-garafun
pictográfica/o = malenegarafe-be
pictograma = malene-garafe
pictórica/o = malene-be
picuda/o = pike-fome
pedientera/o = ver mendiga/o
pie = pode  (apoyo, base, extremidad, pata, pedestal, podo)
piedad = pitate  (caridad, clemencia, compasión, lástima, misericordia)
piedra = lite  (granito, pedernal, pedrusco, peña, peñasco, risco, roca, sillar)
piel (1) (de persona) = dere  (cutícula, cutis, dermis, epidermis, pellejo, tegumento)
piel (2) (de animal) = ver pelleja/o
piel (3) (de fruto) = ver cáscara (1), monda
piélago = pelage  (mar, océano)
pienso = ver pasto
piérides = ver musas
pieria/o = muse-be  (pimplea/o)
pierna = perane  (anca, extremidad, jamón, pata, pernil, remo, zanca)
piesco = ver melocotón
pieza = pitace  (accesorio, aposento, integrante, recambio, repuesto, trozo)
piezamiento = pitacun
piezar = pitacer  (acoplar, ajustar, armar (2), ensamblar, fragmentar, montar)
pifia = ver error
pifiar = ver errar
pigmea/o = ver enana/o
pigmentación = pimenetun
pigmentada/o = pimenetir  (cromática/o)
pigmentar = pimeneter  (tintar)
pigmentaria/o = pimenete-be
pigmento = pimenete  (color)
pignoración = pinusun  (empeño)
pignorar = pinuser  (empeñar)
pignoraticia/o = pinuse-be
pigre = ver perezosa/o
pigricia = ver pereza
pihuela = ver apea
pijama = pijame
pila (1) (de contener agua) = pile  (bebedero, lavabo, lavadero, fuente, pilar (1) , pilón)
pila (2) (toda cosa apilada) = tatuke  (cúmulo, montón, rimero, tauca)
pila (3) (produce electricidad) = ketete
pilada = ver montón
pilanca = ver montón
pilastra = ver columna, pilar (3)
pilar (1) (abrevadero público) = ver pila (1)
pilar (2) (hito, mojón) = ver mojón
pilar (3) (sostén de edificios) = pilare  (base, cimiento, columna, contrafuerte, pilastra, poste)
píldora = pilule  (comprimido, gragea, oblea, pastilla, sello, tableta)
pileo = ver gorro
pileta = ver piscina
piliforme = piluse-fome
pilla/o = ver bribón/a, sinvergüenza
pillaje = debele  (presa (1), rapiña, saqueo)
pillar (1) (hurtar, robar) = ver robar
pillar (2) (agarrar, atropellar) = ver agarrar
pillastre = ver bribón
pillear = ver bribar
pillería = ver bribonería
pilo = ver lanza
pilón (1) (abrevadero público) = ver pila (1)
pilón (2) (pan de azúcar) = pane-sakare
píloro = pilore
pilosa/o = piluse-be  (peluda/o)
pilota/o = pilote/a/o  (aeronauta, astronauta, conductor/a, navegante, timonel)
pilotaje = pilotun
piloteamiento = pilotisun
pilotar = piloter  (conducir, dirigir, gobernar, guiar, mandar, timonear)
pilote = pilotise
pilotear = pilotiser
piltrafa = ver andrajo
piltre = ver petimetre
pimienta = ver chile
pimpante = ver galante
pimplea/o = ver pieria/o
pimpollecer = ver resurgir
pimpollo = re-sugere  (brote, capullo (2), retoño)
pinacoteca = pinase-teke
pináculo = ver ápice
pinada = ver pinar
pinar = pine-fitun  (pinada, pineda)
pincel = penice
pincelación = penicun
pincelada = penicur
pincelar = penicer
pincha/e = pamage-kokine
pinchadura = ver pinchazo
pinchar = pikerer  (acribillar, atravesar, ensartar, picar (1), pungir, punzar)
pinchazo = pikerun  (espichón, pinchadura)
pincho = pikere  (aguijón, aguja, clavo, espiche, espina, púa, punta)
pinchuda/o = pikerur
pineda/o = ver pinar
pingajo = ver andrajo
pinganelo = ver carámbano
pingar = ver gotear, pender
pingüe = ver gorda/o
pingo = ver andrajo, trapo
pinguosidad = ver gordura
pinjante = ver pendiente (1)
pinjar = ver pender
pino = pine
pinta = ver mancha, señal
pintada = malenun
pintada/o = malenir
pintalabios = malene-buze
pintar = malener  (colorear, dibujar, representar, retratar, teñir, trazar) 
pintauñas = malene-nice
pintor/a = malene/a/o  (decorador, paisajista, retratista)
pintoresca/o = ver típica/o
pintura (1) (la bella arte) = malene-tece
pintura (2) (cuadro pintado) = ver cuadro (2), retrato
pintura (3) (color preparado) = malene-kole  (color, matiz, tinte, tono)
pinza/s = pizete  (tenacillas, tenazuelas)
pinzadura = pizetun
pinzar = pizeter
piña (1) (planta de ananás) = nanade-fite
piña (2) (fruto de ananás) = nanade
piña (3) (de árbol abietáceo) = pinese
piñal (plantación de ananás) = nanade-fitun
piñata = pinate
piñón (1) (ruedita dentada) = rotezakefe
piñón (2) (semilla de pino) = pine-tane
pío = hune-boze
piocha = ver pico (3)
piojo = cirame  (cáncano)
piojamiento = ciramun
piojar = ciramer
piojosa/o = ciramur
piola = ver bramante
piolar = ver piar
piolín = ver bramante
pión/a = hune-bozur
pionera/o = ver precursor/a
pipa (1) (para fumar) = pipe  (cachimba)
pipa (2) (tonel) = ver tonel
pipadura = pipun
pipar = piper
pipiar = ver piar
pique = ver emulación
piqueta = ver alcotana, pico (3)
piquete = ver patrulla, ronda
pira = ver fogata, fuego
piragua = pirage  (bote, canoa, chalupa, chinchorro, esquife, kayac, lancha)
piragüismo = pirage-jokun
pìramidal = piramide-be
pirámide = piramide
pirante = ver bribón
piraña = pirane
pirar/se = ver ir/se
pirata = pirate  (bucanera/o, corsaria/o, filibustera/o, pechelingue)
piratear = pirater
piratería = piratun
piratesca/o = pirate-be  (pirática/o)
pirática/o = ver piratesca/o
pirca = pirike
pircación = pirikun
pircar = piriker
pirético = ver febril
pírica/o = ver ígnea/o
pirla = ver peonza
pirólisis = pire-lice
pirolización = pire-licun
pirolizar = pire-licer
pirología = pire-logun
pirómana/o = pire-manide
piromanía = pire-manidun
pirometría = pire-metun
pirómetro = pire-mete
piropear = ver camelar, florear, galantear
piropo = ver flor (2), galantería (2)
pirosfera = pire-zete-ge
pirotecnia = pire-tece
pirotécnica/o = piretece-be
pirueta = ver salto, voltereta
pirulo = ver bolo
pisada = podun  (huella, marca, paso, rastro (1), señal)
pisapapeles = pode-papire
pisar = poder  (andar, aplastar, hollar, pasar)
pisaverde = ver petimetre
piscícola = pizekute-be
piscicultor/a = pize-kute
piscicultura = pize-kutun
piscifactoría = pizekute-de
pisciforme = pize-fome
piscina = pizine  (alberca, estanque, pileta)
piscívora/o = ver ictiófaga/o
piscolabis = ver merienda, refrigerio
piso (1) (pavimento, suelo) = ver pavimento, suelo
piso (2) (vivienda en edificio) = ver morada, vivienda
piso (3) (planta de edificio) = ver planta (3)
pisón = pisase
pisonear = ver apisonar
pisotear = ver patear
pisoteo = ver pateadura
pisotón = podur
pista = ver rastro
pista (1) (suelo preparado) = pite  (camino, campo (2)
pista (2) (indicio, rastro) = ver huella, indicio, rastro, señal
pistadero = pisare-joge
pistar = pisarer
pisto = pisare-fage
pistola = pitole  (revólver)
pistón = pisare  (émbolo)
pistura = pisarun
pita = ver gallina
pitada = ver silbido
pitanza = ver comida
pitaña = ver legaña
pitañosa/o = ver legañosa/o
pitar = ver silbar
pitarra = ver legaña
pitarrosa/o = ver legañosa/o
pitear = ver silbar
pitido = ver silbido
pitillera = ver petaca
pitillo = ver cigarrillo
pito = ver silbato
pitómetro = pitose-mete
pitón = tesune  (pitorro)
pitonisa/o = ver espiritista
pitorrearse = ver burlar
pitorreo = ver burla
pitorro = ver pitón
pituita = ver moco
pituitaria/o = ver mocosa/o
pituitosa/o = ver mocosa/o
pivotación = pibotun
pivotante = pibotor
pivotar = piboter  (pivotear)
pivote = pibote  (gorrón mecánico)
pivotear = ver pivotar
pizarra = pizare
pizca = pizikele  (añico, corpúsculo, ostugo, partícula)
pizcadura = pizikelun
pizcar = pizikeler  (pellizcar)
pizco = ver pellizco
pizza = pizere
pizzería = pizere-de
pizzicato = pizikate
placa = palake  (chapa, distintivo, hoja, insignia, lámina, película, plancha)
placabilidad = ver aplacabilidad
placable = ver aplacable
placaje = pakare
placar = ver aplacar
placativa/o = ver aplacativa/o
placebo = pacebe
pláceme = ver felicitación, parabién
placenta = pazete
placentaria/o = pazete-be
placentera/o = pazerur  (agradable, apacible , cómoda/o, divertida/o)
placenteramente = pazere-mode  (plácidamente)
placentería = pazerun  (atractivo, comodidad, delicia, voluptuosidad)
placer (1) = pazere (agrado, disfrute, goce, gusto)
placer (2) = pazerer (agradar, complacer, deleitar, satisfacer)
plácet (visto bueno) = ver aprobación, consentimiento
placibilidad = ver placidez
placible = pazere-bile
plácida/o = pazere  (apacible, grata/o, pacífica/o, serena/o)
plácidamente = ver placenteramente
placidez = pazere-dade  (calma, placibilidad, quietud, sosiego)
placiente = pazeror
plácito = ver opinión
plaga (1) (de bichos) = busige  (infestación, peste (1)
plaga (2) (daño, calamidad) = ver calamidad
plagadura (1) = busigun
plagar/se (1) = busiger
plagiamiento = tosakun
plagiar = tosaker
plagiaria/o = tosakur
plagio = tosake  (calco, copia, imitación, usurpación)
plaguicida = busige-zide  (pesticida)
plan = jihe  (borrador, esbozo, esquema, idea, programa, proyecto)
plana = ver página
plana/o = palane  (lisa/o, llana/o, pareja/o, rasa/o)
plancha (1) (lámina, chapa) = gurute  (chapa, hoja, lámina, placa)
plancha (2) (útil de planchar) = gurute-joge
planchar = guruter  (alisar, allanar (1), aplastar, prensar)
plancton = pelage-bite
planctónica/o = pelagebite-be
planeada/o (1) = jihir  (planificada/o, premeditada/o, proyectada/o (1)
planeada/o (2) = jijir
planeador/a (1) = jihor  (planificador/a)
planeador/a (2) = jijor
planeamiento = jihun  (planificación, planteamiento, plantificación)
planear (1) (trazar un plan) = jiher  (exponer, idear, plantificar, proponer, proyectar (1), trazar)
planear (2) (de volar) = jijer  (volandear, volar)
planeo = jijun
planeta = palanete  (astro, satélite)
planetaria/o = palanete-be
planetícola = palanete-cole
planetoide = palanete-mofe
planchada = ver puente
planetología = palanete-logun
planicie = ver estepa, llanura
planificación = ver delineación, planeamiento
planificada/o = ver planeada/o (1)
planificador/a = ver delineante, planeador/a (1)
planificar = ver bocetar, delinear, planear (1)
planisferio = mape-bule
plano = ver diseño, esquema, gráfico, mapa
planocóncava/o = palane-cokabe
planoconvexa/o = palane-cobese
planta (1) (vegetal) = fite  (árbol, arbusto, hortaliza, legumbre, mata, vegetal, verdura)
planta (2) (del pie) = bolapode
planta (3) (altura de edificio) = hote-difike  (piso (3)
plantación = fitun  (hacienda (3), huerta/o, plantía/o)
plantada/o = fitir  (sembrada/o)
plantador/a = fitor  (horticultor/a)
plantar (1) (sembrar) = fiter  (cultivar (2), sembrar)
plantar (2) (planta del pie) = bolapode-be  (volar (3)
plantarse = sajater  (rebelarse)
plante = sajate
planteamiento = ver planeamiento
plantear = ver planear (1), proponer
plantel = ver vivero
planteo = sajatun
plantificación = ver planeamiento
plantificar = ver planear (1)
plantilla (1) (patrón, modelo) = sabone
plantilla (2) (de calzado) = solete
plantilla (3) (empleados) = cibe-suge  (personal)
plantilla (4) (dibujar) = gafose
plantillar = soleter
plantillazo = solete-ze
plantía/o = ver plantación
plantívora/o = ver fitófaga/o
plantón = sagane
plañidera = jalabe  
plañidera/o = jalabur  (gemebunda/o, llorón/a)
plañida/o = jalabir
plañimiento = jalabun  (gemido, lamento, lloro, queja, sollozo, súplica)
plañir = jalaber  (gemir, lamentarse, llorar)
plaqué = cape-fine  (chapa (2)
plaqueada/o = cape-finir  (chapeada/o (2)
plaqueadura = cape-finun
plaquear = cape-finer  (chapar (2)
plasma = pame
plasmación = pamun
plasmar = pamer  (crear, forjar, formar, modelar)
plasmática/o = pame-be
plasta (1) (barro pisado) = sahake  (barro, masa)
plasta (2) (pasta de modelar) = patice  (arcilla, pastelina, yeso)
plaste = ver masilla
plastecer = ver enmasillar
plastecida/o = ver enmasillada/o
plastecido = ver enmasillado
plastia = ver plástica
plástica = paticun  (plastia)
plástica/o = patike
plasticar = paticer
plasticidad = patike-dade
plastificación = patikun
plastificada/o = patikir
plastificar = patiker
plastodeformación = matere-fatige
plata = pake-lojufo
platabanda = ver dintel
plataforma = patefome  (estrado, grada, peana, pedestal, podio, tablado, tarima)
platanar = ver bananar
platanera/o = ver bananera/o
plátano = ver banana
platea = putake-suge
plateada/o = pakelojufir
plateador/a = pakelojufor
plateadura = pakelojufun
platear = pakelojufer
platera/o = pakelojufo-ne/a/o
plateresca/o = ver barroca/o
platería = pakelojufo-de
plática = palatikun  (charla)
platicador/a = palatikor
platicar = palatiker  (charlar, conversar)
platillo/s = patuse-sone  (batintín, gong, gongo, tantán)
platinada/o = pakehojulir
platinado = pakehojulun
platinar = pakehojuler
platinífera/o = pakehojulo-fore
platinista = pakehojulo-ne/a/o
platino = pake-hojulo
plato = patuse  (cuenco, escudilla)
plató = filime-site
platónica/o = ver espiritual
plausibilidad = bolamane-dade
plausible = bolamane-bile
plausiblemente = bolamane-mode
plausiva/o = bolamanur
plausible = ver meritoria/o
playa = hetane  (arenal, ribera, litoral)
play-back = zati-fone
playera/o = hetane-be
plaza (1) (glorieta entre calle) = hirobe  (ágora, explanada, glorieta, plazoleta)
plaza (2) (asiento, espacio) = zaseke  (asiento, lugar, puesto)
plaza (3) (mercado) = ver mercado
plazo = jikane  (cuota, dilación, lapso, período, término (4), tiempo (1)
plazoleta = ver plaza (1)
pleamar = sube-mare  (plenamar)
plebe = pebise  (chusma, populacho, vulgo)
plebeya/o = pebise-be  (humilde, sierva/o, vasalla/o, villana/o)
plebeyez = pebise-dade  (villanía)
plebiscitaria/o = pebizite-be
plebiscito = pebizite  (comicios, elección, referendum, votación)
plegable = ceze-bile
plegada/o = cezir
plegadera = ceze-joge
plegadiza/o = cezur
plegador/a = cezor
plegadura = ver plegamiento
plegamiento = cezun  (plegadura)
plegar = cezer  (arrollar, arrugar, cerrar, doblar, envolver, fruncir, gandujar)
plegaria = bitete  (invocación, oración, preces, rezo, rogativa, ruego, súplica)
pleiteador/a = ver litigante
pleitear = ver litigar, recurrir
pleiteosa/o = ver litigosa/o
pleitesía = ver deferencia
pleito = ver litigio, juzgamiento, querella
plejía = tice
plena/o = penitude  (atestada/o, colmada/o, completa/o, íntegra/o, llena/o)
plenamar = ver pleamar
plenamente = penitude-mode  (plenariamente)
plenaria/o = ver plena/o
plenariamente = ver plenamente
pleniluvio = penitude-lune
plenipotencia = penitude-potenun
plenipotenciaria/o = penitude-potene  (diplomática/o, embajador/a)
plenitud = penitude-dade
pletina = cape-bo
plétora = pulule  (abundancia, demasía, exceso, opulencia, profusión, raudal)
pletórica/o = ver pululada/o, repleta, sobrante
pleura = pelure
pleural = pelure-be
pleuresía = ver pleuritis
pleuritis = pelure-tisun  (pleuresía)
pliego = folime
pliegue = ceze  (alforza, arruga, dobladillo, doblez, flexura, frunce)
plisada/o = ceze-fihir
plisado = ceze-fihe  (tronza)
plisadura = ceze-fihun
plisar = ceze-fiher  (fruncir, tronzar (1)
plomada = fadine  (aplomo, perpendículo)
plomar = ver emplomar
plomazo = pakebojuho-ze
plomería = pakebojuho-koje
plomera/o = pakebojuho-ne/a/o
plomiza/o = pakebojuhur  (gris (2), plomosa/o)
plomo = pake-bojuho
plomosa/o = ver plomiza/o
pluma (1) (de ave) = federe
pluma (2) (de escribir) = pulume  (plumilla, plumín)
plumaje = federe-suge  (plumazón, plumería/o)
plumazón = ver plumaje
plúmbea/o = pakebojuho-be  (pesada/o, plúmbica/o)
plúmbica/o = ver plúmbea/o
plumear = pulumer
plumería/o = ver plumaje
plumero = federe-burase
plumier = pulume-fore
plumilla = ver pluma (2)
plumín = ver pluma (2)
plural = purale
pluralidad = purale-dade
pluralismo = purale-nime
pluralizar = puraler  (generalizar)
pluri = ver varias/os
pluricelular = poli-zelule
pluriempleo = poli-cibun
plurilingüe = poli-jujane  (políglota)
plus = ver más
pluscuamperfecto = masikipefete
plusmarca = masime-recore
plusmarquista = masimerecore-joke/a/o
plus ultra = masi-tami
plusvalía = masi-sene
plúteo = ver anaquel
plutocracia = rike-gubenun  (timocracia)
plutócrata = rike-gubene  (timócrata)
plutocrática/o = rikegubene-be  (timocrática/o)
plutonio = pake-fojujo
pluvia = ver lluvia
pluvial = dojode-be
pluviógrafo = dojode-garafe  (ombrógrafo)
pluviometría = dojode-metun  (ombrometría)
pluviómetro = dojode-mete  (ombrómetro, udómetro)
pluviosidad (1) (calidad) = dojode-dade
pluviosidad (2) (cantidad) = dojode-katite
pluviosa/o = ver lluviosa/o
poblacho = buge-ce  (aldehuela, poblazo, villorrio)
población (1) (municipio) = ver municipio (1)
población (2) (personas) = populun  (censo, demografía, habitantes, poblamiento, residentes)
población (3) (animales) = popule-zome (fauna)
poblada/o = populir
poblado = ver pueblo (2)
poblador/a = populor  (habitante, morador/a, vecino) 
poblamiento = ver población (2)
poblar = populer  (asentarse, colonizar, establecerse, habitar, morar)
poblazo = ver poblacho
pobre = pikode  (esguízara/o, inope, mendiga/o, menesterosa/o, pordiosera/o)
pobrecilla/o = pikode-je  (infeliz, pobreta/o)
pobremente = pikode-mode  (desvalidamente, indigentemente, míseramente)
pobretón/a = pikode-ke
pobreza = pikode-dade  (carencia, carestía, inopia, menester, penuria)
poca/o = sode  (corta/o, escasa/o, exigua/o, insuficiente, oligo, reducida/o)
pocera/o = kalode-ne/a/o
pocha/o = ver putrefacta/o
pocilga = suse-kase  (cochiquera/o, gorrinera, porqueriza)
pocillo = ver taza
pócima = pozeme  (brebaje, elixir, poción) 
poción = ver pócima
póculo = ver vaso
poda = putare  (podazón)
podadera = putare-doge
podador/a = putaror
podadura = putarun
podar = putarer  (cercenar, desramar, escamondar, escamujar)
podazón = ver poda
podedor/a = ver pudiente
poder (1) (mando,dominio) = pote  (autoridad, dominio, fuerza, influencia, mando, supremacía)
poder (2) (conseguir algo) = poter  (conseguir, lograr, obtener)
poderdante = potere-dare
poderes = potere-dokumete
poderhabiente = ver apoderada/o
poderío = potun  (fortaleza, fuerza, importancia)
poderosa/o = potur  (enérgica/o, potente, vigorosa/o)
poderosamente = pote-mode  (intensamente, potentemente)
podio = podine  (base, plataforma, tribuna)
podo- = ver pie
podóloga/o = pode-loge/a/o
podología = pode-logun
podometría = ver odometría
podómetro = ver odómetro
podre = ver putrefacción
podrecer = ver pudrir
podrecimiento = ver putrefacción
podridor/a = ver pudridor/a
podredumbre = ver putrefacción
podredura = ver putrefacción
podrida/o = ver putrefacta/o
podrición = ver putrefacción
podridero = ver pudridero
podrimiento = ver putrefacción
podrir = ver pudrir
poema = pojeme  (poesía, verso)
poemario = pojeme-suge
poesía = pojese  (oda, poema, rapsodia, rima, romance (2), trova, verso)
poeta = pojese-no  (rapsoda, vate)
poética = pojese-tece
poética/o = pojese-be
poéticamente = pojese-mode
poetisa = pojese-na  (rapsoda)
poetización = pojesun
poetizar = pojeser
polaina = pulane
polar = pole-be
polaridad = pole-dade
polarización = polun
polarizada/o = polir
polarizador/a = polor  (polarizante)
polarizante = ver polarizador/a
polarizar = poler
pólder = ver marjal
polea = ver carrillo (1)
polémica = polemikun  (discusión, controversia, litigio, porfía)
polémica/o = polemike-be
polemista = polemike
polemizar = polemiker  (debatir, disputar)
polen = polene
pólex = ver pulgar (dedo)
poli = ver varios
poliandra = poli-kojugo
poliandria = polikojugo-dade
poliarquía = poli-gubene
pólice = ver pulgar (dedo)
polichinela = pulicinele  (puchinela, pulchinela, títere)
policía = polize  (agente, autoridad, gendarme, guardia, vigilante)
policiaca/o = polize-be  (policial)
policial = ver policiaca/o
policlínica = poli-kinike  (dispensario, hospital)
policopista = ver fotocopiadora
polícroma/o = poli-kole  (multicolor)
policromación = poli-kolun
policromada/o = poli-kolir
policromar = poli-koler
policromía = polikole-dade
polideportivo = poli-jokun
poliedro = poli-fazise
polifacética/o = poli-homose
polifásica/o = poli-fase
polifonía = poli-fone
polifónica/o = polifone-be
poligamia = polikojuga-dade
polígamo = poli-kojuga
políglota = ver plurilingüe
poligona/o = poli-gone
poligonal = poligone-be
polígrafa/o = ver criptógrafa/o
poligráfica/o = ver criptográfica/o
poligrafía = ver criptografía
polilla = motite
polimorfa/o = poli-fome  (multiforme)
polínica/o = polene-be
polinización = polenun
polinizar = polener
polinomio = poli-nomose
poliopia = poli-bisone
polis = ver ciudad
polisarcia = ver obesidad
polisemia = poli-sinifike
polisílaba/o = poli-silabe
polistilo = poli-kolune
politécnica/o = poli-tenike
politeismo = poli-dibe
politeista = polidibe-for
política = politike  (gobierno, mandato, régimen, representación)
política/o (1) (profesión) = politike-ne/a/o  (dirigente, estadista (1), mandataria/o)
política/o (2) (pertenencia) = politike-be  (administrativa/o, estatal, gubernativa/o, oficial)
políticamente = politike-mode
politización = politikun
politizar = politiker
polítona/o = poli-tone
poli-tonalidad = poli-tonedade
polivalente = ver polivalencia
polivalencia = poli-baleza  (polivalente)
póliza = police
polizón = polisone
polla/o = hune/a/o  (cria/o (3)
pollería = foge-de
pollina/o = ver burra/o
polo = pole
polonegro = ver cátodo
polonio = pake-fojuho
polorojo = ver ánodo
poltrón/a = pigite  (bigarda/o, haragán/a, holgazán/a, mandria, vaga/o (2)
poltrona = ver sillón
poltronar = ver apoltronar/se
poltronería = pigite-dade  (gandulería, haronería, indolencia, pereza,)
polución (1) (efusión semen) = ver orgasmo
polución (2) (contaminación) = ver contaminación
poluta/o = ver sucia/o
polvareda = huce-fise
polvera = hokore-fore
polvificar = ver pulverizar
polvo (1) (de suciedad) = huce
polvo (2) (de maquillaje) = hokore
pólvora = barute
polvoreamiento = ver empolvadura
polvorear = ver empolvar
polvorienta/o = ver pulverulenta/o
polvorín = mazane-detone
polvorizable = ver pulverizable
polvorización = ver empolvadura
polvorizar = ver empolvar
polvorosa/o = ver pulverulenta
poma = ver fruta, manzana
poma/o = ver perfumador
pomada = pomade  (bálsamo, crema, ungüento)
pomar = ver manzanar
pómez = jogane-lite
pomo = pome
pomóloga/o = furute-loge/a/o
pomología = furute-logun
pompa = ver ceremonia, etiqueta, lujo, ostentación, protocolo, rito
pompear = ver ostentar (2)
pompón = ver borla
pomposa/o = ver amanerada/o, barroca/o, enfática/o, espectacular,
pomposamente = ver ostentosamente
pomposidad = ver énfasis, ostentosidad
pómulo = pomule
poncho = ver capa (2)
ponderable = poderate-bile
ponderación = poderatun  (cordura, equilibrio, mesura, sensatez)
ponderada/o = poderatir  (sensata/o)
ponderadamente = poderate-mode  (ponderosamente)
ponderal = poderate-be
ponderar = poderater
ponderativa/o = poderatur
ponderosa/o = poderate
ponderosamente = ver ponderadamente
ponderosidad = poderate-dade
ponedera/o = ponur
ponedero = ver nidal
ponedor/a = ponor  (ponente, poniente)
ponencia = ver informe, propuesta
ponente = ver ponedor/a
ponentina/o = ver occidental 
ponentisca/o = ver occidental
poner = poner  (acomodar, colocar, depositar, meter, situar, ubicar)
poniente = ver ponedor/a
Poniente = ver Oeste
ponimiento = ver puesta
pontazgo = pasepage-pule
pontear = ver puentear
pontifical = potifize-be  (pontificia/o)
pontífice = potifize
pontificia/o = ver pontifical
ponto = ver mar
pontón = ver barcaza
ponzoña = ver tóxica/o, veneno
ponzoñosa/o = ver venenosa/o
ponzoñosamente = ver venenosamente
popa = pupise
popote = ver paja
populacho = popule-ce  (chusma, plebe)
popular = popule-be  (conocida/o, populista, pública/o (2), típica/o)
popularidad = populebe-dade  (boga, fama, prestigio, renombre)    
popularización = popule-bun  (admiración, estimación)
popularizar = popule-ber  (difundir, divulgar, generalizar, vulgarizar)
popularmente = popule-mode
populista = ver popular
populosa/o = populur
popurrí = popure
poquedad = sode-dade
póquer = pokere
por = joji
porcelana = pozelane  (cerámica)
porcentaje = joji-zeta
porcentual = jojizeta-be
porche = ver pórtico, zaguán
porcicultor/a = suse-kute/a/o
porcicultura = suse-kutun
porcina/o = suse-be  (porcuna/o)
porción = potone  (dosis, lote, parcela, parte, puñado, ración, sector, trozo)
porcionera/o = ver partícipe
porcipelo = suse-piluse  (cerda)
porcuna/o = ver porcina/o
pordiosear = ver mendigar
pordioseo = ver mendigueo
pordiosera/o = ver mendiga/o, pobre
porfía = ver competición, debate, obstinación, polémica
porfiada/o = ver terca/o
porfiar = ver debatir, disputar
porfirizar = ver pulverizar
pormenor = ver detalle
pormenorizar = ver detallar
pornógrafa/o = ponogafe/a/o
pornografía = ponogafun  (sicalipsis)
pornográfica/o = ponogafe-be  (erógena/o, obscena/o, sicalíptica/o)
poro = porose
porosa/o = porosur  (absorbente, esponjosa/o, perforada/o, permeable)
porosar = poroser  (esponjar)
porosidad = porose-dade
porosímetro = porose-mete
porosis = porosun
poroto = purute  (alubia, judia)
porque = pati
porqué = patu  (causa, fundamento, motivo, razón)
porquería = ver basura, mugre, suciedad
porqueriza = ver pocilga,
porqueriza/o = ver porquera/o
porquera/o = suse-tanore/a/o  (porqueriza/o)
porra = pore  (bastón, cachiporra, clava, estaca, garrote, palo, tranca)
porracear = ver aporrear
porrazo = pore-ze  (batacazo, golpe, porrada)
porrón = ver botijo
portaaviones = juce-nabefise
portabandera = juce-labare  (portaestandarte)
portada = ver delantera, fachada, frontispicio
portada/o = jucir
portador/a = jucor  (portante)
portadura = jucun
portaequipaje = juce-bagage
portaestandarte = ver abanderada/o, portabandera
portafolio = juce-papire  (carpeta, cartera, vademecum)
portaherramienta = juce-doge
portal = ver pórtico, puerta, zaguán
portalámpara = juce-lapade
portamanta = juce-tanaze
portamoneda = juce-monete
portante = ver portador/a
portar = jucer  (contener, llevar, traer)
portarse = ver comportarse
portátil = juce  (ligero, manejable, móvil, transportable)
portaviandas = ver tartera
portavoz = juce-boze  (delegada/o, emisaria/o, representante, vocera/o)
portazgo = ver peaje
portazo = babune-ze
porte = potare  (precio de transporte)
porteador/a = potaror
portear = potarer  (acarrear, trasladar, transportar)
portento = ver maravilla, milagro
portentosa/o = ver admirable
porteo = potarun  (acarreo, transporte)
portera/o = babune-ne/a/o (bedel, conserje, ordenanza)
portería (1) (de edificio) = babune-nun  (bedelía, conserjería)
portería (2) (de deporte) = ver arco
portezuela = ver postigo
pórtico = potike  (acceso, atrio, entrada, porche, portal, soportal, vestíbulo)
portillo = ver postigo
portón = ver puerta
portuaria/o = refugenabehide-be
portugués/a = Portugal-te  (lusa/o, lusitana/o)
porvenir = ver futura/o
pos = ver después
posada = ver hospedería, mesón
posada/o (1) = posir
posada/o (2) = pozir
posadera/o = ver mesonera/o
posaderas = ver culo, nalga/s
posador/a (1) = posor
posador/a (2) = pozor
posadura = posun
posamiento = pozun
posar (1) (asentarse) = poser  (asentarse, descansar, descender, detenerse, reposar)
posar (2) (de pose fingida) = pozer  (fingir, representar)
posavasos = pose-basuse
posbélica/o = ver posguerra
posdata = zati-garafe
pose = poze  (actitud, apariencia, fingimiento, posición, postura, talante)
poseedor/a = posidor  (ama/o, dueña/o, posesor/a, propietaria/o, titular (3)
poseer = posider  (detentar, disfrutar, obtener, usufructuar, tener)
poseida/o = posidir
poseimiento = posidun  (propiedad, usufructo)
posesa/o = poside  (endemoniada/o)
posesión = posesone  (colonia (1), hacienda (3), propiedades, tenencia, tierras)
posesional = posesone-be  (posesoria/o, predial)
posesionamiento = posesonun
posesionar = ponesoner
posesiones = ver capital (2)
posesiva/o = posesonur
posesor/a = ver poseedor/a
posesoria/o = ver posesional
posguerra = zati-belike  (posbélica/o, postguerra)
posibilidad = posibile-dade  (expectativa)
posibilitamiento = posibilun
posibilitar = posibiler
posible = posibile  (concebible, factible, practicable, realizable, verosímil)
posición = positone  (actitud, nivel, pose, postura, puesta/o, punto (1), sitio (2)
posicionamiento = positonun  (colocación, disposición, situación)
posicionar = positoner
positiva/o = positibe  (cierta/o, concreta/o, evidente, real (1), verdadera/o)
positivismo = positibe-dade (efectividad, objetividad)
positivo = ver ánodo
positura = ver postura
posmeridiano = zati-meride  (postmeridiano)
poso = pose  (reposo, sedimento)
posología = dose-logun
posponer = zati-poner
posposición = zati-ponun
pospositiva/o = zati-pone
pospuesta/o = zati-ponir
post = ver después
posta (1) (correos) = ver valija
posta (2) (mesón de parada) = positade
postal = posite-be
poste (1) (con avisos) = potise  (columna, madero, palo, puntal, soporte, tubo)
poste (2) (para hilos aéreos) = posote  (mástil, pilar (3), torre)
póster = ver estampa
postergación = ver atraso
postergar = ver aplazar, atrasar, desdeñar, relegar, retardar
posteridad = poterite  (futuro)
posterior = poterore  (detrás, espalda (1), siguiente, trasera/o, zaguera/o)
posterioridad = poterore-dade
posteriormente = poterore-mode  (postreramente, últimamente)
postguerra = ver posguerra
postigo = jorode  (contrapuerta, contraventana, cuarterón, portezuela, portillo)
postila = ver glosa
postilar = ver glosar
postilla = ver llaga
postín = ver presunción
postinear = ver presumir
postiza/o = potice  (añadida/o, engañosa/o, falsa/o, fingida/o, imitada/o)
postizo = ver injerto, peluca
postmeridiano = ver posmeridiano
postor/a = ver licitador/a
postración = potatun  (depresión)
postrada/o = potatir  (lánguida/o)
postradero = potate  (humilladero)
postrar/se = potater  (arrodillarse, languidecer, prosternarse, venerar)
postremera/o = ver postrera/o
postrema/o = ver postrera/o
postrera/o = zuhude  (posterior, postremera/o, postrema/o, postrimera/o)
postreramente = zuhude-mode  (postrimeramente)
postrimera/o = ver postrera/o
postrimeramente = ver postreramente
postrimería = zuhude-dade  (conclusión, terminación)
póstula = ver postulación
postulación = potulatun  (colecta, póstula)
postulada/o = potulatir
postulado = potulate
postulador/a = ver postulante
postulante = potulator  (aspirante, candidata/o, postulador/a, pretendiente)
postular = potulater  (demandar, solicitar, suplicar)
póstuma/o = zati-tanate
postura = pone  (colocación, pose, posición, positura)
postural = positone-be
posventa = zati-bepe
potabilidad = bibebile-dade
potabilización = bibebilun
potabilizador/a = bibebilor
potabilizar = bibebiler
potable = bibe-bile  (bebestible, bebible)
potaje = potage  (guisado, guiso, mezcolanza, olla, revoltijo)
potamología = ribe-tudun
potamoplancton = ribe-bite
potar = ver beber
potasio = pake-jojumo
pote = kosube  (bote (3), envase, frasco, lata, tarro)
potencia = potene  (brío, energía, fuerza, vigor)
potenciación = potenun
potencial = potene-be  (latente)
potencialidad = potene-dade
potencialmente = potene-mode
potenciar = potener  (dinamizar)
potenciómetro = potene-mete  (fader)
potentada/o = potetate  (millonaria/o, opulenta/o, magnate, poderosa/o)
potente = potenor  (briosa/o, enérgica/o, fuerte, pujante, recia/o, vigorosa/o)
potentemente = ver poderosamente
poterna = ver puerta
potestad = ver autoridad, dominio, facultad, hegemonía
potestativa/o = ver facultativa/o
potingue = ver bazofia, brebaje, mezcolanza
potología = bibe-logun
potra = ver yegua
potra/o = kabale-jubene/a/o  (jaca/o, potrilla/o)
potrilla/o = ver potra/o
potro = ver caballo
poyal = ver poyo
poyata = ver anaquel, repisa
poyo = sedese-satane  (poyal)
poza = ver charca
pozal = kalode-tonoge
pozo = kalode  (agujero, excavación, fosa/o, hoyo)
práctica = patize  (experiencia, habilidad, hábito, pericia, praxis, rutina)
práctica/o = patize-be  (beneficiosa/o, funcional, provechosa/o, útil)
practicable = patize-bile  (factible, posible)
practicaje = patizun  (estilo (1), maestría, método, sistema, técnica)
prácticamente = patize-mode
practicante = patizor
practicar = patizer  (profesar (1)
pradal = ver pradera
pradeña/o = mucane-be
pradera = mucane-suge  (pampa, pradal, llanura, pradería)
pradería = ver pradera
prado = mucane  (dehesa, pastizal)
pragmática = pamatike
pragmática/o = pamatike-be
pragmatismo = pamatike-metode
prandial = fage-be
praseodimio = pake-jojupo
pratense = mucane-cole
praticultor/a = mucane-kute/a/o
praticultura = mucane-kutun
prava/o = ver perversa/o
pravedad = ver pervesidad
praxis = ver práctica
pre = koki
prea = ver depredación
preámbulo = dibaje  (exordio, introito, prefacio, preludio, prolegómeno, prólogo)
prear = ver depredar
precalentamiento = koki-temun
precaria/o = pekaruse  (caible, deficiente, efímera/o, incierta/o,)
precariamente = pekaruse-mode
precariedad = pekaruse-dade (fragilidad, inestabilidad, insrguridad)
precaución = pekatonun  (atención, cordura, moderación, reserva, tacto)
precaucionarse = pekatoner  (cautelar (1), precautelar, precaver, prevenir)
precautelar = ver cautelar (1), precaucionar/se
precautoria/o = pekatonur  (cautelosa/o)
precaver = ver cautelar (1), evitar, precaucionar/se, prever
precavida/o = pekatone  (desconfiada/o, prudente, sensata/o)
precavidamente = pekatone-mode
precedencia = pezede  (anterioridad)
precedente = pezedor  (anterior, precursor/a, primera/o)
precendentes = ver referencia/s (3)
preceder = pezeder  (adelantar, anteceder, anticipar, encabezar, presidir)
preceptiva = pezete-suge
preceptiva/o = pezetur
preceptivamente = pezete-mode
precepto = pezete  (canon, ley (2), mandato, norma, obligación, regla (1)
preceptora = ver institutriz
preceptor/a = ver maestra/o, pedagoga/o, profesor/a
preceptuar = pezeter  (codificar (1), disponer, estatuir, ordenar (2), reglamentar)
preces = ver plegaria, rezo
preciada/o = ver apreciada (3)
preciar = ver apreciar (3)
precintada/o = fusurir
precintado = fusurun
precintar = fusurer  (sellar (4)
precinto = fusure  (cierre, etiqueta, fleje, lacre, marbete, marchamo, sello (4)
precio = sene  (costa (2)/e/o, evaluación, importe, monto, valía (3), valor (3)
preciosa/o = petose  (bella/o, exquisita/o, hermosa/o, linda/o, primorosa/o)
preciosamente = petose-mode
preciosidad = petose-dade  (belleza, hermosura, maravilla, perfección)
precipicio = pezipite  (abismo, despeñadero, precipitadero, talud, sima)
precipitación (1) = pezipitun  (despeñamiento)
precipitación (2) = lisogun  (apresuramiento, celeridad, premura, prisa, rapidez)
precipitada/o = lisogir  (alocada/o, impulsiva/o, irreflexiva/o, temeraria/o)
precipitadamente = lisoge-mode  (atolondradamente, urgentemente)
precipitadero = ver precipicio
precipitado = lisoge
precipitante = lisogor  (imprudente)  
precipitar (1) (caer de alto) = pezipiter  (arrojar, caer, despeñar, empujar, lanzar, tirar)
precipitar (2) (apresurarse) = lisoger  (abalanzarse (1), adelantarse, apresurarse, aturdirse)
precipitosa/o = pezipitur
precipua/o = ver principal
precipuamente = ver principalmente
precisa/o = pezisone  (concreta/o, indispensable, obligatoria puntual,)
precisada/o = pezisonir  (acertada/o, detallada/o, exacta/o, justa/o, rigurosa/o)
precisamente = pezisone-mode  (convenientemente, puntualmente, fielmente)
precisar = pezisoner  (carecer, determinar, establecer, estipular, faltar, fijar)
precisión = pezisonun  (formalidad, necesidad, puntualidad)
preclara/o = ver ilustre
precocidad = pekoze-dade
preconcebida/o = ver intencional, proyectada/o
preconcebir = ver proyectar
preconizar = ver elogiar
preconocer = ver prever
precontrato = koki-konotate
precoz = pekoze  (prematura/o, prodigio, prometedor/a, temprana/o)
precursor/a = ver antecesor/a, precedente
predación = ver depredación
predador/a = ver depredador/a
predar = ver depredar
predatoria/o = ver depredatoria/o
predecesor/a = ver antecesor/a
predecible = peditone-bile (presagiable, pronosticable, vaticinable)
predecir = peditoner  (adivinar, augurar, intuir, prever, profetizar)
predestinación = koki-fatun
predestinada/o = koki-fatir  (consagrada/o, elegida/o, escogida/o)
predestinar = koki-fater  (preelegir)
predestino = koki-fate
predeterminación = koki-deteminun
predeterminar = koki-deteminer
predeterminio = koki-detemine
predial = ver posesional
prédica = pedikare  (discurso, sermón)
predicable = pedikare-bile
predicación = ver predicamento
predicada/o = pedikarir
predicador/a = pedikaror
predicamento = pedikarun  (predicación)
predicar = pedikarer  (disertar, perorar, sermonear)
predicativa/o = pedikarur
predicción = peditonun  (anticipación, presentimiento, pronóstico)
predicha/o = peditonir
predilección = koki-diletun  (favoritismo, predisposición, preferencia)
predilecta/o = koki-dilete  (favorita/o, mimada/o, preferida/o, privilegiada/o)
predio = ver posesión
predisponer = koki-diponer  (preestablecer, tender (1)
predisposición = koki-diponun  (predilección, tendencia)
predispuesta/o = koki-diponir  (preestablecida/o)
predispuesto = koki-dipone
predominación = ver dominación
predominancia = ver dominancia
predominar = ver culminar, dominar, preponderar, resaltar
predominio = ver dominio, hegemonía, influencia, primacía, supremacía
preelegir = ver predestinar
preeminencia = piri-ponun  (notabilidad, preferencia, superioridad, supremacía)
preeminente = piri-pone  (preferente, preponderante)
preescolar = koki-katece
preestablecer = ver predisponer
preestablecida/o = ver predispuesta/o
prefabricación = koki-fabikun
prefabricada/o = koki-fabikir
prefabricado = koki-fabike
prefabricar = koki-fabiker
prefacio = jobune  (preámbulo, preludio, prólogo)
preferencia = pefere  (predilección, preeminencia, prioridad, ventaja)
preferente = peferor  (exclusiva/o, principal)
preferentemente = pefere-mode  (preferiblemente)
preferible = pefere-bile
preferiblemente = ver preferentemente
preferida/o = peferir  (distinguida/o, favorita/o, predilecta/o, protegida/o)
preferir = peferer  (anteponer, elegir, escoger, seleccionar)
prefija/o = meni-fuke  
prefijación = meni-fukun
prefijar = meni-fuker
preglaciar = koki-gelemase
pregón = jobure  (decreto, proclama)
pregonamiento = joburun
pregonar = joburer  (anunciar, avisar, notificar, proclamar, publicar, vocear)
pregonera/o = jobure-ne/a/o
pregonería = jobure-nun
pregunta = tazune  (consulta, cuestión, demanda, interrogación)
preguntar = tazuner  (inquirir, interpelar, interrogar, sondar (2), sonsacar)
preguntas = ver cuestionario, test
pregunteo = tazunun
preguntón/a = tazunur
prehistoria = koki-hitore
prehistórica/o = kokihitore-be
prejudicial = koki-judizur
prejuiciamiento = koki-judizun
prejuicio = koki-judize  (aprensión, manía, obsesión, recelo)
prejuzgar = koki-judizer
preliminar = peliminare  (anterior, inicial, preparatoria/o, previa/o)
preludiamiento = peludun
preludiar = peluder  (comenzar, iniciar, introducirse, probar)
preludio = pelude  (obertura, preámbulo, prefacio, prólogo, prolusión)
prelusión = ver preludio
premamá = koki-mama
prematrimonial = koki-kojuge
prematura/o = koki-mature  (precoz, temprana/o)
prematuramente = kokimature-mode
premeditación = koki-medite
premeditada/o = koki-meditir  (deliberada/o, madurada/o, pensada/o, planeada/o)
premeditadamente = kokimedite-mode
premeditancia = koki-meditun
premeditar = koki-mediter  (preparar, urdir)
premiación = pemijun
premiar = pemijer  (distinguir, galardonar, recompensar)
premiativa/o = pemijur
premio = pemije  (éxito, honor, medalla, galardón, recompensa, trofeo)
premiosa/o = ver ajustada/o, apretada/o, estrechada/o, molesta/o
premisa = ver indicio
premisa/o = ver prevenida/o
premolar = koki-molare
premonición = ver presagio
premonitor/a = ver presagiador/a
premonitoria/o = ver presagiosa/o
premura = ver precipitación (2), prisa, urgencia
prenatal = koki-naze
prenda (1) (pieza de vestir) = ver atavío, ropa, vestido, calzado
prenda (2) (fianza, peño) = pinuse  (aval, fianza, garantía, peño, rehén)
prendarse = ver agradar, apreciar, enamorarse
prendas = ver dotes, ropa
prendedero = tomere  (broche, cinta, liga)
prendedor = tupe  (broche, fíbula, imperdible)
prendedor/a = tomeror  (prensor/a)
prender (1) (coger,enganchar) = tomerer  (agarrar, coger, enganchar, enredarse, fijar, sujetar)
prender (2) (a un delincuente) = ver apresar, capturar, cazar, encarcelar
prender (3) (hacer arder) = ver arder, incendiar
prensa = perese  (compresora, estampadora, impresora, troqueladora)
prensada/o = peresir  (apretada/o, exprimida/o)
prensador/a = peresor
prensadura = peresun
prensaestopas = ver empaquetadura
prensar = pereser  (apelmazar, aplastar, comprimir, estampar, estrujar)
prensil = tomerur
prensión = tomerun
prensor/a = tomeror  (prendedor/a)
preñada = ver embarazada
preñado = ver embarazo
preñar = ver embarazar
preñez = ver embarazo
preocupación = pekupun  (estrés, intranquilidad)
preocupante = pekupor  (estresante)
preocupar = pekuper  (alarmar, angustiar, desasosegar, estresar, inquietar, turbar)
preoperatoria/o = koki-ciruge
preparación = peparun  (preámbulo, preparamiento, previsión (1)
preparada/o = peparir  (alerta, capaz, cualificada/o, dispuesta/o)
preparado (medicinal) = pepare
preparador/a = peparor  (entrenador/a)
preparamiento = ver preparación
preparar = peparer  (aprestar, combinar, elaborar, ensayar, hacer, organizar)
preparativa/o = peparur  (preliminar, preparatoria/o, previa/o)
preparatoria/o = ver preparativa/o
preparatoriamente = pepare-mode
preponderación = masi-poderatun  (hegemonía, supremacía)
preponderancia = masi-poderate  (preeminencia, preferencia, primacía)  
preponderar = masi-poderater  (aventajar, predominar, prevaler, prevalecer)
preponer = ver anteponer
preposición = pepositone
preposicional = ver prepositiva/o
prepositiva/o = pepositone-be  (preposicional)
prepósito = ver rector
prepóstera/o = zatizeni
preposteración = zatizenun
prepósteramente = zatizeni-mode
preposterar = zatizener
prepotencia = masipotene-dade
prepotente = masi-potene
prepucio = pepute
prerrogativa = ver dignidad (2), inmunidad, honor, privilegio
presa (1) (arma que apresa) = pesare  (colmillo, garra, llave (de lucha)
presa (2) (dique) = ver embalse, dique
presa/o = ver presidiaria/o, reclusa/o
presas (piezas cazadas) = ver caza (2)
présaga/o = pesage
presagiador/a = pesagor  (premonitor/a)
presagiar = pesager  (anticipar, predecir, presentir, prever)
presagio = pesagun  (agüero, augurio, presentimiento)
presagiosa/o = pesagur  (premonitoria/o)
prescindencia = pezidere
prescindente = pezideror
prescindibilidad = pezidere-dade
prescindible = pezidere-bile
prescindimiento = peziderun  (abstención, descarte, exclusión, omisión)
prescindir = peziderer  (dejar (1), desechar, ignorar, relegar, repudiar)
prescribir (1) (caducar) = ver caducar, extinguirse, finalizar
prescribir (2) (receta médica) = ver medicar, recetar
prescripción (1) = ver caducidad
prescripción (2) = ver receta
presea = ver joya
preselección = koki-seletonun
preseleccionar = koki-seletoner
preselector = koki-seletone
presencia = peseze  (asistencia)
presencial = peseze-be
presencialmente = peseze-mode
presenciar = pesezer  (aparecer, asistir, presentarse)
presentable = pesetare-bile
presentación = pesetarun  (debut, demostración, exhibición, presencia)
presentada/o = pesetarir  (introducida/o, relacionada/o, saludada/o)
presentador/a = pesetaror  (compareciente, vinculante)
presentánea/o = ver instantánea/o
presentáneamente = ver instantáneamente
presentar/se = pesetarer  (acudir, aparecer, asistir (1), llegar, mostrarse, reunir)
presente = pesetare  (actual, ahora, hoy, reciente, vigente)
presentida/o = koki-setirir
presentido = koki-setire
presentimiento = koki-setirun  (conjetura (2), corazonada, pálpito, presagio)
presentir = koki-setirer  (conjeturar, predecir, presagiar)
presepio = ver establo
preservación = pesebarun
preservador/a = pesebaror
preservar = pesebarer  (amparar, conservar, cuidar, defender, resguardar)
preservativa/o = pesebarur
preservativamente = pesebare-mode
preservativo = pesebare  (condon, profiláctico)
presidencia (1) (aye. verbal) = pesidun
presidencia (2) (cargo) = peside-dige
presidencia (3) (sede) = peside-sede
presidencia (4) (tiempo) = peside-time
presidenciable = peside-bile
presidencial = peside-be
presidencialismo = peside-fun
presidencialista = peside-for
presidenta/e = peside/a/o
presidiamiento = pesiderun
presidiar (1) = pesiderer
presidiaria/o (2) = serede-cuge  (penada/o, presa/o (3), prisionera/o, reclusa/o)
presidio (1) (tropa guardia) = pesidere  (destacamento, guarnición)
presidio (2) (penitenciaría) = ver cárcel
presidir = pesider  (dirigir (1), gobernar, guiar, mandar, regir)
presión = barose
presionamiento = barosun
presionar = baroser  (aplastar, apretar, comprimir, estrujar, forzar, oprimir)
pressing = barosur
presta/o = jimine  (diligente, inmediata/o, ligera/o, pronta/o, rápida/o)
prestación = jegun
prestada/o = jegir
prestadiza/o = jegur
prestador/a = jegor
prestamente = ver rápidamente
prestamista = jege-denare  (usurera/o)
préstamo = jege  (crédito, empréstito, préstido, prestimonio)
prestancia = ver distinción, elegancia, excelencia
prestar = jeger  (ayudar, dejar (2), entregar, facilitar, favorecer, fiar, ofrecer)
prestataria/o = jege-petere
presteza = jimine-dade  (prontitud, rapidez, soltura)
prestidigitación = beloze-datilun  (escamoteo)
prestidigitador/a = beloze-datile/a/o  (ilusionista, prestímana/o)
prestidigitar = beloze-datiler  (escamotear)
préstido = ver préstamo
prestigiamiento = petigun
prestigiar = petiger  (afamar, renombrar, reputar)
prestigio = petige  (ascendiente, crédito, fama, influencia, notoriedad)
prestigiosa/o = petigur
prestímana/o = ver prestidigitador/a
prestimonio = ver préstamo
presumible (2) = ver conjeturable
presumida/o (1) = jatarir  (altanera/o, engreida/o, petulante, ufana/o)
presumir (1) (alardear) = jatarer  (alardear, jactar/se, lucirse, pavonearse, postinear)
presumir (2) (sospechar) = ver sospechar
presunción (1) = jatarun  (altivez, arrogancia, elación, pavoneo, soberbia)
presunción (2) = ver conjetura (2), sospecha, supuesto
presunta/o (2) = ver supuesta/o
presuntamente (2) = ver supuestamente
presuntiva/o (2) = ver sospechosa/o
presuntivamente (2) = ver sospechosamente
presuntuosa/o (1) = jatare  (elata/o, fatua/o, orgullosa/o, pretenciosa/o, vanidosa/o) 
presuntuosamente (1) = jatare-mode  (inmodestamente)
presuntuosidad (1) = jatare-dade  (altivez, jactancia)
presupuestación = josanun
presupuestar = josaner
presupuestaria/o = josane-be
presupuesto = josane
presura (1) (opresión) = napore
presura (2) (prisa) = ver prisa
presurización = naporun
presurizar = naporer
presurosa/o = ver ligera/o, rápida/o, veloz
presurosamente = ver rápidamente
pretenciosa/o = ver presuntuosa/o
pretendencia = petitone
pretender = petitoner  (ambicionar, anhelar, ansiar, desear, querer, solicitar)
pretendiente = petitonor  (aspirante, candidata/o)
pretensión = petitonun  (deseo (1)
preterición = peteritun  (pretermisión)
preterir = peteriter  (pretermitir)
pretérita/o = peterite  (pasada/o)
pretermisión = ver preterición
pretermitir = ver preterir
preternatural = fori-naturale
preternaturalizar = fori-naturaler
preternaturalmente = forinaturale-mode
pretextación = petetun
pretextar = peteter
pretexto = petete  (alegato, argumento, coartada, disculpa, evasiva, excusa)
pretil = perile
pretina = ver cinturón
preuniversitaria/o = koki-dasuse
prevalecer = ver preponderar, vivir
prevaleciente = ver viva/o
prevaler = ver preponderar
prevaricación = pebarikatun
prevaricador/a = pebarikator
prevaricar = pebarikater
prevaricato = pebarikate
prevención = pebetonun  (precaución, previsión)
prevenida/o = pebetonir  (advertida/o, apercibida/o)
prevenidamente = pebetone-mode  (preventivamente)
prevenir (1) (prever, evitar) = pebetoner  (aprestar, eludir, evitar, impedir, preparar, prever)
prevenir (2) (alertar) = ver advertir (1), alertar, avisar
preventiva/o = pebetonur  (profiláctica/o)
preventivamente = ver prevenidamente
preventorio = pebetone
prever = jufager  (anticipar, preconocer, precaver, predecir, presagiar)
previa/o = jufage  (anterior, inicial, preliminar, preparatoria/o)
previamente = jufage-mode
previdente = ver previsor/a
previsible = jufage-bile
previsión = jufagun  (cautela, cuidado, precaución, prevención)
previsor/a = jufagor  (cauta/o, previdente, precavida/o)
prevista/o = jufagir  (anticipada/o)
prez = ver fama
prieta/o = ver apretada/o
prima = pime  (gratificación, premio, remuneración, retribución)
prima/o (1) (primera/o) = ver primera
prima/o (2) (hija/o de tía/o) = gufe-file/a/o
primacía = pimate-dade  (superioridad, supremacía, ventaja)
primacial = pimate-be
primación = pimatun
primada/o = pimatir
primado = pimate
primar = pimater  (predominar, preponderar)
primaria/o = gade-mo  (anticuada/o, antigua/o, primera/o, primitiva/o)
primariamente = gademo-mode
primate (1) (ilustre, prócer) = ver ilustre
primate (2) (simia/o) = ver simia/o
primavera = bera-mo
primaveral = beramo-be  (florecida/o, fresca/o, juvenil, lozana/o, renacida/o)
primer = ver primera/o
primera/o = mo-tase  (inicial, prima/o (1), primaria/o,primer, proto)
primeramente = motase-mode
primeramiento = mo-tasun
primerar = mo-taser
primeridad = motase-dade
primeriza/o = mo-tasur
primeva/o = ver primera/o
primicia = gugoce-mo  (novedad)
primicial = gugocemo-be
primigenia/o = ver primitiva/o
primitiva/o = pimitibe  (antigua/o, original, primaria/o, primigenia/o, prístina)
primitivamente = pimitibe-mode
primitividad = pimitibe-dade
primogénita/o = naze-mo
primogenitura = nazemo-dade  (mayorazgo)
primor = pimore  (belleza, exquisitez, finura, gracia, perfección)
primordial = ver básica/o (1), fundamental, necesaria/o
primordio = ver origen
primorear = pimorer
primoreo = pimorun
primorosa/o = pimorur  (bella/o, exquisita/o, fina/o, perfecta/o, refinada/o)
primorosamente = pimore-mode
princesa = pizesa
principado (1) (su título) = pizese-dige
principado (2) (su territorio) = pizese-posesone
principal = pizipale  (básica/o (1), cardinal, elemental, esencial, fundamental)
principalidad = pizipale-dade (importancia, trascendentalidad)
principalmente = pizipale-mode (precipuamente, preferentemente)
príncipe = pizeso
principesca/o = pizese-be  (real (2))
principianta/e = pizipor  (aprendiz/a, bisoña/o, inexperta/o, neófita/o, novata/o)
principiar = piziper  (comenzar, encabezar, inaugurar)
principiamiento = pizipun
principio = pizipe  (base, causa, estreno, inicio, origen, procedencia)
pringadura = lipefun
pringar = lipefer  (engrasar, ensuciar, manchar, tiznar, untar)
pringosa/o = lipefur  (grasienta/o, grasosa/o, viscosa/o)
pringosamente = lipefe-mode
pringosidad = lipefe-dade
pringue = lipefe  (mancha, mugre)
prior/a = ver rector/a
priorato = ver cenobio
prioridad = ver anterioridad, preferencia
prioritaria/o = ver preferente
prisa = jase  (apremio, presura (2), prontitud, rapidez, urgencia)
priscal = ver majada
prisión = ver cárcel
prisionera/o = ver cautiva/o, presidiaria/o, reclusa/o, rehén
prisma = pirime
prismática/o = pirime-be
prismáticos = telemire-bobise  (anteojo, binocular/es, binóculo/s, gemelos)
prismoide = pirime-mofe
prístina/o = ver primitiva/o
privacidad = pibate-dade
privación = pibatun  (abstención)
privada/o (1) (individual) = pibate  (confidencial, individual, personal)
privada/o (2) (despojada/o) = pibatir  (despojada/o, prohibida/o)
privadamente = pibate-mode  (privativamente)
privar = pibater  (ayunar, desposeer, destituir, impedir, vetar)
privativa/o = pibatur
privativamente = ver privadamente
privatización = pibate-fazun
privatizada/o = pibate-faze
privatizar = pibate-fazer  (desnacionalizar)
privilegiada/o = pibilegir  (afortunada/o, exclusiva/o, favorita/o, predilecta/o)
privilegiadamente = pibilege-mode  (impunemente, libremente)
privilegiar = pibileger  (escoger, favorecer)
privilegiativa/o = pibilegur
privilegio = pibilege  (dispensa, gracia, inmunidad, prerrogativa, ventaja)
pro = suki
proa = hesake
proal = hesake-be
proba/o = ver honrada/o
probabilidad = pobare-dade
probable = pobare-bile  (factible, posible, verisímil, viable)
probablemente = pobare-mode
probación = pobarun  (demostración, ensayo, experimento, prueba)
probada/o = pobarir
probador/a = pobaror
probadura = ver gustación
probar (1) (catar, degustar) = ver gustar (1)
probar (2) (hacer pruebas) = pobarer  (analizar, comprobar, evidenciar, intentar, tantear (2)
probativa/o = pobarur  (probatoria/o)
probatoria/o = ver probativa/o
probidad = ver honradez, virtud
problema = pobeme  (contrariedad, dificultad, dilema, duda, enigma)
problemática/o = pobeme-be  (compleja/o, conflictiva/o, crítica/o, engorrosa/o)
problemáticamente = pobeme-mode
problematismo = pobeme-dade
procacidad = pokaze-dade  (insolencia)
procaz = pokaze  (atrevida/o, insolente)
procedencia = pozede  (cuna, fuente, fundamento, origen, principio)
procedente = pozedor
proceder (1) (provenir) = pozeder  (derivar, dimanar, originarse, provenir)
proceder (2) (comportarse) = ver comportarse
procedida/o = pozedir
procedimiento (1) = pozedun  (fórmula, manera, método, sistema, técnica)
procela = pozele  (tormenta)
procelosa/o = pozele-be  (tormentosa/o)
prócer = ver ilustre
procerosa/o = ver corpulenta/o
procesada/o = pozesir
procesador/a = pozesor  (computador/a)
procesal = pozese-be
procesamiento = pozesun  (evolución, enjuiciamiento, sucesión)
procesar = pozeser  (calcular, desarrollar, distribuir, enjuiciar, manipular)
procesión = makibe
procesional = makibe-be
procesionalmente = makibe-mode
proceso = pozese  (desarrollo, juicio, maniobra, sistema, sucesión) 
proclama = pokame  (anuncio, aviso, bando (1), pregón, publicación)
ploclamación = pokamun  (manifiesto, promulgación)
proclamar = pokamer  (aclamar, coronar, decretardestacar, elegir)
proclive = pokibe  (propensa/o, tendente)
proclividad = pokibe-dade  (propensión)
procrastinación = ver aplazamiento
procrastinar = ver aplazar
procreación = poketonun
procreador/a = poketonor
procrear = poketoner  (engendrar, fecundar, generar, multiplicar, parir)
proctitis = komone-tisun
proctóloga/o = komone-loge/a/o
proctología = komone-logun
procura = ver procuraduría
procuración = pokuratun
procurador/a = pokurator  (gestor/a)
procuraduría = pokurate  (procura)
procurar = pokurater  (diligenciar, ensayar, negociar, pretender, tramitar)
prodición = ver traición
pródiga/o = podige  (dadivosa/o, derrochador/a, despilfarrador/a)
prodigación = podigun
prodigalidad = podige-dade
pródigamente = podige-mode
prodigar = podiger  (dilapidar, excederse)
prodigio = podigose  (maravilla, milagro)
prodigiosa/o = podigose-be  (fenomenal (1), maravillosa/o, pasmosa/o)
prodigiosamente = podigose-mode  (fantásticamente, sorprendentemente)
prodigiosidad = podigose-dade
producción = poduzun  (composición)
producibilidad = ver productividad
producible = poduze-bile  (productible)
producidera/o = ver productiva/o
producir = poduzer  (causar, crear, elaborar, fabricar, hacer, generar, originar)
productibilidad = ver productividad
productible = ver producible
productiva/o = poduzur  (fecunda/o, feraz, fértil, fructífera/o, provechosa/o)
productivamente = poduze-mode
productividad = poduze-dade  (producibilidad, productibilidad, utilidad)
producto = poduze  (artículo (4), beneficio, fruto, género, rendimiento (3)
productor/a = poduzor  (empleada/o, obrera/o)
proemial = ver prologal
proemio = ver prólogo
proeza = ver epopeya, hazaña
profana/o = pofane  (irreverente, laica/o, lega/o, libertina/o, mundana/o)
profanación = pofanun  (deshonra, estupro, profanamiento, violación)
profanador/a = pofanor
profanamente = pofane-mode
profanamiento = ver profanación
profanar = pofaner  (deshonrar, violar)
profanidad = pofane-dade
profazar = ver censurar, criticar
profecía = pofetun  (agüero, horóscopo, predicción, presagio)
proferir = ver pronunciar
profesa/o = pofese
profesar (1) (ejercer) = pofeser  (actuar, desempeñar, ejercer, practicar, trabajar)
profesar (2) (creer) = ver creer (1)
profesión = pofesun  (actividad, cargo, empleo, función, labor, oficio (1)
profesional = pofese-be  (oficial/a (2), técnica/o (1)
profesionalidad = pofese-dade
profesionalismo = pofese-faze
profesionalización = pofese-fazun
profesionalizar/se = pofese-fazer  (versar (1)
profesionalmente = pofese-mode
profesor/a = pofesore/a/o  (catedrática/o, educador/a, maestra/o, preceptor/a)
profesorado (1) (cargo) = pofesore-cibun
profesorado (2) (conjunto) = pofesore-suge  (claustro (2)
profesoral = pofesore-be
profeta/isa = pofete/a/o  (elegida/o, enviada/o, inspirada/o, nabi, profetisa)
profetar = ver profetizar
profética/o = pofete-be
proféticamente = pofete-mode
profetisa = ver profeta
profetizador/a = pofetor
profetizar = pofeter  (adivinar, augurar, predecir, profetar, vaticinar)
proficiente = ver aprovechador/a
proficua/o = ver provechosa/o
profiláctica = pofilatike  (prevención (médica), profilaxis)
profiláctica/o = pofilatike-be
profiláctico = ver preservativo
profilaxis = ver cura, profiláctica
profligar = ver destruir
pro forma = suki-fome
prófuga/o = ver desertor/a, fugitiva/o
profunda/o = pofude  (abismal, enfática/o, honda/o, insondable, penetrante)
profundamente = pofude-mode
profundar = ver profundizar
profundidad = pofude-dade  (hondura)
profundizar = pofuder  (adentrar/se, cavar, profundar)
profusa/o = pofuse  (abundante, excesiva/o (1), exuberante)
profusamente = ver exuberantemente
profusión = ver abundancia, exuberancia, plétora
progenie = genete-linahe (familia, prole)
progenitor/a = genete/a/o  (madre, padre)
programa = pogame  (plan, tema)
programable = pogame-bile
programación = pogamun
programador/a = pogamor
programar = pogamer
programática/o = pogame-be
progresar = pogeser  (adelantar, avanzar, desarrollar, evolucionar, mejorar)
progresión = pogesun  (escalafón, gama, serie)
progresista = ver liberal
progresiva/o = pogesur  (paulatina/o, sucesiva/o)
progresivamente = pogese-mode
progreso = pogese  (civilización, desarrollo, incremento, prosperidad)
prohibible = pohibe-bile
prohibición = pohibun  (entredicha/o, interdicta/o, tabú)
prohibicionismo = pohibe
prohibida/o = pohibir  (clandestina/o, ilegal, vetada/o)
prohibir = pohiber  (denegar, impedir, limitar (1), negar, restringir, vedar)
prohibitiva/o = pohibur  (prohibitoria/o)
prohibitoria/o = ver prohibitiva/o
prohijar = ver ahijar
prois = ver noray
prójima/o = tarene  (individua/o, semejante, sujeta/o, vecina/o)
prole = porole  (cría, descendencia, familia, progenie, retoños)
prolegómeno = ver preámbulo
proletariado = poroletare-be
proletaria/o = poroletare  (empleada/o, obrera/o)
proliferación = porolefazun
proliferante = porolefazor
proliferar = porolefazer  (abundar, difundirse, extenderse, multiplicar, pulular)
prolífera/o = porolefaze  (fecunda/o, prolífica/o, ubérrima/o)
prolífica/o = ver prolífera/o
prolija/o = polise  (cargante, detallada/o, esmerada/o, excesiva/o)
prolijamente = polise-mode  (minuciosamente, molestamente)
prolijeamiento = polisun
prolijear = poliser
prolijidad = polise-dade
prologal = pologe-be  (proemial)
prologamiento = pologun
prologar = pologer
prólogo = pologe  (introducción, preámbulo, prefacio, preludio, proemio)
prolonga = pologare
prolongable = pologare-bile
prolongación = pologarun  (continuación, expansión, prolongamiento)
prolongada/o = pologarir  (alargada/o, ampliada/o, ensanchada/o, estirada/o)
prolongadamente = pologare-mode 
prolongador/a = pologaror  (demorador/a, extendedor/a)
prolongamiento = ver prolongación
prolongar = pologarer  (aplazar, diferir (2), postergar, prorrogar, retrasar)
proloquio = ver sentencia
prolusión = ver preludio
promediación = joji-medun
promediar = joji-meder
promedio (1) (numeral) = joji-mede
promedio (2) (de corte) = bo-sekate
promesa = pomise  (juramento (1), oferta, ofrenda)
prometedor/a = pomisor
prometer = pomiser  (comprometerse, jurar (1), obligarse, ofrecer)
prometida/o = pomisir  (novia/o
prometimiento = pomisun  (promisión)
prometio = pake-mojuco  (ilinio)
prominencia = pominere  (diente (2), relieve, resalte)
prominente = pomineror  (convexa/o, sobresaliente )
promiscua/o = pomikuse
promiscuación = pomikusun
promiscuamente = pomikuse-mode
promiscuar = pomikuser
promiscuidad = pomikuse-dade
promisión = ver prometimiento
promisoria/o = pomisur
promoción = pomotun
promocionar = ver mecenar, promover
promontorio = pomotore
promotor/a = pomote
promovedor/a = pomotor
promover = pomoter  (desarrollar, fomentar, impulsar, promocionar, respaldar)
promulga = pomugate
promulgación = pomugatun
promulgador/a = pomigator
promulgar = pomugater  (legalizar, legislar, proclamar)
prona/o = ver inclinada/o
pronombre = suki-nomine
pronominal = sukinomine-be
pronosticación = ponotikun
pronosticador/a = ponotikor
pronosticar = ponotiker  (agorar, predecir)
pronóstico = ponotike  (predicción)
pronta/o = susude  (alerta, enseguida, ligera/o, rápida/o, veloz)
prontamente = susude-mode  (velozmente)
prontitud = susude-dade  (diligencia, presteza, prisa, rapidez, urgencia)
prontuario = ver guía, vademecum
pronuncia = ponute  (condena, pronunciamiento (judicial), sentencia)
pronunciable = ponute-bile
pronunciación = ponutun  (acentuación, dicción, inflexión)
pronunciamiento (militar) = ver rebelión
pronunciar = ponuter  (articular, decir (2), deletrear, modular, proferir)
propagación = popagatun  (multiplicación)
propagada/o  = popagatir  (anunciada/o, difundida/o, divulgada/o)
propagador/a = popagator
propaganda = popagate  (campaña (2), publicidad)
propagandística/o = popagate-be
propagar = popagater  (avisar, decantar, extender, publicar)
propagativa/o = popagatur
propalar = ver difundir
proparoxítona/o = ver esdrújula/o
propasarse = ver abusar, extralimitarse
propender = popesoner  (aficionar, tender (1)
propensa/o = popesone  (deseosa/o, interesada/o, proclive, tendente)
propensamente = popesone-mode
propensión = popesonun  (afición, apego, atracción, inclinación, vocación)
propia/o = zijide  (característica/o, conveniente, particular, peculiar, personal)
propiamente = zijide-mode  (especialmente, exclusivamente, oportunamente)
propicia/o = popite  (adecuada/o, conforme, dispuesta/o, favorable, útil)
propiciación = popitun
propiciador/a = popitor
propiciamente = popite-mode
propiciar = popiter
propiciatoria/o = popitur
propiedad = zijide-dade  (bienes, dominio, pertenencia, posesión, usufructo)
propietaria/o = sojuce  (ama/o, casera/o, dueña/o, empresaria/o, titular (3)
propietariamente = sojuce-mode  (poseedoramente)
propina = patite  (compensación, dádiva gratificación, ñapa, premio)
propinar = ver gratificar
propincua/o = ver próxima/o
propincuidad = ver proximidad
propio (por sí mismo) = ver auto
proponer = poponer  (decir (2), ofrecer, planear (1), plantear, sugerir)
proporción = popotone  (armonía, escala (1), rata (1), simetría, relación)
proporcionable = popotone-bile
proporcionablemente = ver proporcionadamente
proporcionada/o = popotonir  (adecuada/o, dotada/o)
proporcionadamente = popotone-dade
proporcional = popotone-be  (alícuota)
proporcionalidad = popotone-dade
proporcionamiento = popotonun  (rateo (1), suministro)
proporcionar = popotoner  (entregar, dar, deparar, proveer, ratear (1)
proposición = poponun  (oferta, invitación, moción (2), propuesta, tesis)
propósito = tarage  (fin, idea, intención, mira, proyecto, resolución, voluntad)
propuesta = popone  (oferta, proposición)
propuesta/o = poponir  
propugnar = ver amparar, defender
propulsa = popuse
propulsar = popuser  (empujar, impulsar)
propulsión = popusun
propulsor/a = popusor
prorrata = porate
prorratear = porater
prorrateo = poratun
prórroga = jacage  (atraso, dilación, espera)
prorrogable = jacage-bile
prorrogación = jacagun
prorrogar = jacager  (aplazar, demorar, prolongar, retardar, retrasar)
prorrogativa/o = jacagur
prorrumpir = ver atropellar
prosa = porose
prosador/a = porosor
prosaica/o = porose-be  (egoista, materialista, utilitaria/o)
prosaicamente = porose-mode
prosaismo = porose-bese
prosapia = ver abolengo
prosar = poroser
proscribir = ver desterrar (1), expatriar
proscrita/o = ver desterrada/o
prosecretaria/o = ver subsecretaria/o
prosecución = posekutun  (continuación, perseverancia, proseguimiento)
prosecutiva/o = posekutur
proseguible = posekute-bile
proseguidor/a = posekutor  (insistente, persistente, prolongante)
proseguimiento = ver prosecución
proseguir = posekuter  (continuar, perpetuar, reanudar, retomar, seguir)
prosélita/o = poselite  (partidaria/o)
prosificación = porose-fazun
prosificador/a = porose-fazor
prosificar = porose-fazer
prosista = porose-faze
prosística/o = porosefaze-be
prosodia = posode
prosódica/o = posode-be
prosopopeya = posopopole
prosopopéyica/o = posopopole-be  (enfática/o)
prospección = popetarun
prospectar = popetarer
prospectiva = popetarur
prospecto = popetare  (folleto)
próspera/o = popere  (adelantada/o, desarrollada/o, floreciente, rica/o)
prósperamente = popere-mode
prosperamiento = poperun
prosperar = poperer  (civilizar, enriquecerse, ganar, progresar)
prosperidad = popere-dade  (bienestar, cultura, desarrollo, florecimiento,)
prosternarse = ver arrodillarse, postrarse
prostíbulo = putene-de  (burdel, lupanar, mancebía)
prostitución = pute-nun  (emputecimiento, putaismo, putanismo)
prostituir = pute-ner  (emputecer, putear)
prostituta/o = pute-ne/a/o  (cortesana, hétera, lea, lumia, meretriz, putaña, ramera)
protactinio = pake-mojujo  (protoactinio)
protagonismo = motase-jajunun
protagonista = motase-jajune  (actor, actriz, figura, galán, intérprete, personaje)
protagonística/o = motasejajune-be
protagonizar = motase-jajuner
protección = potetonun  (conservación, escudo, resguardo, seguridad, tutela)
proteccionismo = potetone-fun
proteccionista = potetone-for
protector/a = potetonor  (protectriz, vigilante)
protectorado = potetone
protectoria/o = potetone-be
protectriz = ver protectora
proteger = potetoner  (atender, auxiliar, favorecer, salvaguardar, socorrer)
protegida/o = potetonir  (amparada/o, cuidada/o, custodiada/o, defendida/o)
proteina = potine
proteínica/o = potine-be
proterva/o = ver perversa/o
protervidad = ver perversidad
protésica/o = potese-be
prótesis = potese
protesta = potetare
protestación = potetarun  (protesto)
protestante = potetaror
protestar = potetarer  (criticar, quejarse, reclamar, reprochar)
protestativa/o = potetarur
protesto = ver protestación
proto = ver primera/o
protoactínio = ver protactíneo
protocolar = potokole-be
protocolaria/o = potokolur  (ceremoniosa/o, solemne)
protocolización = potokolun
protocolizar = potokoler
protocolo = potokole  (aparato, ceremonia, etiqueta, formulismo, pompa, rito)
protohistoria = motase-hitore
protohistórica/o = motasehitore-be
protón = potose
protónica/o = potose-be
protoplasma = motase-pame
prototípica/o = motasetipe-be  (ejemplar (1), tipo (1)
prototipo = motase-tipe  (ejemplo, modelo, muestra, patrón)
protozoaria/o = ver protozoo
protozoo = ver microbio, protozoaria/o
protuberación = potuberatun
protuberancia = potuberate  (quiste)
protuberante = potuberator
protuberar = potuberater
provechar = ver aprovechar
provecho = pofite  (beneficio, conveniencia, fruto, renta, utilidad, ventaja)
provechosa/o = pofitur  (necesaria/o, práctica/o, productiva/o, proficua/o)
provechosamente = ver aprovechadamente
provecta/o = ver vieja/o
proveedor/a = ver abastecedor/a
proveer = ver abastecer, dotar, equipar, mantener, proporcionar
proveimiento = ver abastecimiento
proveniencia = ver procedencia (1)
provenir = ver proceder (1)
proverbiación = paremun
proverbial = pareme-be
proverbialmente = pareme-mode
proverbiar = paremer
proverbiero = pareme-bibile  (refranero)
proverbio = pareme  (adagio, aforismo, dicho, máxima, paremia, sentencia)
provicera/o = ver agorera/o
próvida/o = pobideze
providencia = pobidezun
providencial = pobideze-be
providencialmente = pobideze-mode
providenciar = pobidezer
providente = pobidezor
provincia = pobize  (comarca, demarcación, departamento, distrito, término (3)
provincial = pobize-be  (provinciana/o)
provinciana/o = ver provincial
provisión = ver abastecimiento
provisional = liside  (accidental, interina/o, pasajera/o,provisoria/o, temporal (2)
provisionalmente = liside-mode  (eventualmente, transitoriamente)
provisiones = ver abasto, munición, pertrechos
proviso = ver instantáneamente
provisoria/o = ver provisional
provista/o = ver abastecida/o
provocación = pobokun  (hostigamiento, incitación, reto)
provocador/a = pobokor  (bravucón/a, chula/o, fanfarrón/a, matón/a)
provocar (1) (retar) = poboker  (desafiar, enfrentarse, excitar, molestar, retar, suscitar)
provocar (2) (causar) = ver causar, ocasionar, originar
provocativa/o = pobokur
provocativamente = poboke-mode
proxeneta = posenete
proxenetar = poseneter
proxenética/o = posenete-be
proxenetismo = posenetun
próxima/o = posime  (contigua/o, fronteriza/o, inmediata/o, lindante, vecina/o)
próximamente = posime-mode  (aproximadamente)
proximidad = posime-dade  (cercanía, propincuidad)
proyección (1) = pojetun
proyección (2) = pojeterun
proyeccionista (2) = pojetere-ne/a/o
proyectada/o (1) = pojetir  (bosquejada/o, esbozada/o, ideada/o, inventada/o)
proyectada/o (2) = pojeterir  (arrojada/o, disparada/o)
proyectar (1) (idear) = pojeter  (idear, inventar, maquinar, planear (1), preconcebir)
proyectar (2) (emitir, lanzar) = pojeterer  (emitir (1), expulsar, irradiar, lanzar, radiar, tirar)
proyectil = pojetere  (bala (1), dardo, flecha, metralla, saeta (1), venablo)
proyectista (1) = pojete-ne/a/o
proyectiva/o (1) = pojetur
proyectiva/o (2) = pojeterur
proyecto = pojete  (borrador, idea, invento, plan, propósito)
proyectador/a = pojetor  (planificador/a)
proyector/a = poyeteror  (emisor/a)
prudencia = pudetun  (discreción, precaución)
prudencial = pudete-be
prudencialmente = pudete-mode  (cautamente, prudentemente, reservadamente)
prudenciar/se = pudeter 
prudente = pudete  (formal, juiciosa/o, mesurada/o, moderada/o, sensata/o)
prudentemente = ver prudencialmente
prueba = pobare  (examen, indicio, probación, sondeo, tanteo (2), test)
prurito = purige  (escozor, hormigueo, picor
pseudo = ver seudo
psico = ver sico
psicoanálisis = ver sicoanálisis
psicoanalizar = ver sicoanalizar
psicodélica/ = ver sicodélica/o
psicofármaco = ver sicofármaco
psicofísica = ver sicofísica
psicóloga/o = ver sicóloga/o
psicología = ver sicología
psicópata = ver sicópata
psicopatía = ver sicopatía
psicosis = ver sicosis
psicosomática/o = ver sicosomática/o
psicotecnia = ver sicotecnia
psicoterapia = ver sicoterapia
psique = ver sique
psiquiatra = ver siquiatra
psiquiatría = ver siquiatría
psíquica/o = ver síquica/o
psiquis = ver espíritu
psoriasis = sorasise
púa = ver espina, pincho, punta, puya
púber = pubere  (pubera/o, moza/o)
pubera/o = ver púber
pubertad = puberun  (juventud, mocedad)
pubescencia = pubere-dade
pubescente = puberor
pubescer = puberer
pubiana/o = ver púbica/o
púbica/o = pube-be  (pubiana/o)
pubis = pube
pública/o (1) (estatal) = ni-pibate  (estatal, gubernativa/o, oficial (1), nacional)
pública/o (2) (popular) = pubike  (conocida/o, divulgada/o, famosa/o, popular, sabida/o)
publicable = pubike-bile
publicación = pubikun  (difusión, divulgación, edición, propagación, transmisión)
publicada/o = pubikir  (exhibida/o, exotérica/o)
públicamente = pubike-mode
publicar = pubiker  (anunciar, distribuir, editar, imprimir, proclamar, revelar)
publicidad = pubikarun  (propaganda, difusión)
publicista = pubikare/a/o
publicitar = pubikarer
publicitaria/o = pubikarur
público = ver espectador/a
puchero = ver olla
puchinela = ver polichinela
pudenda/o = ver pudorosa/o
pudibunda/o = ver pudorosa/o
púdica/o = pudike  (casta/o, decente, honesta/o, modesta/o, recatada/o)
pudicia = pudike-dade
pudiente = potor  (acaudalada/o, acomodada/o, opulenta/o, podedor/a)
pudin = pudine
pudor = pudikun  (castidad, decencia, honestidad, modestia, recato)
pudorar = pudiker
pudorosa/o = pudikur  (pudenda/o, pudibunda/o)
pudredumbre = ver putrefacción
pudrición = ver putrefacción
pudridero = putire-site  (podridero)
pudridor/a = putiror  (podridor/a)
pudrimiento = ver putrefacción
pudrir = putirer  (corromper, descomponer, empodrecer, podrir, podrecer)
pueblera/o = ver  pueblerina/o
pueblerina/o = populuse-be  (aldeana/o, pueblera/o, paleta/o, rústica/o, tosca/o)
pueblo (1) (gentes) = popule  (ciudadanas/os, estado (2), gentes, nación, país, patria)
pueblo (2) (municipio) = populuse  (poblado, municipio (1), villa)
pueblo (3) (etnia) = ver etnia
puenteamiento = pulun
puentear = puler  (pontear)
puente = pule  (pasarela, planchada, plataforma, pontón, viaducto)
puerca/o = ver cerda/o
puericia = purile-time
puericultor/a = pede-kute/a/o
puericultura = pede-kutun
pueril = purile-be  (superficial (2), trivial)
puerilidad = purile-dade
puerilmente = purile-mode
puérpera = pupere
puerperal = pupere-be
puerperio = pupere-time
puerta = babune  (abertura, acceso, cancela, portillo, postigo, portón, poterna)
puerto (1) (para barcos) = refuge-nabehide  (dársena, desembarcadero, fondeadero, refugio)
puerto (2) (paso montañoso) = ver cañada, desfiladero, quebrada
pues = nazi
puesta = ponun  (ocaso, ponimiento)
puesta/o = ver donosa/o, elegante
puesto = posituse  (cargo, destacamento, punto (1), sitio (2), tenderete)
¡puf! = ¡pufi! 
púgil = ver boxeador/a
pugilato = ver boxeo
pugilismo = ver boxeo
pugilista = ver boxeador/a
pugilística/o = ver boxística/o
pugna (1) (callejera) = ver pelea, riña (2)
pugna (2) (militar) = ver batalla, combate
pugna (3) (comercial) = ver competencia (1)
pugna (4) (deportiva) = ver competición (1)
pugnacidad = ver belicosidad
pugnar = ver competir, pelear, rivalizar
pugnaz = ver belicosa/o
puja (2) = ver licitación, subasta
pujación (1) = berigun
pujador/a (2) = ver licitador/a
pujante (1) = berigor  (enérgica/o, potente)
pujantemente = berige-mode
pujanza = berige  (fortaleza, fuerza, vigor (1), vitalidad)
pujar (1) (esforzar) = beriger
pujar (2) (subastar) = ver licitar, subastar
pulchinela = ver polichinela
pulcra/o = puke  (aseada/o, escrupulosa/o, esmerada/o, limpia/o, peripuesta/o)
pulcritud = puke-dade  (limpìeza)
pulgada = zole
pulgar (dedo) = datile-mo  (pólex, pólice)
pulida/o = polise  (lustrosa/o, tersa/o)
pulidamente = polise-mode
pulidez = polise-dade
pulidor/a = polisor
pulimentación = polisun  (abrillantamiento, bruñido)
pulimentar = ver lustrar, pulir
pulimento = polise  (lustre)
pulir = poliser  (abrillantar (1), alisar, bruñir, lustrar, pulimentar, suavizar)
pulla = ver burla
pulmón = numone
pulmonar = numone-be
pulmonía = ver neumonía
pulpa = pulupe  (carne, masa, médula, papilla, pasta)
pulpación = pulupun  (despulpamiento)
pulpar = puluper  (despulpar)
púlpito = pupitume  (tribuna)
pulposa/o = pulupur  (despulpativa/o)
pulque = puluke
pulquería = puluke-de
pulquera/o = puluke-bepe/a/o
pulquérrima/o = puke-masime
pulsación = pulusun  (latido, palpitación, pulso)
pulsador (eléctrico) = puluse-deneke
pulsador/a = pulusor
pulsar = puluser  (latir, tañer (1), tocar (4)
pulsativa/o = pulusur  (pulsátil)
pulsera = dekore-kapose  (ajorca, anilla, argolla, aro, brazalete, manilla)
pulso = puluse  (latido, palpitación, pulsación)
pululación = pululun
pululada/o = pululir  (pletórica/o)
pulular = pululer  (abundar, bulliciar, multiplicarse, proliferar)
pulverizable = huce-bile  (polvorizable)
pulverización = hucun
pulverizador = huce-jece
pulverizador/a = hucor
pulverizar = hucer  (desintegrar, desmenuzar, moler, polvificar, rociar, triturar)
pulverulenta/o = hucur  (polvorienta/o, polvorosa/o)
puna = ver páramo
puncha = ver pincho
punchar = ver pinchar
punción = biturun
puncionar = biturer  (jasar, sajar)
pundonor = tocoke-honore  (decoro, dignidad, honor, orgullo, vergüenza)
pungir = ver pinchar
punibilidad = pune-dade  (penalidad)
punible = pune-bile  (censurable, condenable, criticable, penable, reprobable)
punición = ver castigo, multa, sanción
punir = ver castigar, penalizar, sancionar
punitiva/o = ver castigadera/o
punta (extremo afilado o no) = jane  (clavo, extremo, pico (1), pincho, púa, remate (6), vértice)
puntada = nehe  (costura, sutura)
puntal = bigepe  (columna, entibo, poste. refuerzo, soporte, viga)
puntapié = ver patada (1)
puntazo = jane-ze
punteada/o = tocokir
puntear = tocoker
punteo = tocokun
puntera/o = jane-be
puntería = ver apuntamiento, tino
puntiaguda/o = ver aguda/o, erizada/o, espinosa/o
puntilla = ver encaje
puntillosa/o = ver escrupulosa/o, minuciosa/o
punto (1) (situación) = tocoke  (lugar, marca, posición, puesto (1), señal, sitio (2)
punto (2) (valoración) = fene  (tanto (1), unidad, valor)
puntuable = fene-bile
puntuación = fenun  (tanteo (1)
puntuador/a = fenor  (tanteador/a (1)
puntual = ver cumplidor/a, fiel, seria/o, matemática/o
puntualidad = ver asiduidad, exactitud, precisión
puntualizar = ver definir, detallar, dilucidar, especificar
puntualmente = ver exactamente, precisamente
puntuar = fener  (tantear (1)
puntura = ver punzada
punzada = sasuke  (escozor, herida, puntura)
punzadura = sasukun
punzante = sasukor  (aguda/o, dolorosa/o, erizada/o, lacerante)
punzar = sasuker  (aguijonear, pinchar)
punzón = puzone  (buril, cuño, estilete, estilo (2)
punzonamiento = puzonun
punzonar = puzoner
puñada = ver puñetazo
puñado = puge-fore  (cantidad, porción)
puñal = pugele  (daga)
puñalada = pugele-ze
puñetazo = puge-ze  (guantada, mamporro, puñada)
puñete = ver pulsera
puño = puge
pupila (del ojo) = pupule
pupila/o (alumna/o, tutela) = pupile/a/o
pupitre = pupite  (escritorio)
pura/o = pure  (genuina/o, limpia/o, natural, neta/o, perfecta/o, sencilla/o)
puramente = pure-mode
puré = fage-mole  (crema, gachas, papilla, pasta)
pureza = pure-dade  (puridad)
purga = puruge
purgable = puruge-bile
purgación = purugun  (purgamiento)
purgador/a = ver purgante
purgamiento = ver purgación
purgante = purugor  (catártica/o, depurativa/o, laxante,purgador/a)
purgar = puruger  (destituir, eliminar, exonerar, expiar, laxar)
purgativa/o = purugur  (purgatoria/o)
purgatoria/o = ver purgativa/o
puridad = ver pureza
purificable = pure-bile
purificación = purun  (depuración, elución, limpieza)
purificada/o = purir  (depurada/o)
purificadera/o = ver purificativa/o
purificador/a = puror
purificar = purer  (clarificar, destilar, filtrar, limpiar, perfeccionar, refinar)
purificativa/o = purur  (purificadera/o, purificatoria/o)
purificatoria/o = ver purificativa/o
puritana/o = puritane  (ascética/o, austera/o, penitente, severa/o)
puritanismo = puritane-dade
puro = ver cigarro
púrpura = pupure  (carmesí, escarlata, granate, rubí)
purpurar = pupurer  (purpurear)
purpúrea/o = pupure-be  (rojiza/o)
purpurear = ver purpurar
purpurífera/o = pupure-fore
purpurina = pupurine
purpurina/o = pupurur
purpurípara/o = ver purpurógena/o
purpurógena/o = pupure-gene
purulencia = supure-dade
purulenta/o = supurur  (supurativa/o, supuratoria/o)
pus = supure  (humor (1)
pusilánime = pusilanime  (apocada/o, cobarde, medrosa/o, tímida/o, timorata/o)
pusilanimidad = pusilanime-dade
pústula = putule  (llaga)
puta = pute  (buscona, fulana, furcia, zorra)
putaismo = ver prostitución
putanismo = ver prostitución
putaña = ver prostituta
putativa/o = putatibe
putear = ver prostituir
putrefacción = putidun  (podre, podrecimiento, podredura, pudrición, pudrimiento) 
putrefacta/o = putidir  (corrompida/o (2), corrupta/o (2), descompuesta/o)
putrefactiva/o = putidur  (inmunda/o, pocha/o, podrida/o)
putrescencia = putide
putrescente = putidor
putrescible = putide-bile  (corruptible (2)
pútrida/o = ver putrefacta/o
putridez = putide-dade  (podredumbre)
puya = tacele  (garrocha, pértiga, pica, púa, lanza, rejón)
puyador/a = tacelor
puyadura = tacelun
puyar = taceler
puyazo = tacele-ze