Sorege - Español

b = ver be
baba = babe
babada = ver babilla
babadero = ver babero
babador = ver babero
babar = ver  babear
babear = baber  (babar)
babel = babele
babélica/o = babele-be
babeo = babun
babero = babe-potetonun  (babadero, babador, babi)
babi = ver babero
babilla = babade  (babada)
babirusa = babiruse/a/o
babor = goce-borude
babosa = babose  (limaza
babosa/o = babe-jinice  (babosera/o)
babosear = babe-jinicer
baboseo = babe-jinicun
babosera/o = ver babosa/o
babucha = babuce  (chinela, pantufla, zapatilla)
baca = jepi-tecare
bacada = ver batacazo
bacalada = bakale-seke
bacaladera/o = bakale-be
bacalao = bakale
bacanal = bakanale  (desenfreno, francachela, juerga, orgía, saturnal)
bacará = bakarate
bache = bace  (hoyo, hueco, hundimiento, socavón)
bachear = bacer
bachiller/a = bacale/a/o
bachillerar = bacaler
bachillerato = bacalun
bacía = basice
bacilar = bacile-be
bacilífera/o = bacile-fore
baciliforme = bacile-fome
bacilípara/o = bacile-genor
bacilo = bacile
bacilofobia = bacile-fobun
bacilógena/o = bacile-genir
baciloidea/o = bacile-mofe
bacteria = batere  (coco, espiroqueta, microbio, protozoario, virus)
bacterial = ver bacteriana/o
bacteriana/o = batere-be  (bacterial, bactérica/o)
bactérica/o = ver bacteriana/o
bactericida = batere-zide
bacterióloga/o = batere-loge/a/o
Bacteriología = Batere-logun
bacteriológica/o = batereloge-be
bacteroide = batere-mofe
bactromancia = kadibe-dibinun
bactromántica/o = kadibe-dibine/a/o
baculiforme = bakule-fome
báculo = ver bastón
badajo = kapane-zor
badajuelo = kapanefe-zor
badal = badaje  (acial)
badana = badane  (pelleja/o)
badanar = badaner  (abadanar)
badanilla = ver baldés
badaza = ver mochila
badén = badene
badil = batilume  (badila)
badila = ver badil
badilazo = batilume-ze
badilejo (herramienta albañil) = ver llana
badulaque = ver bribón/a
bafa = ver befa
bafea = ver basura
bafle = hotefone-suge
bagaje = bagaje  (equipaje, equipo, impedimenta, maletas, pertrechos)
bagatela = bagatele  (baratija, chuchería, fruslería, futesa, nadería, tiliche)
bagazo = ver borujo
baguio = ver huracán
bahía = bajide  (abra, cala, caleta, golfo, ensenada, rada)
bahúna/o = ver baja/o (3)
baila = balarun  (danza, tripudio)
bailable = balare-bile
bailar = balarer  (bailotear, danzar, tripudiar)
bailarín/a = balaror
baile (1) (fiesta o reunión) = balare  (sarao)
baile (2) (establecimiento) = balare-de  (discoteca)
bailotear = ver bailar
baja (1) (de precios) = ver abaratamiento
baja (2) (escollo de arena) = bahure  (bajío, bajura, restinga, restringa)
baja (3) (despido o dimisión) = ver cese
baja/o (1) (de altura) = bahe  (canija/o, corta/o, enana/o, menuda/o, pequeña/o)
baja/o (2) (de calidad) = baje  (ínfima, peor)
baja/o (3) (que es vil) = ver bahúna/o, bajuna/o, innoble, soez
bajada (1) (bajada fácil) = bahe-site  (bajera)
bajada (2) (cuesta empinada) = bahe-nakane  (caída, pendiente (2)
bajamar = bahe-mare
bajar (1) (ir abajo) = baher  (caer, descender)
bajar (2) (perder valor) = ver depreciar
bajel = ver barco (1), embarcación
bajera = ver bajada (1)
bajeza = baje-dade  (degradación, indignidad, infamia, ruindad, vileza)
bajío = ver baja (2)
bajista = desi-balore
bajo = ver debajo
bajo (1) (el tono más grave) = batise-tone
bajo (2) (música/o, cantante) = batisetone-ne/a/o
bajovientre = duze-bahe  (hipogastrio)
bajuna/o = ver baja/o (3)
bajura = ver baja (2)
bala = ver proyectil
bala (1) (proyectil) = baline  (munición, proyectil, tiro)
bala (2) (fardo) = ver paquete
balada = bajade
baladí (1) (indígena) = ver aborigen
baladí (2) (común, vulgar) = ver banal, trivial
baladrar = ver gritar
baladro = ver grito
baladrón/a = ver fanfarrón/a
baladronear = ver fanfarronear
bálago = ver paja
balance (1) (bascular, oscilar) = bilaze
balance (2) (dinero de caja) = ver arqueo (1)
balanceable = bilaze-bile
balancear = bilazer  (balanzar, bascular (1), contonear, mecer, oscilar)
balanceo = bilazun  (bamboleo, contoneo, mecedura, oscilación, vaivén)
balancín = bilazine  (columpio, halterio)
bálano = balane  (glande)
balanófaga/o = balute-fage
balanófora/o = balute-fore
balanza = bilaze-pese (báscula, romana)
balanzar = ver balancear
balaquear = ver fanfarronear
balaquera/o = ver fanfarrón/o
balar = mutone-bozer
balastaje = balasote-fimuse
balastar = balasoter
balasto = balasote
balate = balate
balaustrada = kolunefe-filere  (parapeto, pasamano/s)
balaustrar = kolunefer  (abalaustrar)
balaustre = kolunefe
balay = balaze-jabe  (balayo)
balayo = ver balay
balazo = baline-ze  (disparo, tiro (2)
balbucear = ver tartamudear
balbucencia = ver tartamudeo
balbuceo = ver tartamudeo
balbucir = ver tartamudear
balcón = bakone  (galería, antepecho, mirador, miranda, pretil)
balconaje = bakone-suge  (balconería)
balconería = ver balconaje
balda (1) (común, vulgar) = ver banal
balda (2) (llamador puerta) = ver aldaba
balda (3) (estante) = ver anaquel
baldada/o = ver impedida/o, tullida/o
balde = tonoge  (cubo (1)
balde (de) = ver gratis
baldear = tonoger
baldeo = tonogun
baldés = badanele  (badanilla)
baldesar = badaneler  (abaldesar)
baldía/o (1) (común, vulgar) = ver banal
baldía/o (2) (tierra sin arar) = ver árida/o, erial
baldón = ver afrenta, descrédito, deshonra
baldonar = ver afrentar
baldosa = losete  (loseta)
baldosadura = ver embaldosadura
baldosar = ver embaldosar
baldosilla = ver baldosín
baldosín = losefe  (baldosilla)
baldosón = loseme
balea/o = balaze
balear = baliner  (abalear (2)
balele = balele
baleo = balinun
balido = mutone-boze
balín = balinele
Balística = Tajete-tudun
balística/o = tajetetude-be
balistiquera/o = tajete-tude/a/o
baliza = balize  (boya, cipo, coto, hito, jalón, marca, mojón, señal)
balizaje (1) (acuático) = boje-suge
balizaje (2) (terrestre) = balize-suge
balizar = balizer  (abalizar, amojonar, jalonar)
ballación = bajarun
ballada = bajare
ballar = bajarer
ballena = balene/a/o
ballesta = balite  (fleje, muelle, resorte, suspensión)
ballestazo = balite-ze
ballestear = baliter
ballestera/o = balite-ne/a/o
ballestería = balite-suge
ballet = balete
balnearia/o = baneme-be
balneario = baneme-hotele  (caldas, termas)
balneografía = baneme-gafun
balneotecnia = baneme-tenikun
balneoterapia = baneme-terapun
balompédica/o = balonepode-be  (futbolística/o)
balompié = balone-pode  (foot ball, fútbol)
balompedista = balonepode-joke/a/o  (futbolista)
balón = balone  (pelota)
balonbarrera = balone-barere  (balonvolea, voley ball)
balonbarrerista = balonebarere-joke/a/o  (balonvoleista)
baloncesto = balone-jabe  (basquet ball)
baloncestista = balonejabe-joke/a/o
balonmano = balone-mane
balonmanista = balonemane-joke/a/o
balonvolea = ver balonbarrera
balonvoleista = ver balonbarrerista
balota = balote
balotaje = balotun  (escrutinio)
balotar = baloter  (escrutar)
balsa (1) (tarima flotante) = made  (almadía, armadía, barcaza, jangada)
balsa (2) (de agua) = ver rebalsa
balsamamiento = basamun  (embalsamamiento)
balsamar = basamer  (abalsamar, embalsamar, momificar)
balsámica/o = basame-be
bálsamo = basame  (emplasto, linimento, linitivo, resina, ungüento)
balsear = mader
baluartar = baluker  (abaluartar, abastionar, fortificar, parapetar)
baluarte = baluke  (bastilla, bastión, blocao, ciudadela, fuerte)
bamba = ver chiripa
bambalear = ver bambolear
bambaleón = ver bamboleón
bambalina = babale
bambalinón = babaleme
bambanear = ver bambolear
bambarria = ver chiripa
bambolear = babaler  (balancear, bambalear, bambanear,bambonear)
bamboleo = babalun  (columpiamiento, mecedura, oscilación, tambaleo)
bamboleón = babalere  (bambaleón)
bambonear = ver bambolear
banal = batile  (baladí (2), balda (1), baldía/o (1), nimio, trivial)
banalidad = batile-dade
banana = banane  (plátano)
bananar = banane-fitun  (platanar)
bananera/o = banane-be  (platanera/o)
banano = banane-fite  (platanera)
banasta = benane  (cuévano)
banastera/o = benane-ne/a/o
banca (1) (silla sin respaldo) = ver taburete
banca (2) (mueble de venta) = ver mostrador
banca (3) (bloque hielo mar) = ver iceberg
banca (4) (grupo de bancos) = banake-suge
banca (5) (grupo banqueros) = banakene-suge
banca (6) (gran mesa trabajo) = ver bancada (1)
bancable = banake-bile
bancada (1) (gran mesa) = tabulepe-labore (banca (6)
bancada (2) (basamento) = sedere-base
bancada (3) (escaño) = ver banco (1)
bancal = darake  (huerta)
bancaria/o = banake-be
bancarrota = juhe-negote  (crac, quiebra (2), ruina)
banco (1) (para sentarse) = sedese-cade  (bancada (3), escaño)
banco (2) (mesa de trabajo) = tabole-labore
banco (3) (banco largo arena) = bahure-cade
banco (4) (banco de peces) = ver cardumen
banco (5) (financiero) = banake
banco (6) (de sangre) = banake-he
banco (7) (de órganos) = banake-natome
bancocracia = banake-gubenun
bancócrata = banake-gubene
bancocrática/o = banakegubene-be
banda (1) (cinta) = badume  (cinta, orla)
banda (2) (costado, lado) = badune  (borde, costado, lado (1), margen)
banda (3) (cinta elástica) = ver faja
banda (4) (pandilla) = fatise  (cuadrilla, pandilla, partida (4), turba (2)
banda (5) (clan, secta) = ver facción
banda (6) (manada) = ver bandada
banda/o = ver equipo
bandada (de peces) = pize-suge
bandada (de aves) = foge-suge
bandada = menate  (banda (6), horda, manada, multitud)
bandazo = badune-ze
bandear = baduner
bandeja = batije  (batea, bilao, dulcera, fuente, patena)
bandera = labare  (divisa, enseña, estandarte, lábaro, pabellón (1), pendón)
bandería = ver facción
banderilla = baderije
banderillear = baderijer
banderilleo = baderijun
banderín (1) (de alistamiento) = labare-bure
banderín (2) (gallardete) = labarefe  (gallardete)
banderizar = ver faccionar
banderola = labarele
bandida/o (1) (reclamada/o) = banirecuge/a/o  (bandolera/o (1), ladrón/a)
bandida/o (2) (rural) = forasite/a/o  (bandolera/o (2), forajida/o, ladrón/a, salteador/a)
bandidaje = forasite-suge
bandín = badumele
bando (1) (edicto, proclama) = ver decreto, disposición, ley (2), proclama)
bando (2) (facción) = ver facción
bandolera/o (1) = ver bandida/o (1)
bandolera/o (2) = ver bandida/o (2)
bandolera (3) = badule  (cincha)
bandolerismo = forasite-nime
banquera/o = banake-ne/a/o  (cambista)
banqueta = ver taburete
banquete = fage-luse  (ágape, comilona, convite, festín, francachela)
banquillo = sedese-cisuse
banquisa = gele-poluse
bañada/o = banemir
bañador = baneme-rube
bañar = banemer  (limpiar, mojar, regar)
bañera = baneme-cube
bañista = baneme
baño (1) (de limpieza) = banemun  (limpieza)
baño (2) (revestimiento) = ver capa (1)
baño (3) (de metal) = baneme-metale
baqueana/o = ver baquiana/o
baqueanía = ver baquía
baquelita = bakelite
baquelización = bakelitun
baquelizar = bakeliter
baqueta = bakete
baquetazo = bakete-ze
baquetear = baketer
baquetilla = baketele
baquetón = baketere
baquía = rurale-dirigun  (baquianía)
baquiana/o = rurale-dirige/a/o  (baqueana/o)
bar = bare  (bodegón, cafetería, cantina, cervecería, taberna. tasca)
barahúnda = ver alboroto, ruido
baraja = misume-suge
barajar = misumer
barajón = barajone
baranda = barame  (barandado, barandaje, barandilla, pasamanos)
barandado = ver baranda
barandaje = ver baranda
barandal = barafe  (pasamano/s)
barandilla = ver baranda, pasamano/s
barata/o = barate  (baratura, ganga, módica/o, rahez, rebajada/o, saldo)
baratar = ver abaratar
baratear = ver abaratar
baratera/o = ver baratillera/o
baratija = barece   (bagatela, chuchería)
baratillera/o = barate-ne/a/o (baratera/o, marchante, mercachifle)
baratillo = barate-de  (buhonería, feria, quincalla, rastrillo (4)
baratura = ver barata/o
barba = barabe
barbacana = babace
barbacoa = rotire- jakime
barbada = barabe-cidone  (barboquejo, barbiquejo)
barbar = baraber
bárbara/o = babare  (cruel, feroz, inhumana)
barbaresca/o = ver barbárica/o
barbárica/o = babare-be  (barbaresca/o)
barbáricamente = babare-mode
barbaridad = babare-dade (atrocidad, brutalidad, ensañamiento, ferocidad)
barbarismo = forane-parole  (barbarolexia, extranjerismo (1)
barbarolexia = ver barbarismo
barbechar = bebager
barbecho = bebage
barbelada/o = barabece
barbera/o = barabe-ne/a/o
barbería = barabe-de
barberil = barabe-be
barbián/a = ver valiente
barbianería = ver valentía
barbicano = ko-barabe
barbicastaña/o = rogo-barabe
barbicorta/o = barabe-dude
barbilampiño = noni-barabe
barbilla = barabele  (mentón, perilla)
barbiluenga/o = barabe-cade
barbinaciente = barabe-naze  (barbiponiente, barbipungente, barbipuniente)
barbinegra/o = no-barabe
barbiponiente = ver barbinaciente
barbipungente = ver barbinaciente
barbipuniente = ver barbinaciente
barbiroja/o = ro-barabe
barbirubia/o = do-barabe
barbitúrico = babiture
barboquejo = jese-barabe  (carrillera)
barbollar = ver tartamudear
barbotar = ver tartamudear
barbotear = ver tartamudear
barbullar = ver tartamudear
barbullir = ver tartamudear
barca = batele  (batel, bote (1), canoa, chalupa, esquife, piragua)
barcaza = batelepe  (balsa (1), chalana, gabarra, lanchón, pontón)
barco (1) (hasta medio tonelaje) = bate  (acuanave, embarcación, nao, navío)
barco (2) (de gran tonelaje) = buke  (buque, transatlántico)
barco (3) (escolta de guerra) = gose
barda = barade
bardar = barader
bardo = badade  (trovador/a (1)
baremación = baremun
baremo = bareme  (cómputo, escala, índice, lista (1), tabla (4)
barhidrómetro = barose-hide-mete
baria = bara
bárica/o = barose-be
baricéntrica/o = zetegesije-be  (barocéntrica/o, centrobárica/o)
baricentro = zete-gesijun  (barocentro)
bario = pake-cojupo
barítono = baride-tone
barjuleta = ver mochila
barloventear = jepi-betiler
barlovento = jepi-betile
barnio = barina
barniz = ver laca
barnizar = ver lacar
barocéntrica/o = ver baricéntrica/o
barocentro = ver baricentro
bariciclonómetro = barose-huragane-mete
barógrafo = barose-garafe  (barometrógrafo)
barometría = barose-metun
barométrica/o = barosemete-be
barómetro = barose-mete
barometrografía = barose-garafun
barometrógrafo = ver barógrafo
baromotor = barose-mote  (barótropo)
barón/esa = barone/a/o
baronet = baronete
baronía (1) (sus posesiones) = barone-posesone
baronía (2) (su título) = barone-tituse
barotermógrafo = barose-tereme-garafe
barotermohigrómetro = barose-tereme-hige-mete
barótropo = ver baromotor
barquillo = kimibe  (galleta)
barra = barale  (barrote, palanca)
barraca = barace
barracar = baracer
barracón = baracepe  (hangar)
barragán = cohabite  (amante, manceba/o)
barranca/o = barakuse  (barranquera, quebrada, despeñadero, rambla)
barranquera = ver barranca/o
barraquear = ver berrear
barrar (1) (llenar de barro) = ver embarrar (1)
barrar (2) (poner barras) = baraler  (abarrotar (2), apalancar)
barredura = besenun  (cepilladura)
barrena = barene  (broca)
barrenar = barener  (agujerear, brocar, taladrar)
barrenera/o = barenese-ne/a/o
barreno = barenese  (petardo
barreña/o = barohe  (lebrillo)
barreño = ver tina
barrer = besener  (cepillar, escobar, limpiar)
barrera (1) (impedir el paso) = barere  (barricada, cerca, empalizada, estacada, muro)
barrera (2) (mina de barro) = baroge-pofuse (
barrera (3) (vegetal) = ver seto
barrerar = barerer  (acorralar, aislar, clausurar, encerrar, rodear)
barreta = ver gorro
barrete = ver gorro
barriada = bike  (suburbio)
barrica = barike  (barril, tonel)
barricada = barikede  (barrera, parapeto)
barrido = ver limpieza
barriga = barige  (abdomen, bartola, panza)
barrigón/a = ver barriguda/o
barriguda/o = barigeme  (barrigón/a, panzuda/o, ventreguda/o, ventruda/o)
barril = barile  (barrica, bocoy, bota (1), candiota, carral, cuba)
barrilaje = ver barrilería
barrilamen = ver barrilería
barrilera/o = barile-ne/a/o
barrilería          = barile-suge  (barrilaje, barrilamen)
barrilete = barilete
barrillo = garane-face  (barrito (3), barro (2)
barrio = ver suburbio, barriada
barritación (1) = pilide-bozun
barritación (2) = rinekerase-bozun
barritar (1) = pilide-bozer
barritar (2) = rinekerase-bozer
barrito (1) (voz de elefante) = pilide-boze
barrito (2) (voz rinoceronte) = rinekerase-boze
barrito (3) (grano en la cara) = ver barrillo
barrizal = baroge-loce  (lodazal)
barro (1) (tierra mojada) = baroge  (lodo)
barro (2) (grano en la cara) = ver barrillo
barroca/o = baroke  (churrigueresca/o, plateresca/o, recargada/o, rococó)
barrosa/o = barogur  (lodosa/o)
barrote = ver barra
barruntar = ver conjeturar
barrunte = ver conjetura
barrunto = ver conjeturamiento, duda, síntoma
bartola/o = ver barriguda/o
bártulo/s = batole/s  (cachivaches, chismes, enseres, muebles, trastos)
barullera = faraginur  (farragosa/o)
barullo = faragine  (alboroto, caos, fárrago)
basa = ver base
basal = ver básica/o
basalto = basalate
basamento = ver base, cimiento
basar = baser  (apoyar, asentar, cimentar, fundamentar, sostener)
basarse = ver consistir, gravitar
basca = ver asco, náusea, vómito (1)
bascosidad = ver basura
báscula = ver balanza
bascular (1) (mecer, oscilar) = ver balancear
bascular (2) (pertenencia) = bilaze-be
base = base  (apoyo, asiento, basa, basamento, basis, cimiento, soporte)
basebola = base-bole  (base-ball, beisbol)
basebolista = basebole-joke/a/o
básica/o = base-be  (basal, basilar)
basativa/o = basur  (elemental, esencial, fundamental, primordial, principal)
basilar = ver básica/o
basílica = basilike  (templo)
basis = ver base
basquet ball = ver baloncesto
basta = betane  (baste, embaste, hilván, pespunte)
basta/o = ver chabacana/o, ordinaria/o (2), vulgar
bástago = ver vástago
bastaje = ver bracera/o
bastante = sate  (asaz, harta/o, sobrada/o, suficiente)
bastar (1) (ser bastante) = sater  (convenir)
bastar (2) (hacer bastas) = ver bastear
bastarda/o = batade  (desnaturalizada/o, espuria/o, ilegítima/o, nota/o (2)
bastardear = batader  (adulterar, corromper, degenerar, degradar)
bastardeativa/o = batadur  (degenerativa/o)
bastardeo = batadun  (degeneración)
bastardía = batade-dade
baste = ver albarda, basta
bastear = betaner  (bastar (2), embastar, hilvanar, pespuntar, pespuntear)
basterear = ver albardar
bastidor = ver chasis, telón
bastilla (1) (fortín) = ver baluarte
bastilla (2) (dobladillo) = ver dobladillo
bastimentar = ver abastecer
bastimento (1) (provisión) = ver abastecimiento
bastimento (2) (las bastas) = betane-suge
bastión = ver baluarte
bastón = bakule  (báculo, bordón, cachava, cayado, stick, vara)
bastoncillo = bakulele
bastonera/o = bakule-ne/a/o
bastonería = bakule-de
bastonazo = bakule-ze
basura = besure  (bafea, bascosidad, desechos, inmundicias, porquería)
bastromancia = kadife-dibinun
bastromántica/o = kadife-dibine/a/o
basural = ver basurero
basurera/o = besure-ne/a/o
basurero = besure-loce  (albañal, basural, estercolero, muladar, vertedero)
bata = batite
batacazo = kade-ze  (bacada, costalada,golpazo, porrazo, trastazo)
batahola = ver alboroto
batalla = batale  (combate, conflicto, contienda, lucha, pugna (2)
batallador/a = batalor  (belicosa/o, luchador/a)
batallar = bataler  (combatir, contender)
batallón = batalone  (escuadrón)
batán = batane
batanadura = batanun
batanar = bataner  (abatanar, enfurtir)
batanera/o = batane-ne/a/o
batata (1) (planta)                                = ver camote (1)
batata (2) (fruto) = ver camote (2)
batazo = batete-ze
bate = batete
batea = ver bandeja
batear = bateter
batel = ver barca
bateo = batetun
batería (1) (conjunto de algo) = bature  (conjunto, fila, formación, grupo, hilera)
batería (2) (de cañones) = bature-dokepe
batería (3) (de cocina) = bature-kokine
batería (4) ( de música) = bature-musike
batería (5) (células solares) = bature-sole
batería (6) (de electricidad) = bature-suzine  (acumulador, pilas)
batial = batime
batiburrillo = ver revoltijo
batida = lamate  (acoso, búsqueda, cacería, ojeo, persecución, rastreo)
batidera = batire
batidor (1) (de alimentos) = batire-doge
batidor (2) (para peinar) = batire-kapile
batidor/a = lamate-ne/a/o (cazador/a, explorador/a, guía (7), observador/a)
batidora = batire-makine  (licuadora, mezcladora)
batiente = batiror  (hoja, marco, persiana, puerta, ventana)
batín = betefe
batintín = batitine  (platillos)
batipelágica/o = batime-mare
batir (1) (mezclar)                                 = batirer  (menear)
batir (2) (acosar) = lamater  (rastrear)
batiscafo = sumege  (batisfera)
batisfera = ver batiscafo
batología = ver cacofonía
baturrillo = ver revoltijo
batuta = batute
baúl = jisane  (arcón)
bautizar = ver nominar
baya (1) (fruto con cáscara) = bacape
baya (2) (fruto blando) = cice
baya/o (color pelo caballo) = badise
bayadera = bajadere
bayeta = bajete
bayetón = bayetere
bayoneta = bajonete  (machete)
bayonetazo = bajonete-ze
bayuca = ver taberna
bayunca = ver taberna
baza = baze  (juego, mano, partida (5), tanto, turno)
bazagón/a = ver charlatán/a
bazar = bazare  (tienda (1)
bazo = badize
bazofia = bazofe  (bodrio, comistrajo, guisote, mejunje, potingue)
bazuca = bazuke
be = ba  (b - letra nº 1 del vocabulario sorege)
beata/o = betuse
bebé = bebe/a/o  (cría/o, rorró)
bebedera/o = bibe-cube  (abrevadero, pila (1)
beber = biber  (potar)
bebestible = ver potable
bebida = bibe
bebida/o = bibir
bebedura = bibun
bebistrajo = ver brebaje
beborrotear = bibeter
beborroteo = bibetun
beborrotera/o = bibete
beca = beke
becar = beker
becaria/o = beke-dire/a/o  (interna/o (2)
becerra/o = ver eral/a, ternera/o
bechamel = becamele
becoquín = ver bicoquete
bedano = ver escoplo
bedel = bidale  (celador/a, conserje, ordenanza, portera/o, ujier)
bedelía = bidale-cibe  (celaduría, conserjería, portería)
beduina/o = badute/a/o
befa = befe  (bafa, burla, chufa, escarnio, mofa, zamba)
befadura = befun 
befar = befer  (burlar, chufar, escarnecer, mofar/se)
befedad = ver zambedad
befez = ver zambedad
befo = ver belfo
begomio = giga-homa
beige = lane-kole
béisbol = ver base-bola
beldad = ver belleza
beldar = feneger  (aventar, bieldar)
belez = ver recipiente
belfadura = buzepun
belfar = buzeper  (bocear, bocezar)
belfo = buzepe  (befo, bemba, bezo)
belfos = ver hocico
bélica/o = belike-be  (marcial)
belicismo = belike-fun
belicista = belike-for
belicóloga/o = belike-loge/a/o
Belicología = Belike-logun
belicológica/o = belikeloge-be
belicosa/o = belikur  (batallador/a, belígera/o, luchador/a, pugnaz)
belicosidad = belike-dade  (pugnosidad)
belígera/o = ver belicosa/o
beligerancia = belike-fazun
beligerante = belike-faze
belio = bela
belísona/o = belike-fone
belitre = ver bribón/a, canalla, vil
bella/o = bele  (bonita/o, guapa/o, hermosa/o, linda/o, preciosa/o)
bellaca/o = ver vil
bellamente = bele-mode  (atractivamente, lindamente
bellaquear = ver envilecer
bellaquería = ver vileza
belleza = bele-dade  (beldad, guapura, lindeza, preciosidad, vistosidad)
bellota = balute
bellotear = ver abellotar
beluaria/o = ver domador/a (2)
belvedere = bakone-balure  (camón, mirador)
bemba = ver belfo
bemol = bemole
bemolar = bemoler  (abemolar)
bencina = ver carburante, gasolina
bendecir = baraker   (consagrar, impetrar)
bendición = barakun  (consagración, impetración, invocación)
bendita/o = barake  (chamán/a, gurú, santa/o, santón/a)
benefactor/a = benefizor  (bienhechor/a, filántropa/o, mecenas)
benéfica/o = benefize-be  (beneficial)
beneficencia = benefaze-dade
beneficiar = benefizer  (mecenar, perfeccionar)
beneficiaria/o = benefize-cuge  (heredera/o)
beneficio = benefize  (ganancia, interés, provecho, ventaja)
beneficiosa/o = benefizur  (productiva/o, ventajosa/o, útil)
benemérita/o = bene-merite
beneplácito = bilige  (permiso)
benévola/o = ver apacible, buena/o, tolerante, razonable
benevolencia = ver bondad, clemencia
benigna/o = ver buena/o, humanitaria/o
beoda/o = ver embriagada/o
beodez = ver embriaguez
berbiquí = barene-doge
berenjena (1) (planta) = badijane-fite
berenjena (2) (fruto) = badijane
berenjenal = badijane-fitun
bergante = ver bribón/a, canalla,
bergantin = ver barco (1)
berilio = pake-fo
berkelio = ver berquelio
berlina = ver coche
bermeja/o = ver roja/o
bermellón = ver roja/o
bernegal = ver recipiente, vasija
berquelio = pake-lojujo
berrear = bereser  (barraquear, becerrear, gañir, mugir)
berreo = beresun
berrido = berese
berrinche = ver furia
besalamano = buzede-le-mane
besamanos = buzede-mane
besana = ver arado
besar = buzeder
beso = buzede  (ósculo)
besotear = ver besuquear
best-seller = bibile-lidere
bestia (1) (animal domado) = beterine
bestia (2) (animal salvaje) = terine  (fiera)
bestial = ver cruel
bestial (1) = beterine-be
bestial (2) = terine-be  (ferina)
bestiaje = beterine-suge  (bestiamen, bestiar)
bestializarse = ver animalizarse
bestiamen = ver bestiaje
bestiar = ver bestiaje
bestiaria/o = ver domador/a (2)
besucón/a = mogi-buzedur
besuquear = mogi-buzeder (besotear, besucar)
besuqueo = mogi-buzedun
betún = bitume  (brea, pez (2)
betunación = bitumun  (abetunación, embetunamiento, embreadura
betunar = bitumer  (abetunar, embetunar, embrear)
bezo = ver belfo
bi = ver dos
biastada/o = ver bicórnea/o
biauricular = bo-gehe
biauriculares = bogehe-jece
biberón = biberone  (mamadera)
Biblia = Bibila
bíblica/o = bibila-be
bíblicamente = bibila-mode
biblicismo = bibila-fun
biblicista = bibila-for
bibliobús = bibileteke-buse
bibliófaga/o = bibile-fage
bibliófila/o = bibile-file
bibliofilia = bibile-filun
bibliógrafa/o = bibile-gafe/a/o
bibliografía = bibile-gafun
bibliográfica/o = bibilegafe-be
bibliólatra = bibile-debote
bibliolatría = bibile-debotun
biblióloga/o = bibile-loge/a/o
bibliología = bibile-logun
bibliológica/o = bibileloge-be
bibliomancia = bibile-dibinun
bibliomancia/o = bibile-dibine/a/o
bibliomanía = biblile-manidun
bibliómaníaca/o = bibile-manide
bibliomántica/o = bibiledibine-be
bibliomapa = ver atlas
biblioteca = bibile-teke
bibliotecaria/o = bibileteke-ne/a/o
bicentenar = bozeta-fore
bicentenaria/o = bozetafore-jahe
bicentésima/o = bozeta-tase
bíceps = bo-capite
bicho = besete  (alimaña, bicharraco, gorgojo, gusarapo, sabandija)
bicicleta = bonele
bicipital = bocapite-be
bicóncava/o = bo-kokabe
biconvexa = bo-kobese
bicoquete = bikoke  (becoquín, bicoquín , papalina)
bicórnea/o = bo-kerase (biastada/o)
bicúspide = bo-rize
bidé = bidete
bidentada/o = bo-dete  (bidente)
bidón = bidone
biela = bibele
bielda = fenegepe  ( aviento)
bieldar = ver beldar
bieldo = fenege  (bielgo, ventador, ventilabro)
bien (1) (correcta/o, razón) = bene  (conveniente, correcto, oportuno)
bien (2) (pausa de pregunta) = beni
bienal (1) (cada 2 años) = jedi-bojahe
bienal (2) (que dura 2 años) = durare-bojahe
bienaventurada/o                                = bene-felize        (dichosa/o, santa/o)
bienaventuranza = bene-felizun
bienes = ver ajuar, capital (2), dote, patrimonio 
bienestar = bene-ter  (comodidad, felicidad, seguridad, tranquilidad)
bienhacer = benefazer
bienhallada/o = re-cusane
bienhecho = benefaze
bienhechor/a = benefazor  (benefactor/a, defensor/a, mecenas, protector/a)
bienio = bo-jahe  (dosañal)
bienparecer = bene-doce
biensonancia = ver eufonía
biensonante = ver eufonizante
biensonar = ver eufonizar
bienvenida/o = benebenire  (acogida, hospitalidad, parabién, recepción, saludo)
bienvivir = bene-biter
bies = ri-teje
bífida/o = bo-merose  (dímera/o)
biforme = ver dimorfa/o
biftec = ver filete
bifurcación = bo-ramun  (cruce, desvío, divergencia, ramal, ramificación)
bifurcar = bo-ramer  (divergir, ramificar)
bígama/o = bigame/a/o  (deuterógama/o, dígama/o)
bigamia = bigamun  (deuterogamia, digamia)
bigarda/o = ver poltrón/a, vagabunda/o
bigardear = ver vagabundear
bigardonear = ver vagabundear
bigémina = ver gemela
bigeminada = ver gemela
bigornia = bikone
bigorneta = bikonefe
bigote = bigote  (mostacho)
bigotera = bigotere
bigudí = bigude
bilao = ver bandeja
bilátera/o = bo-latuse
bilateral = bolatuse-be  (mutua/o, recíproca/o)
biliar = bilise-be  (biliosa/o)
bilingüe = bo-logome
bilingüismo = bo-logomun
biliosa/o = ver biliar
bilis = bilise  (hiel)
billar = bilare
billete = bilete
billetera = bilete-fore  (monedero, tarjetero)
billón = bolona
billonésima/o (1) (de orden) = bolona-tase
billonésima/o (2) (fracción) = boloni
bimana/o = bo-mane
bimestre = bo-mese
bimestral (1) (cada 2 meses) = jedi-bomese  (bimensual, duomesina/o)
bimestral (2) (dura 2 meses) = durare-bomese
bimorfa/o = ver dimorfa/o
bimotor = bo-mote
bina = bo-besane  (renda)
binar = bo-besaner  (edrar, mantornar, rendar, sobrearar)
binaria/o = ver pareja
binocular = bobise-jece
binocular/es = ver anteojos, prismáticos
binóculo/s = ver prismáticos
binomio = bo-nomose
bínuba/o = bo-kojuge
binza = ver hálara
bioculada/o = ver biocular
biocular = bo-bise  (bioculada/o)
biocular/es = ver prismáticos
bióculo/s = ver prismáticos
biodinámica = bite-dinamun  (vitodinámica,
biodinámica/o = bitediname-be
bioestadística = bite-ceselogun
biófaga/o = bite-fage
biofagia = bite-fagun
biofísica/o (1) (profesional) = bitefisike/a/o
biofísica/o (2) (pertenencia) = bitefisike-be
biofísica = bitefisikun
biógrafa/o = bite-gafe/a/o
biografía = bite-gafun
biografiar = bite-gafer
biográfica/o = bitegafe-be
bióloga/o = bite-loge/a/o
biología = bite-logun
biológica/o = biteloge-be
biombo = bibune  (cancel, mampara, pantalla)
bioquímica/o (1) (profesional) = bitekimike/a/o
bioquímica/o (2) (pertenencia) = bitekimike-be
bioquímica = bitekimikun
biosfera = bite-bule
biotomía = ver vivisección
bípeda/o = bo-pode
bipedación = bo-podun  (bipedestación)
bipedestación = ver bipedación
biplano = bo-palane
bipolar = bo-poluse
bipolaridad = bopoluse-dade
bipolarizar = bo-poluser
biquini = bikine
birla = ver bolo
birlar = bolecer
birlocha = ver cometa (juguete)
birreta = ver gorro
birrete = ver gorro
birretina = ver gorro
birria = ver facha
bis (2) (prefijo que indica 2) = ver dos
bis (1) (repetir actuación) = bisare
bisabuela = mama-to
bisabuelo = papo-to
bisagra = bisake  (charnela, gonce, gozne, pernio, perno)
bisar = bisarer
bisbisar = ver musitar
bisbisear = ver cuchichear, musitar
bisecar = bo-sekater
bisección = bo-sekatun
bisectriz = bo-sekator  (bisecante)
bisel = bisele  (ángulo, arista, borde, chaflán, corte, sesgo)
biselar = biseler  (achaflanar, ochavar, sesgar)
bisemanal (2) = bo-semane
bisexual = bo-sese
bisexualidad = bosese-dade
bisiesto = bisete
bisílaba/o = bo-silabe  (disílaba/o
bismuto = pake-tojuho
bisnieta/o = fije-to
bisoja/o = ver bizca/o
bisonte = zibole  (cíbola/o)
bisoña/o = ver aprendiz/a, neófita/o, principianta/e
bisoñe = ver peluca, peluquín
bistraer = ver anticipar
bistrecha = ver anticipo
bisturí = biture
bisutería = bijute  (bagatela)
biteísmo = bo-dibe-fun  (diteísmo )
bitácora = bitakore  (vitácora,
biteísta = bo-dibe-for  (diteísta)
bitonal = bo-tone  (dítono)
bitonalidad = botone-dade
bitoque = bitike
bivalente = bo-bala  (divalente)
bivocal = ver diptongo
biz = ver dos
bizarra/o = ver valiente
bizarría = ver valentía
bizaza = ver mochila
bizca/o = bereke  (bisoja/o, bizcorneta/o, estrábica/o, virola/o)
bizcar = ver bizquear
bizcochada = supe-bokoze
bizcocho = bo-koze  (bollo, galleta, torta)
bizcochar = bo-kozer
bizcornear = ver bizquear
bizcorneta/o = ver bizca/o
bizma = jepi-some  (cataplasma, embroca, emplasto, epítema)
bizmar = jepi-somer
bizna = ver hálara
bizquear = bereker  (bizcar, bizcornear)
bizqueo = berekun  (bizquera, estrabismo)
blanca/o (1) (visión retina) = ko
blanca/o (2) (color) = ko-kole  (alba/o, nívea/o)
blancarte = ver ganga (2)
blanco = zetere  (diana (1)
blancura = kokole-dade
blancuzca/o = ko-kolur
blanda/o = fofe  (flácida/o, floja/,o, fofa/o, mole (1), mollar, tierna/o)
blandear = ver empuñar
blandir (1) (ensalzar) = ver elogiar, halagar
blandir (2) (sujetar con puño) = ver empuñar
blandura = fofe-dade  (molicie)
blanquear = ko-koler  (albear, emblanquecer)
blanquecimiento = ko-kolun  (albeo, emblanquecimiento
blanquecina/o = ko-kolur
blasfema/o = dibe-rume
blasfemar = dibe-rumer
blasfemia = dibe-rumun  (sacrilegio)
blasón (1) (cada figura) = basone  (alegoría, armas, divisa, escudo, lema, símbolo)
Blasón (2) (Heráldica) = Basone-gafun  (Heráldica)
blasónica/o = basone-be  (heráldica/o)
blasonar = basoner
blasonista = basone-gafe/a/o  (heraldista)
blastema = dimane  (germen)
blasto = ver germen
blindaje = ver acorazamiento
blindar = ver acorazar
blister = pakone
bloc = ver bloque, cuaderno
blocada/o = cudagir
blocaje = cudagun
blocante = cudagor
blocao = cudage  (baluarte, casamata)
blocar = cudager
block = ver bloque
blonda = ranade-serike  (encaje)
bloque = boloke  (bloc, block, dovela, mazacote, piedra, sillar, taco)
bloquear = boloker  (asediar, cercar, copar, encerrar, rodear, sitiar)
bloqueo = bolokun  (asedio, sitio (1)
blusa = kamisele  (camisola)
blusón = kamisepe
boato = ver lujo, ostentación
boba/o = bobe  (bobalicón/a, cenutria/o, cretina/o, estólida/o, estúpida/o, estulta/o, gaznápira/o, gofa/o, gurda/o, idiota, imbécil, lela/o, lerda/o, majadera/o, mema/o,
               mentecata/o, necia/o, opa, papanatas, pazguata/o, pendeja/o, tocha/o, zoquete)
bobería = bobe-dade  (bobada, cretinismo, estolidez, estulticia, estupidez)
bobillo (1) (jarro) = ver recipiente, vasija
bobillo (2) (encaje) = ver encaje
bobina = bobine  (canilla, carrete, devanado, ovillo)
bobinadora = bobine-makine
bobinar = bobiner  (embobinar)
boca = boke  (ojo (2), pico (1), salida (1)
bocacalle = boke-kale  (confluencia, cruce, encrucijada)
bocacaz = boke-dihe
bocadear = ver masticar
bocadillo = bokadele  (canapé, empanada, emparedado, sangüisch)
bocado = bokade  (dentellada, mordedura, mordisco, tarascada)
bocajarro = ver quemarropa
bocallave = boke-cabe
bocamanga = boke-manice
bocamina = boke-mine
bocana = kanale-mare  (estrecho)
bocanada = boke-merose
bocapozo = ver brocal
bocapuerto = boke-refugenabehide
bocazas = boke-bobe
bocear = ver belfar
bocel = bozele
bocelar = bozeler
bocera = buzene
bocetar = bozeter  (bosquejar, croquizar, diseñar, esbozar, esquematizar)
boceto = bozete  (apunte, borrador, configuración, diagrama, esquicio)
bocezar = ver belfar
bochinche = ver alboroto
bochorno (1) (de calor) = butune  (calorina, fogaje, sofoco, vulturno)
bochorno (2) (de vergüenza) = ver rubor
bochornosa/o (1) = ver sofocante
bocina = buzine  (clarín, claxon, corneta, trompa, trompeta)
bocinear = buziner
bocinazo = buzine-ze
bocón/a = ver fanfarrón/a
bocoy = ver barril
boda = ver casamiento
bodega (1) (tienda de vinos) = bine-de  (vinería, vinatería)
bodega (2) (bodega en cueva) = binefaze-mazane  (cava, sótano)
bodega (3) (almacén vinos) = bine-mazane
bodega (4) (almacén de nave) = nabe-mazane
bodegón (1) (taberna) = ver bar, taberna
bodegón (2) (pintura) = ver cuadro (pictórico)
bodeguera/o = ver vinera/o
bodrío = ver bazofia
bófeta = bafete  (bofetán)
bofetada = mane-ze  (bofetón, cachete, mamporro, sopapo, tortazo)
bofetán = ver bófeta
boga (1) (acción de remar) = ver remadura
boga (2) (moda, novedad) = ver actualidad, moda, popularidad
bogavante = reme-mo
bogar = ver remar
bogie = bogice
bohemia/o = boheme
boicot = bokote
boicotear = bokoter
boina = ver gorro
boira = ver niebla
bola = bole
bolazo = bole-ze
bolchevique = bocebike
bolcheviquista = bocebike-be
bolchevismo = bocebike-fun
bolchevista = bocebike-for
bolchevización = bocebikun
bolchevizar = bocebiker
boleadora = bolorene
boleadoras = bolorenes
bolear = boler
bolera (1) (juego de bolos) = bolece
bolera (2) (establecimiento) = bolece-de
bolero = bolere
boleta/o (1) (matriz lotería) = bolete
boleta/o (2) (impreso lotería) = bolefe
boleta/o (3) (recibo de pago) = boleme  (entrada, recibo, ticket, tique)
boletaje = boleme-toti
boletín = boletine
boleto = ver entrada
boliche = bolice
bólido = bolide  (aerolito, astrolito, meteorito, uranolito)
bolígrafo = bole-garafe  (estilográfica
bollo (1) (abolladura) = bolufe  (bulto)
bollo (2) (pan) = ver bizcocho, pan, torta
bolo = pirule  (birla, pirulo)
bolsa (1) (saquito) = boruse  (talega/o, saca/o)
Bolsa (2) (tráfico finanzas) = Burose
bolsillo = borusele
Bolsín = Burosefe
bolsista = Burose-ne/a/o
bolso = borusete  (cartera)
bomba (1) (explosivo) = bobuse  (explosivo, granada, obús)
bomba (2) (para extraer algo) = sijere
bombardear = bobuser
bombardeo = bobusun
bombardera/o = bobuse-ne/a/o  (artillera/o)
bombazo = bobuse-ze  (detonación, estallido, estampido, explosión)
bombear = sijerer  (extraer, impeler, impulsar, sacar, succionar)
bombeo = sijerun
bombera/o = pire-ne/a/o
bombilla = fote-cade  (bulbo, lámpara)
bombín = catene-mice  (sombrerohongo)
bombo = papuke  (atabal, pandero, tambor, tamboril, timbal)
bombón = bobone  (golosina)
bombonera = bobone-fore
bombonería = bobone-de
bombona = ver garrafa
bonachón/a = ver bondadosa/o
bonachonería = ver bondad
bonanza = bone-gegase
bondad = bone-dade  (benevolencia, benignidad, bonachonería)
bondadosa/o = bonur  (bonachón/a, humanitaria/o, piadosa/o)
bonete = ver gorro
boniato = ver camote
bonificación = bone-fazun  (abono (4), descuento)
bonificar = bone-fazer  (descontar)
bonita/o = bonite  (guapa/o, linda/o, bella/o)
bono (1) (vale devolución) = ver abonaré
bono (2) (talón canjeable) = bonule  (cupón, vale)
bono (3) (bono bus, teatro, etc.) = ver abono (3)
bono (4) (Deuda Pública) = bonuse
bonobús = bonume-buse
boñiga = ver bosta
boqueda = boke-finale
boquear = boke-finaler
boquete = ver agujero
boquera = buzege
boquiabierta/o = boke-fuluse
boquilla = bokije
borbolla = ver borbotón
borbollar = ver borbotar
borbollón = ver borbotón
borbotar = bujer  (borbollar, borbotear, bullir, gorgotear, hervir)
borbotear = ver borbotar
borboteo = bujun  (borbolleo, bullición, gorgoteo, hervor)
borbotón = buje  (borbolla, borbollón)
borceguí = ver calzado
borda = borude
bordado = bodane  (encaje, galón)
bordar = bodaner  (festonear, recamar, ribetear)
borde = bode  (banda (2), canto, lado (1), linde, margen, orilla, orla)
bordear = boder  (orillar)
bordillo = bodele  (encintado)
bordón = ver bastón
bordonear = ver vagabundear
bordonera/o = ver vagabunda/o
boreal = ver norteña/o
boria = ver niebla
borla = borole  (colgante, fleco, pompón)
borna/e = finame  (conector, terminal)
bornear = girarer  (retorcer)
boro = pake-po
borra = tomete  (guata, tamo, tomento)
borrable = canace-bile  (deleble)
borracha/o = ver embriagada/o
borrachera = ver embriaguez
borracho (dulce con vino o licor) = mokije
borrada/o = canacir
borrador = ver boceto
borrador/a = canace (apunte, boceto, mamotreto, minuta, plan, proyecto)
borrajo = ver brasa
borrar = canacer  (anular, corregir, obliterar, rectificar, suprimir, tachar)
borrasca = borase  (aguacero, chaparrón, galerna, tempestad, turbión)
borrascosa/o = ver desapacible
borrega/o = mutone-jahebo
borrica/o = ver burra/o
borrical = ver burral
borricalmente = burike-mode  (asnalmente)
borrilla = tometefe  (bozo, lanilla, pelusa)
borriqueña/o = ver burral
borriquera/o = ver burral
borrón = tigere-makule  (churrete, lamparón, mancha, tiznón)
borrosa/o = canacur  (confusa/o, imprecisa/o, difusa/o, turbia/o, velada/o)
borujo = boruje  (bagazo, burujo, cibera, orujo)
bosadilla = ver vómito (1)
bosar = ver vomitar
boscaje = ver ramaje
bosque = dase  (espesura, selva)
bosquejada/o = ver proyectada/o (1)
bosquejar = ver bozetar, proyectar (1)
bosquejo = ver bozeto, diseño, gráfico, idea, proyecto
bosta = fufe  (boñiga, cagajón, estiércol)
bosteamiento = fufun
bostear = fufer  (estercolar)
bostezar = bokereser
bostezo = bokerese
bota (1) (barrica) = ver barril
bota (2) (pequeño odre vino) = botafe  (botillo)
bota (3) (calzado, bota alta) = botape
bota/o = ver roma/o
botador = bozanor
botadura = bozanun
botánica/o = botanike/a/o  (fitóloga/o)
Botánica = Botanikun  (Fitología)
botanizar = botaniker  (herborizar)
botanófaga/o = ver fitófaga/o
botanofagia = ver fitofagia
botanografía = ver fitografía
botar = bozaner
botarate = ver necia/o
bote (1) (pequeña lancha) = ver barca, piragua
bote (2) (salto, rebote) = bozane
bote (3) (envase cristal, barro) = ver pote
bote (3) (envase metálico) = ver lata (1)
botella = botele  (frasco)
botellazo = botele-ze
botellera/o = botele-ne/a/o
botellería (1) (tienda) = botele-de
botellería (2) (fábrica) = botele-fabike
botellero = botele-fore
botellín = botelefe
botellón = botelepe
botepronto = bozane-rapide
botica = ver farmacia
boticaria/o = famake-ne/a/o
botija/o = botehe  (porrón)
botillo = ver bota (2)
botín (1) (calzado) = botine
botín (2) (rapiña de guerra) = butine  (presa, rapiña, trofeo, despojo (1)
botiquín = famakele
botón (1) (de ropa) = butone
botón (2) (de planta) = ver brote, retoño
botonadura = butone-suge  (abotonadura)
botonar = butoner  (abotonar (1), embotonar, prender)
botonazo = butone-ze
botonera/o = butone-ne/a/o
botonería = butone-de
botones (de hotel) = ver recadera/o
botosa/o = ver roma/o
botriforme = raceme-fome  (botrítica/o)
botrioidea/o = raceme-mofe
botrítica/o = ver botriforme
bóveda = bobede  (ábside, arcada (1), cripta, cúpula, domo, nicho)
bovedar = ver abovedar
bovedilla = bobedefe
bovina/o = bobile/a/o  (bóvida/o, bueyuna/o, toril, vacuna/o)
bovinada = bobile-minare  (boyada, torada, vacada)
box = bose  (compartimento)
boxeador/a = pugeze-joke/a/o  (púgil, pugilista)
boxeo = pugezun  (pugilato, pugilismo)
boxear = pugezer   (apuñear)
boxística/o = pugeze-be  (pugilística/o)
boya = boje  (baliza)
boya-aviso = boje-perikule
boya-campana = boje-kapane
boyada = ver bovinada
boyadura = bojun
boyal = ver boyuna/o
boya-luz = boje-fote
boyar = bojer
boya-radio = boje-rade
boyarín = bojefe
boyeral = ver boyuna/o
boyeriza = ver encerradero
boyuna/o = torokapone-be  (boyal, boyeral)
bozal = bokepe  (bronca/o, cerril, montaraz)
bozo = ver borrilla, pelo, pelusa, vello
bracear = ruke-mobiler  (nadar)
bracera/o = batace  (bastaje, estibador/a, faquín, ganapán, peón/a (2)
bragas = barage
bragueta = baragete
bramamiento = toro-bozun
bramante = tomice  (filamento, cuerda, hilo, piola, piolín)
bramar = toro-bozer
bramido = toro-boze
branquia = gaje  (agalla, galla, gállara)
branquial = gaje-be
branquífera/o = gaje-fore
braquial = ruke-be
braquicéfala/o = zefale-kutuse
braquicefalia = zefale-kutusun  (braquicefalismo)
braquicefalismo = ver braquicefalia
brasa = barase  (ascua, borrajo, rescoldo)
braserillo = barasefe  (anafe, chofeta)
brasero = barasepe  (estufa)
brasil = ver roja/o
brasmología = marede-tudun
brava/o = ver heroica/o, valiente
bravata = ver fanfarronada
bravucón/a = ver fanfarrón/a, provocador/a
bravuconear = ver fanfarronear
bravura = ver valentía, valor (2)
braza = ruke-mete
brazada = ruke-mobile
brazado = ruke-koge  (haz (1)
brazal = ver embrazadura (1)
brazalete = ver embrazadura (1), pulsera
brazo = ruke
brea = piceme  (alquitrán, betún, pez (2)
breadura = picemun  (embreadura)
brear = picemer  (embrear)
brebaje = beberage  (bebistrajo, pócima, poción, potingue)
brecha = berece  (boquete, fisura, grieta, rendija, resquicio, roto)
brega = bikane  (afán, lidia, trajín)
bregador/a = bikanor
bregadura = bikanun
bregar = bikaner  (afanar, lidiar)
breña = ver maraña
brete = ver aprieto, trance
breva = ficuse-mo
breve = berebe  (concisa/o, efímera/o, escueta/o, reducida/o, sucinta/o)
brevedad = berebe-dade
brevemente = berebe-mode  (abreviadamente)
brevilocua/o = ver lacónica/o
brevilocuo = ver laconismo
brezar = ver cunar
briba = biribun  (bellaquería, picaresca)
bribar = biriber  (bribonear, guitonear, picardear, pillear, truhanear)
bribón/a = biribe  (badulaque, belitre, bellaca/o, bergante, canalla, galopín/a, ganforra/o, granuja, picaña/o, pícara/o, pillastre, pirante, sinvergüenza, tramposa/o, truhán, tuna/o, tunante, vil, vivales)
bribonada = ver bribonería
bribonamente = biribe-mode
bribonear = ver bribar
bribonería = biribe-dade  (bribonada, galopinada, picardía, pillería)
bribonesca/o = biribe-be
briches = birice
bricolaje = bikolage
brida = birite  (rienda)
bridar = biriter  (embridar)
brilladura = ver brillantaje
brillantaje = birilarun  (brilladura)
brillante (1) (joya) = berile
brillante (2) (de brillo) = birilaror  (fulgurante, radiante, resplandeciente, rutilante)
brillantemente = birilare-mode
brillantez = birilare-dade  (fulguración)
brillantina (1) (brillo al pelo) = birilare-kapile
brillantina (2) (pulir metal) = birilare-metale
brillantina (3) (tela de forros) = birilare-tekane
brillar = birilarer  (deslumbrar, fulgurar, refulgir, resplandecer)
brillo = birilare  (explendor, fulgor, resplandor)
brin = lone-borede
brincar = ver saltar, rebotar, retozar
brinco = ver salto
brindar = biridiser
brindis = biridise
brío = bigose  (arranque, empuje, potencia, salud, vigor (1)
briofita/o = ver musgo
brioidea/o = musuce-mofe
briología = musuce-logun
briosa/o = bigosur  (enérgica/o, potente)
briosamente = bigose-mode
brisa = berise  (aura, céfiro, hálito, soplo, vientecillo)
briscamiento = dore-teserun
briscar = dore-teserer
brisera = ver parabrisas
brisote = berisepe
briza = ver bruma, niebla
brizar = ver cunar
brizna = filuce  (fibra, hebra, hierbajo, hilacha/o, paja)
briznar = filucer  (desbriznar, deshilachar, hilachar)
brizo = ver cuna
broca = ver barrena
brocado = dore-terese
brocadillo = dore-teresece
brocal = boke-kalode  (bocapozo, parapeto)
brocar = ver barrenar
brocha = penicere  (cerdamen, escobilla)
brochada = ver brochazo
brochazo = penicere-ze  (brochada)
broche = boroce  (clip, corchete, hebilla, imperdible, pasador, prendedor)
brollar = ver manar
broma = borome  (cachondeo, chunga, guasa, zumba)
bromatografía = zibare-gafun
bromatóloga/o = zibare-loge/a/o
bromatología = zibere-logun
bromatometría = zibare-metun
bromatoterapia = zibare-terapun
bromear (con ironías sutiles) = ver sutilizar
bromear = boromer  (cachondearse, embromar, guasearse, zumbar (2)
bromista = boromur  (chungón/a, chunguera/o, drolática/o, zumbón/a)
bromo = pake-pojuto
bronca = ver pelea
bronca/o = ver áspera/o, bozal, ronca/o, ruda/o
bronce = burice
bronceada/o = buricir  (morena/o)
broncear = buricer
broncista = burice-ne/a/o
bronquedad = ver aspereza
bronquial = bonoce-be
bronquio = bonoce
bronquiolo = bonocele
broquel = ver escudo
broquelar = ver escudar
broquelazo = ver escudazo
broquelera/o = ver escudera/o
brotar (1) (agua, petróleo,...) = ver fluir, manar
brotar (2) (yemas en plantas) = turiner  (abotonar (2), acogollar, despuntar, germinar, retoñar)
brote = turine  (botón (2), capullo, cogollo, pezón, pimpollo, renuevo)
broza = ver maraña, paja, ramaje
 
bruja/o = ver agorera/o, hechicera/o, maga/o
brujería = ver ensalmo, hechizo, magia
brujidor = ver grujidor
brujir = ver grujir
brújula = zise-ge
bruma = nebule-mare  (briza, neblina, niebla)
brumal = nebulemare-be
brumar = nebule-marer  (abrumar/se)
brumazón = nebuleme-mare
brumosa/o = ver nebulosa/o
bruna/o = ver negra/o
bruñida/o = ver tersa/o
bruñido = ver pulimentación
bruñir = ver lustrar, pulir
brus = burase-bate
brusca/o = nagere  (rápida/o, repentina/o, ruda/o, súbita/o, violenta)
brusel = pasate-palanor  (rodillo)
brusquedad = ver precipitación (2)
bruta/o = burute  (bárbara/o, grosera/o, grotesca/o, rústica/o)
brutal = burutur  (cruel, feroz, inhumana/o)
brutalización = burutun  (embrutecimiento
brutalizarse = buruter  (barbarizar, bestializar/se, embrutecer/se)
brutalidad = burute-dade
brutalidad = ver barbaridad
bruza = burase-dure
bruzamiento = burase-durun
bruzar = burase-durer
bucal = boke-be  (estomática/o)
bucanera/o = bukanere/a/o  (filibustera/o, pirata)
búcaro = bukare  (florero, jarra)
buceador/a (1) (deportista) = ver submarinista (1)
buceador/a (2) (trabajador) = ver submarinista (2)
bucear = buziser  (chapuzarse, nadar, sumergirse, zambullirse)
buceo (1) (deportivo) = ver submarinismo (1)
buceo (2) (trabajo) = ver submarinismo (2)
buchaca = ver zurrón
buche = buce  (estómago, papo)
bucle = bukule  (caracolillo, espira, onda, rizo, tirabuzón)
bucólica/o = ver agraria/o
buena/o = bone  (benévola/o, benigna/o, buen)
buen día = bone tage
buena mañana = bone-matine
buena noche = bone-noce
buena tarde = bone-serude
buenaventura = ver bienaventuranza
buenísima/o = ver óptima/o
buey = toro-kapone
bueyada = torokapone-minare
bueyuna = ver bovina/o
bufa/o = ver bufón/a
bufanda = deke-boke  (tapaboca)
bufar = bufer  (acezar, jadear, resollar, resoplar)
bufé = bufene
bufete = bufete
bufido = bufe
bufón/a = bufone  (cómica/o (2), hazmerreir, histrión/a, payasa/o)
bufonada = bufonun  (comedia, sainete, payasada)
bufonesca/o = bufonur  (escurril)
buhardilla = galetase  (altillo, desván)
buhonera/o = ver baratillera/o
buhonería = ver baratillo
bujía = bucoje  (cirio)
bulbo = ver bombilla
bulevar = bulebare
bulla = ver alboroto, jaleo
bulliciar = bujizer  (pulular, rebullir)
bullicio = bujize  (alboroto, ruido)
bullición = ver borboteo
bulliciosa/o = bujizur
bulliciosamente = bujize-mode
bulliciosidad = bujize-dade
bullir = ver borbotar, cocer, hervir
bulo = ver mentira
bulón = bulone  (perno)
bulto (1) (de abolladura) = ver bollo (1)
bulto (2) (de abultar) = jasime  (mole, quiste, volumen (2)
bulto (3) (de atar) = musube (atadijo, envoltorio, paquete)
bum = ver auge
bungaló = bagale
bunker = koraze-kase
buñolera/o = bunuge-ne/a/o
buñolería = bunuge-de
buñuelo = bunuge
buque = ver barco (2)
burbuja = bubuje
burbujeante = bubujor  (efervescente, espumosa/o, hirviente)
burbujear = bubujer  (hervir)
burbujeo = bubujun  (efervescencia, espuma)
burchaca = ver zurrón
burda/o = borede  (basta/o, chabacana/o, grosera/o, rústica/o, tosca/o)
burdégana/o = ver mula/o
burdel = ver prostíbulo
burdelera = putenede-ne/a/o  (alcahueta, celestina, cómplice, mediadora)
burga = ver geiser
burgo = buge  (aldea, pago (2), villaje)
burgués/a (1) (pertenencia) = buge-be  (aldeana/o (1),
burgués/a (2) (vive en burgo) = buge-more  (aldeana/o (2),
burgués/a (3) (que es rica/o) = buruge  (acomodada/o, adinerada/o, opulenta/o)
burgués/a (4) (pertenencia) = buruge-be
burguesía = buruge-suge
burguesismo = buruge-fun
buril = burile  (cincel, escoplo, punzón)
burilar = ver cincelar
burjaca = ver zurrón
burla = burule  (befa, chanza, choteo, pitorreo, pulla, recochineo)
burlar = buruler  (chancear, chotear, iludir, pitorrear, rechiflarse)
burlesca/o = burule-be
burlete = ripade
burlón/a = ver sarcástica/o
buró = bure  (oficina estatal)
burocracia = bure-gubenun  (funcionarismo)
burócrata = bure-gubene/a/o  (funcionaria/o)
burocrática/o = buregubene-be  (funcionarial)
burocratismo = buregubene-siteme
burra/o = burike  (asna/o, borrica/o, jumenta/o, pollina/o, rucha/o)
burral = burike-be  (asnal, borrical, borriquera/o, burriqueña/o)
burrada = burike-minare
burriqueña/o = ver burral
bursátil = Burose-be
burujo = ver borujo
buscador/a = sucenor
buscamiento = sucenun
buscapiés = ver petardo
buscar = sucener  (averiguar)
buscón/a = sucenur
búsqueda = sucene  (batida)
busto = busute  (pecho, tórax)
butaca = putake  (sillón)
butike = butike
buza/o = buzise
buzón = buzone
buzonear = buzoner