Sorege - Español

ñ = ver eñe
ñaña/o = ver chica/o
ñapa = ver propina
ñata/o = ver chata/o
ñeque = ver valentía
ñoña/o = none  (afectada/o, apocada/o, insustancial, pacata/o, remilgada/o)
ñoñear = noner
ñoñería = nonun  (amaneramiento, cursilería, melindre, sosería)
ñoñez = none-dade
ñora = ver chile
ñudo = ver nudo (1)
ñuta/o = ver triza